እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051445
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1542
2909
30559
4998067
83639
110388
5051445

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:07

ጠለብ ማይ ሓበራዊ ውራይ

here we go
selam new

                 ኣብ ሓበራዊ መዐደሊ ማይ ዝጥቀሙ ነበርቲ ከተማ እንትጮ 

ብዛዕባ ማይ ክነልዕል ከለና ኣብ ዓለም ዝነብሩ ህይወታውያን ክነልዕል ግድን ይኸውን። ምኽንያቱ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ኩሎም ፍጡራን ብዘይካ ማይ ህልውነኦም ስለዘይሕሰብ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ማይ ብኣግባቡ እንተተጠቒምናሉ ኣብ ዕብየት ሓንቲ ሃገር ኮነ ምምካት ድኽነት ቁልፊ ግደ አለዎ። ስለዝኾነ መንግስቲ ጉዳይ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ብመጠንን ፅሬትን ንምምላእ ዝሃቦ ትኹረት ልዑል ብምዃኑ ብብርኪ ሃገር ኮነ ክልል ካብ እዋን ናብ እዋን ለውጥታት እናተመዝገቡ እዮም። ይኹን እምበር በብእዋኑ ምስ ዝምዝገቡ ዘለዉ ለውጥታት ተኣሳሲሩ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ተጠላብነቱ እናዛየደ ይመፅእ ብምህላዉ ብትኹረት ምስራሕ ዝሓትት ኮይኑ ንረኽቦ። ናብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ኣሕፈሮም ከተማ እንትጮ ተጓዒዝና ኣብ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ዝገበርናዮ ዳህሳስ ምስዚ ሓቂ ስለዝዛመድ ከም ዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ፡፡

ኣብታ ከተማ ዝነብር ሕብረተሰብ ፅሩይ መስተ ማይ ንምጥቃም ዝሐሸ ግንዛበ ሒዙ ናይ ባዕሉ ቆፃሪ ማይ ንምእታው ድሌት ዘሕደረ ካብ 1986 ዓ/ም ጀሚሩ እዩ። ኣብቲ እዋን ዓቕሚ ሕብረተሰብ ትሑት ስለዝነበረ ብተግባር ናይ ባዕሎም ቆፃሪ ኣእትዮም ዝጥቀሙ ነበርቲ እታ ከተማ ብኣፃብዕቲ ዝቑፀሩ እዮም ነይሮም። ስለዝኾነ መብዛሕቲኡ ህዝቢ ማይ ንምርካብ ሓደ ስዓት ብእግሪ ተጓዒዙ ካብ ማይ ሰውሕን እንዳመድሃኔኣለምን ዝበሃሉ ሩባታት እዩ ዝጥቀም ነይሩ። በዚ ድማ ሕብረተሰብ ግዚኡን ጉልበቱን ካብ ምብኻን ብተወሳኺ ንማይ ወለድ ሕማማት እናተቓለዐ ፀኒሑ እዩ። ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሰን ከቢድ ፅልዋ እናፈጠረለን ከም ዝፀንሐ ኣካያዲ ስራሕ ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት መስተ ማይ እታ ከተማ ኣይተ ጌታቸው ገብረሚካኤል ይዛረቡ።

ከም ሃገር ኮነ ክልል ኣብ ከተማታት ፅሩይ መስተ ማይ ንምምላእ ብዝተወሃቦ ዝለዓለ ቆላሕታ ከተማ እንትጮ ተረባሕቲ ካብ ዝኾና ከተማታት ትግራይ ሓንቲ እናኾነት፣ ፅሩይ መስተ ማይ እታ ከተማ ካብ እዋን ናብ እዋን ለውጥታት ከርኢ ጀሚሩ። እንተኾነ ግና በዝሒ ህዝቢ እታ ከተማ ብምውሳኹ፣ ብኡ ልክዕ ድማ ሕብረተሰብ ፅሩይ መስተ ማይ ናይ ምጥቃም ድልየቱ እናዓበየ መፂኡ። ብምኽንያት እዚ፣ ግልጋሎት ክህባ ዝኽእላ ትካላት ማይ ምህናፅ ኣድላይ ስለዝነበረ ሰለስተ ዓሞቕቲ ጎዳጉዲ ብህዝብን መንግስትን ተዃዒተን። ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ማይ እታ ከተማ እውን መንግስቲ ዘነፀሮ ኣንፈት ተጠቃምነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ካብ 2007 ዓ/ም ጀሚሩ ሕብረተሰብ ብዘይወለድ በቢወርሑ ዝኽፈል ልቓሕ ወሲዱ ቆፃሪት ከእትው ዘኽእል አሰራርሓ ዘርጊሑ እዩ። በዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ቆፃሪ ኣእቲኻ ናይ ምጥቃም ድልየቱ ክዓቢ ክኢሉ። ንኣብነት  ኣብታ ከተማ ካብ ዝነብር 27 ሽሕ ህዝቢ (6,000 መራሕቲ ስድራ) እቶም 2,800 መራሕቲ ስድራ ናይ ባዕሎም ቆፃሪ ማይ ወኒኖም ኣለዉ። እቶም ዝተረፉ 3,200 መራሕቲ ስድራ ድማ ኣብታ ከተማ ካብ ዝርከባ 20 ሓበራዊ መዐደልታት ማይ ዝጥቀም እዩ።

እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እታ ከተማ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተለወጠት፣ በዝሒ ህዝብን ስራሕቲ ህንፃን እናወሰኹ ዝኸድሉ ኩነታት ብምህላዉ ኣብ 2007/2008 ዓ/ም እውን ኣብታ ከተማ ሕፅረት ቀረብ መስተ ማይ ተፈጢሩ ነይሩ። ስለዚ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይ ነቲ ፀገም ብምግንዛብ ኣብ 2009 ዓ/ም ሸሞንተ ነጥቢ ኣርባዕተ ሚልዮን ብር በጀት ብምምዳብ ሓንቲ ጉድጓድ ኲዒቱ ንምምሕዳር እታ ከተማ ኣረኪቡ እዩ። እዚ ድማ ሽፋን ፅሩይ መስተ ማይ እታ ከተማ ካብ ዝነበሮ 27 ምኢታዊ ናብ 58 ነጥቢ ሓሙሽተ ምኢታዊ ክብ ብምባል ነቲ ዝነበረ ፀገም ብውሱን መልክዑ ዝፈትሐ እኳ እንተኾነ ብመንፅር ለውጢ እታ ከተማን ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ˝ትራንስፎርሜሽን”ን ነታ ከተማ ዝተቐመጠ መዐቀንን ግና እኹል ኣይኮነን። እኹል ዘይምዃኑ ጥራሕ እውን እንተይኮነ ኣቀማምጣ ገፀ ምድሪ እታ ከተማ ንኳዕቲ ማይ ኣፀጋሚ ስለዝኾነ ፀገም ቀረብ ዝስተ ማይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ግድብ ዝህነፀሉ ኩነታት ክህሉ ንቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይ ሕቶ የቕርቡ ምህላዎም እቶም ኣካያዲ ስራሕ ይሕብሩ።

ኣብ ኩሎም ዝግበሩ ስራሕቲ ዝርገሐ መስተ ማይ፣ ሕብረተሰብ እታ ከተማ ብፅሒቱ እናበርከተ ይርከብ። ንኣብነት ኣብታ ከተማ ይህነፅ ናብ ዘሎ ሆስፒታል መስመር ማይ ንምዝርጋሕ 800 ሜትሮ ብጉልበቱ ብምኹዓት ልዕሊ 8,000 ብር ዝግመት ገንዘብ ከድሕን ክኢሉ እዩ።ከምኡ እውን ኣብታ ከተማ ዝርከባ ሓበራዊ መዐደሊ ትካላት ማይ ህዝቢ ብመንፈስ ናተይነት እናሓለወን ዘድሊ ፅገና እናገበረለንን ይርከብ፡፡

ኣብ ዙርያ ምምላእ ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣመልኪትና ዘዘራረብናዮም ነበርቲ ከተማ እንትጮ ኣብ ቀረብ ፅሩይ መስተ ማይ ዋላ እኳ ኣብታ ከተማ ካብ እዋን ናብ እዋን ምምሕያሻት እንተሃለዉ ሐዚ እውን ግና ሕፅረት ከምዘሎ እዮም ኣረጋጊፀሙልና።ነባሪ ከተማ እንትጮ ጣብያ ባዶ ሓደ ሓጂ መሓመድ ያሲን፣ ቅድም እንትብል ማይ ንምርካብ ሓደ ስዓት ብእግሪ ተጓዒዝካ ካብ ሩባታት ፅርየቱ ዘይሓለወ ማይ ዝስተየሉ ኩነታት ምንባሩ ይዝክሩ።እዚ እውን ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ፣ ህፃናትን ተምሃሮን ኣሉታዊ ፅልዋ እናዕረፈ ፀኒሑ እዩ።እዚ ንምፍታሕ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ጎዳጉዲ ማይ ስለዝሃነፀ እቲ ዝነበረ ፀገም ብወሳናይ መልክዑ ተፈቲሑ ህዝቢ ኣብ ቀረብኡ ፅሩይ ዝስተ ማይ እናረኸበ ዋላ እኳ እንተኾነ ተናፃፃሪ ዕብየት እታ ከተማ ዝፈጠሮ ግና ሐዚ እውን ሕፅረት ማይ ስለዘሎ ቐፃሊ ትኹረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ርእይቶኦም ሂቦም፡፡

መንግስቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ዝርገሐ ማይ ሃገርና ብዝሐሸ ፅርየትን መጠንን ናብ ኩሉ ዜጋ ንምብፃሕ ዝተቐመጠ ሸቶ ንምዕዋት ትኹረት ሂቡ እናሰርሐ እኳ እንተሃለወ ምስቲ ኣብ ሃገርና ኮነ ክልልና ዘሎ ቅልጡፍ ልምዓትን ዕብየትን ተኣሳሲሩ ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይን ድልየት ሕብረተሰብን በቲ ዝድለ መንገዲ ገና ኣይተመጣጠነን። እዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ንመንግስቲ ጥራሕ ዝግደፍ እንተይኮነስ ውልቀ ሰብ ሃፍትን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ጎድኒ መንግስቲ ኮይኖም ኢዶም ሓዊሶም ክሰርሕሉ ዝግባእ እዩ። እዚ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ እውን ጉዳይ ማይ ጉዳይ ውሕስናን ህልውናን ምዃኑ ተገንዚቡ ዝተረኸበት ማይ ግቡእ ኣጠቓቕማ ክገብር መልእኽትና ነመሓላልፍ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010