እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925685
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3090
2784
12588
4892207
68267
89679
4925685

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:44

ዕቑር ማይ ዕቑር ሃፍቲ

here we go
selam new

 

ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ካብ ዝርከባ ወረዳታት ሓንቲ ኮይና ካብ ከተማ ዓዲ ግራት ብኣንፈት ሰሜናዊ ምብራቕ ኣስታት 47 ኪሎ ሜትሮ ተጓዒዝካ ትርከብ። ልዕሊ 31 ሽሕ ዝግመት በዝሒ ህዝቢ ከም ዘለዋ  ይንገረላ። ጠቕላላ ስፋሓት መሬታ 80 ሽሕ ሄክታር እንትኸውን ካብዚ እቲ 99 ምኢታዊ ጎቦን ሓውሲ ጎቦን ዝኾነ መልከኣ ምድሪ ዝወነነት ወረዳ እያ፤ ወረዳ ኢሮብ። እዛ ወረዳ ዋላ እኳ ዕድሎት ተፈጥሮ ኮይኑ ንስራሕቲ ሕርሻ ዝምችው መልከኣ ምድሪ ኣይሃልዋ ተፈጥሮ ናብ ረብሓ ምውዓል ስለዝከኣል፣ ነዚ ዝተገንዘቡ ኢሮበቶት  ኣብ እግሪ ጎቦታት ዘላቶም ውስንቲ መሬት ብልምዓት መስኖ ተጠቒሞም መነባብሮኦም ከመሓይሹ ሓዝ ክሕዝ ቃልሲ ይገብሩ ኣለዉ። ካብኣቶም ኣብ ጣብያ እንዳውሃን ዝርከቡ ሓረስታይ መድሂን ዓዲዑመር ሓደ እዮም።

ሓረስታይ መድሂን፣ ቅድሚ 1995 ዓ/ም ብሞያ መምህርነት ተቖፂሮም ካብ መንግስቲ ወርሓዊ መሃያ ዝፅበዩ ዝነበሩ ዜጋ እዮም። ይኹን እምበር እቲ ዝረኽብዎ ወርሓዊ መሃያ መነባብርኦም ክልውጠሎም ኣይከኣለን። ስለዝኾነ ብ1995 ዓ/ም ኣብ ከባቢኦም ግድብ ዓሳብል ምስርሑ ስዒቡ ትርፊ ግዚኦም ክልተ ፅምዲ ተሓራሳይ መሬት ወለዶም ሒዞም ናብ ልምዓት መስኖ ክኣትዉ ዕድል ምርካቦም ይዛረቡ። ኮይኑ ግና ልምዓት መስኖ ከም ተወሳኺ ኣታዊ እምበር ብቀዋምነት ሃፍቲ ዝውህለሉ ዘፈር ገይሮም  ዘይሓስብዎ ምንባሮም  እዮም ኣዋጊዖምና።

እዞም ሓረስታይ፣ ካብ ሰብ ሞያን ክኢላታትን ልምዓት መስኖ ወረዳን ጣብያን ዝተገበረሎም ዝተፈላለዩ መዕበዪ ግንዛበ ስልጠናን ደገፍን ዕቑር ማይ ዕቑር ሃፍቲ ምዃኑ እናተረደኦም መፂኡ። ስለዝኾነ ዝሐሸ ምህርቲ ንምርካብ ብምሕሳብ ዘድልዩዎም እታዎት ብምጥቃም በብዓመቱ ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲን፣  ፍራምረን ዘራእትን እናዘርኡ ተረባሒ ክኾኑ ጀሚሮም። ንኣብነት ኣብ 2009 ዓ/ም ካብ ልምዓት መስኖ 50 ሽሕ ብር ከም ዝዓቖሩን ብቐፃልነት ድማ ዘለዎም ተሓራሳይ መሬት ቐወምቲ ተኽልታት ንምትካል ትልሚ ሒዞም እናተንቀሳቐሱ ከም ዝርከቡን ድማ ኣረጋጊፆምልና። ብድምር ካብ ልምዓት መስኖ ብዝረኸብዎ ኣታዊ ወናኒ ልዕሊ 150 ሽሕ ብር ዝግመት ሃፍተ ገነት ኮይኖም ኣለዉ።

ኣብ ወረዳ ኢሮብ ካብ ዘሎ 80 ሽሕ ሄክታር ስፍሓት መሬት ንግልጋሎት ሕርሻ ዝውዕል 1,200 ሄክታር ጥራሕ እዩ። ኣብዛ ወረዳ ካብ ዝርከቡ 7,071 መራሕቲ ስድራ እቶም 4,490 ተሓራሲ መሬት ዘለዎም እንትኾኑ ዝተረፉ ድማ ብሃፍቲ እንስሳ ዝመሓደሩ ከም ዝኾኑ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጅን ወረዳ ኢሮብ ኣይተ ሓዱሽ ዕቑባይ ይገልፁ። ካብቶም መሬት ዘለዎም ድማ 2,206 ሓረስቶት፣ 1,057 መናእሰይን 1,232 ደቂ ኣንስትዮን መራሕቲ ስድራ እንትኾኑ እቶም 2,614 መራሕቲ ስድራ ሓደ፣ 724 መራሕቲ ስድራ ድማ ክልተን ልዕሊኡን ኣማራፂ ማይ ወኒኖም ኣለዉ። በዚ ኣቢሉ እውን ኣብታ ወረዳ ኣብ 2009 ዓ/ም ብመስኖ ክለምዕ ካብ ዝግበኦ 300 ሄክታር እቲ 217 ሄክታር ክለምዕ ምኽኣሉ ብፀብፃብ እናተገለፀ ፀኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ 2010 ዓ/ም መንግስቲ ሓሶት ፀብፃብ ንምውጋድ ዓሊሙ ብመስኖ ዝለምዕ መሬት እታ ወረዳ ብዘመናዊ ሜላ ኣተዓቓቕና (ጂፒኤስ) እንትፅናዕ 145 ሄክታር መሬት ጥራሕ ብጭቡጥ ኣብ ባይታ ከም ዝተረኸበ እዮም ኣይተ ሓዱሽ ዘረድኡ።

ብመሰረት እዚ ነቲ ጠቕላላ ብመስኖ ክለምዕ ዝኽእል ተሓራሳይ መሬት እታ ወረዳ ንምልማዕ ሓረስቶት ካብ ዝውንንዎን ኣማራፅታት ማይ ብተወሳኺ ክሳብ መወዳእታ 2009 ዓ/ም ብበጀት መንግስትን ብጉልበት ህዝብን ዝተፈላለያ ኣማራፅታት ማይ ተሃኒፀን እየን። ናይዚ መርኣዪ ከም ወረዳ 64 ውልቀን 19 ሓባርን ዒላታት፣ 37 ቼክዳማት፣ 13 ካብ ሓሙሽተ ክሳብ 15 ሄክታር ከልምዓ ዝኽእላ ኣናእሽተይ ግድባትን ልዕሊ 23 ነጥቢ ሓሙሽተ ኪሎ ሜትሮ ካናላትን ክህነፃ ክኢለን እየን። በዚ ድማ ኣብ ዓመት ክልተ ግዘን ልዕሊኡን ዘፍርዩ ሓረስቶት እናተበዝሑ ይመፅኡ ኣለዉ። ኣብ ክሊ እቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ስራሕቲ እታ ወረዳ ግና ኣብ ልምዓት መስኖ ምንኣስ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ፣ መርኣያ ኣብ ዝኾኑ ሓረስቶት ዘሎ ተመክሮ ናብ ካልኦት ዘይምግፋሕ ዝኣመሰሉ ጉድለታት ኣለዉ። ስለዚ እዚኦም ንምውጋድ ኣብ 2010 ዓ/ም ከም ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ ኩሎም ሰብ ሞያን ክኢላታት ልምዓት መስኖን ዝተዋደደ ስራሕ ክስርሑ  ዘኽእል ኣንፈት ተቐሚጡ እናተተግበረ  ከም ዝርከብ እቶም ሓላፊ ገሊፆምልና እዮም።  

ደሚርካ እንትርአ ድኽነት ንምስዓር ኣብ ዝግበር ርብርብ ልምዓት መስኖ ቁልፊ ግደ ኣለዎ። ነዚ ዝተገንዘበ መንግስቲ ዝተፈላለዩ ፓኬጃት ልምዓት መስኖ ብምሕንፃፅ ብዕቱብ እናሰርሐ ይርከብ። እዚ እውን ሓረስቶት ˝ኣማራፅታት ማይ ወኒንካ ተሓራሳይ መሬት ብመስኖ ብምልማዕ ምህርቲ ምዕፃፍ ይከኣል እዩ” ዝብል ኣተሓሳስባ ብምሓዝ ተጠቐምቲ ይኾኑ ኣለዉ። ኣብ ወረዳ ኢሮብ ልምዓት መስኖ ተጠቒሞም ምህርቶም እናሰሰኑ ኣብ ዝርከቡ ሓረስቶት ጣብያ እንዳውሃን ዝረኸብናዮ ተመክሮ እውን እዚ እዩ። ስለዚ ኣብ ዕቑር ማይ ዘሎ ዕቑር ሃፍቲ ካብቲ ብቃላት ዝግለፅ ንላዕሊ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ብምግንዛብ ሓረስቶት ኣብ ልምዓት መስኖ ተወፊሮም መነባብሮኦም ክልውጡ ይግባእ። እዚ ማለት ግና ክኢላታትና ኮኑ ኣመራርሓና ካብ ሓሶት ፀብፃብ ተናጊፎም እቲ ሓረስታይ ብተግባር ሰሪሑ ዝበልዖ እንጀራ ክፈጥሩ እንትኽእሉ ጥራሕ እዩ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010