እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190471
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1255
3787
17834
5145598
94529
128136
5190471

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:13

ምዕባለ ንዝፈጥሮ ፀገም ምዕባለ ብዝፈጠሮ ቴክኖሎጂ ይፍታሕ!

here we go
selam new

መሬት ሓበራዊ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ከም ዝኾነን ክሽየጥን ክልወጥን ከም ዘይኽእልን ኣብ ሕገ-መንግስቲ  ኢፌዴሪ ተደንጊጉ ይርከብ።ካብዚ ብምብጋስ ሃገርና ምስ እትኽተሎ ዘላ ቁጠባዊ ስርዓት ነፃ ዕዳጋ ብምጥዕዓም ኩነታት ቀረብ መሬት፣ መሰል ተጠቃምነትን መሬት ከተማ ግልፂ ብዝኾነ መንገዲ ብሊዝ ምትሕልላፍን ዘኽእል ሕግን ደንብን ወፂእሉ ናብ ተግባር ካብ ዝእቶ ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ።

ከተማታት እናተኸተለኦ ዝፀንሓ ስርዓት ሊዝ መሬት ክንርኢ እንተለና ድማ ብዘመናዊ መንገዲ እናተሰረሐሉ ብዘይምፅንሑ ጉዳይ መሬት ከተማታት ብዙሓት ፀገማት እናተኣናገደ መፂኡ እዩ።ካብዚ  ሕብረተሰብ ማዕረ ክፍፍል መሬት ዘይምርካብ፣ ፅፉፍ መረዳእታ ዘይምሓዝን ቅልጡፍን ግልፅን ኣሰራርሓ  ዘይምዝርጋሕን ብኣብነት ይጥቀሱ።ስለዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ምሕደራ መሬት ዘይዓገቡሎም ጉዳያት ብምልዓል ምስ ሰናይ ምምሕዳር እናተሓሓዘ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት እናቕረበ ፀኒሑ እዩ።ነዚ ንምትዕርራይ ድማ መንግስቲ ሕግን ደንብን ካብ ምውፃእ ሓሊፉ ኣብ ስራሕቲ ምዕባይ ግንዘበ ሕብረተሰብ እናሰርሐ መፂኡን ይቕፅልን ኣሎ።

ብፍላይ ኣብ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ሓሙሽተ ዓመት ዝተቐመጡ ሽቶታት ምሕደራ መሬት፣ ኣተሓሕዛ መረዳእታን ኣዋሃህባ ግልጋሎትን ንምዕዋት ሰፋሕቲ ተግባራት ተሰሪሖም እዮም።ኣብ ከተማታት ዘሎ ኣፈፃፅማ ስራሕ መበገሲ ብምግባር ሽቶታት ልምዓት መሬት ኣብ ዝተትሓዘሎም ግዜ፣ ፅሬትን መጠንን ዝውግን “ሶፍት ዌር” (ብልሓት ትንተና ሊዝ) ምትእትታው ኣብ ዕውትነት እቲ ሸቶ ዓብዪ ግደ ነይርዎ።

ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ቴክኖሎጂ መሬት ምሕደራ ስርዓቱ ሓልዩ ክኸይድ፣ መንግስቲ ዘለዎ ሃፍተ ገነት መሬት ብንፁር ክፈልጥ፣ ሕብረተሰብ ማዕረ ክፍፍል መሬት ክረክብ፣ ፅፉፍ ኣተሓሕዛ መረዳእታን ቅልጡፍ ኣዋሃህባ ግልጋሎትን ክህሉ ዝገብር እዩ።ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኢንቨስትመንት ንዝዋፈሩ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ውሕስና መሬት ክረኽቡ ዘኽእል እውን እዩ።ነዚ ንምትግባር ድማ ፕሮጀክት ስርዓት ዝርገሐ   ዝተዋደደ መረዳእታ መሬት ከተማ ዝበሃል ግዝያዊ ቤት ፅሕፈት ኣብ 2003 ዓ/ም ተጣይሹ እዩ።እዚ ቤት ፅሕፈት በቢግዚኡ ኣብ መሬት ምሕደራ፣ ኣተሓሕዛ መረዳእታን ኣዋሃህባ ግልጋሎትን ዝረኣዩ ፀገማት ፈልዩ ድጋፍን ግብረ መልስን ይህብ።ብመሰረት እዚ ዝሓሹ ተሞክሮታት ተቐሚሮም ከተማታት ክጥቀማሉ ብምግባር ስራሕቲ ምሕደራ መሬት ዘበናዊ፣ ስሉጥን ውፅኢታውን እናገበረ ይርከብ።መርኣያ እዚ ውፅኢት ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩለን ከተማታት ክልልና ብምትእትታው ክልልና ብብርኪ ፌደራል ሞዴል ንኽትከውን ኣኽኢልዋ እዩ።

ኣብ ከተማታትና ምስ ሊዝ ጨረታ መሬት፣ ምጥፋእን ምብልሻውን መረዳእታን ኣዋሃህባ ግልጋሎትን ተታሒዙ ዝርአ ዘሎ ፀገም ንምፍታሕ እዚ መስርሕ ዓብይ ረብሓ ስለ ዘለዎ ምስ ህዝብን ኣመራርሓ ኣካላትን ዝተጠናኸረ ስራሕ ይስራሕ ምህላው ኣብ ቢሮ ንግድን ኢንዳስትርን ሓላፊ ፕሮጀክት ስርዓት ዝርገሐ ዝተዋደደ መረዳእታ መሬት ከተማ ኣይተ ሙሉብርሃን ገ/መድህን ይሕብሩ።እዚ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩለን ዓበይቲ ከተማታት ተግባራዊ ንምግባር ዘኽእል ስልጠናታት ተዋሂብወን እዩ።ነቲ ዝተውሃበን ኣንፈት መሰረት ገይረን ኩለን ከተማታት እናተግበርኡ ዋላ እኳ እንተኾና ብዝበለፀ ድማ ከተማ መቐለ፣ ሰቲት ሑመራን ዓብዪ ዓዲን ዝሐሸ ኣፈፃፅማ ስራሕ ዘለወን ከተማታት እየን።ብፍላይ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ነቲ ቴክኖሎጂ ቀዲመን ተግባራዊ ይገብራ ካብ ዘለዋ ከተማታት ሓንቲ እያ።

እታ ከተማ ቅድሚ ሐዚ በቲ ልሙድ ኣሰራርሓ ትኸይድ ብምንባራ መምርሒ መሰረት ዘይገበረ፣ ጭቡጥ መረዳእታ ዘይብሉ፣ ግልፅነት ዝጎደሎ፣ ንኣካባይነት ክራይ ዝተቓለዐን ቅልጡፍን ተበፃሕን ግልጋሎት ዘይምሃብን ዝብሉ ዓበይቲ ፀገማት ነይሮምዋ።ኮይኑ ግና ኣመራርሓ እታ ከተማ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ዳህሳስ ብምክያድ ምስቲ ሕብረተሰብ ሰፊሕ መድረኽ ምርድዳእ ኣካይዱ እዩ።ብመሰረት ዝተበፀሐ ምርድዳእ፣ ቴክኖሎጂ ብቕልጡፍ ብምትእትታው ዛጊድ ብርክት ዝበለ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ሰለስተ ግዜ ሊዝ ጨረታ ክካየድ ክኢሉ እዩ።ኣብ ምፅፋፍ መረዳእታ እውን ዕውት ስራሕ ብምስራሕ ንመበል ራብዓይ ግዜ እቲ መስርሕ ዝተሓገዘ ሊዝ ጨረታ መሬት ንምክያድ ኣብ ምድላው ትርከብ።                                                 

ብድምር እዚ ቴክኖሎጂ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዋላኳ ኣብ ከይዲ ዝርገሐ ዝርከብ እንተኾነ ምስ ሊዝ ጨረታ፣ ምጥፋእን ምብልሻውን መረዳእታ ተታሒዙ ዝርአ ዘሎ ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ኣካብነት ክራይን ካብ ምንጩ ንምድራቕ ብርክት ዝበሉ ረብሓታት እናሃበ ይርከብ።ናይዚ ውፅኢት ድማ ከተማታት ዘበናዊ መሬትን ምሕደራ  ፅፉፍ ኣተሓሕዛ መረዳእታን ክውንና እናገበረን እዩ።ስለዝኾነ እውን ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣብ ስርዓት ምሕደራ መሬት፣ ኣተሓሕዛ መረዳእታን ኣዋሃህባ ግልጋሎትን ዝነበርዋ ፀገማት ብምፍታሕ ወናኒት ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ንምዃን እተርእዮ ዘላ ምንቅስቓስ ናይዚ ውፅኢት መርኣያ እዩ።ስለዚ ኩለን ከተማታት ነዚ ተመክሮ ብዝበለፀ ተግባራዊ ብምግባር ፍትሓዊ መሬት ምሕደራ ከተኣታትዋ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010