እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052294
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2391
2909
31408
4998067
84488
110388
5052294

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:30

ተሞክሮ ሓምለዋይነት ካብ ከተማ ሸራሮ

here we go
selam new

ካብ ሓምለዋይ ጎደናታት ከተማ ሸራሮ ገሊኦም

መፍረያይ ዜጋ ዝጉልብት ጥዕንኡ ዝተሓለወ ዜጋ እንትህሉ ጥራሕ እዩ። ጥዕና ወዲ ሰብ ዝሕሎ ድማ ብዋናነት ፅሬት ከባቢ እንትሕሎ እዩ። ብመሰረት እዚ መንግስቲ ጥዕና ዜጋታት ንምሕላው ዝተፈላለዩ መደባት ጥዕና ብምሕንፃፅ ኣብ ቅድመ ምክልኻል ሕማማት ፅሬትን ፅባቐን መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ብምህላዉ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ እናተመዝገበ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣብ ባይታ እንሪኦ ሓቂ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይ ከባቢ፤ ከባቢ ኣየር ንምሕላው ኣብ ግምት ዘእተወ ነቶም ከባቢታት ዝምችዉ ተኽልታት ኣብ ምትካልን ምክንኻንን ዘለዉ ለወጥታት ካብ ሕሉፍ እዋናት ምምሕያሽ ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብመዳይ እዚ መንግስቲ ዘቐመጦም ኣንፈታት ምፍጣር ሓምለዋይ ከባቢ ብምኽታል ዝሓሸ ኣፈፃፅማ የመዝግባ ካብ ዘለዋ ከተማታት ሓንቲ ከተማ ሸራሮ እያ። ትሕዝቶ ፅሑፍና እምበኣር ከይዲ ስራሕ ፅርየትን ፅባቐን ከተማ ሸራሮ ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይ ከባቢ እትፍፅሞም ዘላ ስራሕቲ ዝድህስስ እዩ።

ከተማ ሸራሮ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እትርከብ ልዕሊ 30 ሽሕ ህዝቢ ዝነብረላ “ቆላ” ፀባይ ኣየር ዘለዋ ከተማ እያ። ከይዲ ስራሕ ፅርየትን ፅባቕን ከተማ ሸራሮ ነቲ ነባራይ ህዝቢ ኣለዓዒልካ ኣብ ሓምለዋይ ከባቢ ኣብ ምስራሕ ዝሓሸ ምንቅስቓስ ትገብር እያ። ንኣብነት ኣብ 2008ን 2009ን ዓ/ም 80 ሽሕ ተኽልታት ንምትካል ትልሚ ሒዛ ልዕሊ 73 ሽሕ ክትከል ዝተገበረ እንትኾን ካብዚኣቶም እቶም 81 ነጥቢ ሸውዓተ ምኢታዊ ከምዝፀደቑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ብሰብ ሞያ እታ ከይዲ ስራሕ ዝተገበረ ዳህሳስ የመላኽት። ኣብ 2010 ዓ/ም ድማ ኣብ መንግስታዊ፣ ውልቀ ትካላትን መንበሪ ገዛውትን 75 ሽሕ ተኽልታት ንምትካል ትልሚ ሒዛ ዛጊድ ልዕሊ 63 ሽሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ተኽልታት ተተኺሎም እዮም። ክሳብ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝተገበረ ዳህሳስ ድማ እቶም 93 ነጥቢ ኣርባዕተ ምኢታዊ ከምዝፀደቑ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ፅርየትን ፅባቐን ከተማ ሸራሮ ኣይተ ክብሮም ፍሰሃ ይገልፁ።

ካብዚ ሓሊፉ ኣብ 2010 ዓ/ም ክልተ መዘናግዒ ቦታታት እታ ከተማ ንምልማዕ ተተሊሙ ክልቲኤን ክለምዓ ክኢለን እየን። እዞም ኩሎም ስራሕቲ እንትስርሑ ግደ ህዝቢ ከተማ ሸራሮ ዘይትካእ ኣበርክቶ ነይርዎ። ብፍላይ እታ ከተማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ፍሉይ ዝገብራ ዝትከሉ ተኽልታት ግቡእ ክንክን ምግባራ እዩ። እዚ ድማ ፀባይ ኣየር ከተማ ሸራሮ ዋዒ ምስ ምዃኑ ተኣሳሲሩ በቢከባቢኡ ዝለምዑ መዕረፍን መዘናግዒ መናእሰይን ካብ ምዃን ሓሊፎም ኣብ ምክልኻል ዋዒ ምፍጣር ምችው ከባብን ዝህልዎም ኣበርክቶ ቀሊል ከምዘይኮነ እዩ።

ከተማ ሸራሮ ብፍላይ ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለሰተ ዓመታት ንምፍጣር ሓምለዋይ ከባቢ ፍሉይ ትኹረት ሂባ እናሰርሐት መፂኣ እያ። ናይዚ መርኣዪ ድማ ከይዲ ስራሕ ፅርየትን ፅባቐን እታ ከተማ ብተሳትፎ ነባራይ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብውዑይ ተሳትፎ መናእሰይ እታ ከተማ ማእኸል ገይራ ብምስርሓ ብተኽልታት ዝማዕረገትን ብሓምለዋይ ልምዓት ዝወቀቡ ጎደናታት ዝረኣዩላ ከተማ ንምዃን ክኢላ እያ። ካብዚ ሓሊፉ ብሳላ ውዑይ ምልዕዓል ነበርታ ሓምለዋይ መዘናግዒ መናእሰይ (ፓርክታት) ክፍጠሩ ክኢሎም እዮም። ኣብዚ ስራሕቲ ፅባቐ ከባቢ መናእሰይ ብምውዳብ ክስርሑ ስለዝተገበረ በዚ ኣጋጣሚ ዕድል ስራሕ ንክረኽቡ እውን ምኽንያት ኮይኑ እዩ።

ናይዚ መርኣዪ ኣብ ከተማ ሸራሮ ሰለስተ ማሕበራት ኣብ “ፓርክታት”፣ ጎደናታት፣ መንግስታውን ውልቀ ትካላትን ዝኣመሳሰሉ ቦታታት ተኽሊ ኣብ ምትካልን ምክንኻንን ከምኡ ድማ ኣብ ምድላው ፈልሲ ተዋፊረን ኣለዋ። ካብዚአን “መለስን ሮዛን ሓምለዋይ ልምዓት ሕብረት ሽርክና ማሕበር” ተጠቃሲት እያ። እታ ማሕበር ኣብ ወርሒ ጥሪ 2008 ዓ/ም 18 ኣባላት ሒዛ ብሽዱሽተ ሽሕ ብር መበገሲ ካፒታል ዝተጣየሸት ኮይና ኣባላታ ብዝለዓለ ወነን መንፈስ ስራሕን ንፅባቐን ሓምለዋይ ልምዓትን ከተምኦም ግደኦም ካብ ምፅዋት ሓሊፎም ተረባሕቲ ዝኾንሉ ዕድል ከምዝረኸቡ ኣቦ መንበር እታ ማሕበር መንእሰይ መለስ ሰኪዉ ይገልፅ። እታ ማሕበር ብቀንዱ እትሰርሖም ስራሕቲ ከም ምድላው ቦታ ተኽሊ፣ ምትካልን ምክንኻንን፣ ብእንስሳት ከይብልዑ ምሕላውን ዝኣመሳሰሉ እዮም። ናይዚ ውፅኢት እውን ኣብ 2009 ዓ/ም ብምምሕዳር ከተማ ሸራሮ ኮነ ክልል ኣፍልጦ ክወሃባ ክኢሉ እዩ።

ከም ኣገላልፃ እቲ ኣቦ መንበር “ማሕበር ሓምለዋይ ልምዓት መለስን ሮዛን” ኣብ 2010 ዓ/ም እውን ዝተውሃባ ስራሕ ፅባቐ ከባቢ ብዝግባእ ንምፍፃም ን11 ኣዋርሕ ብ810 ሽሕ ብር ምስ ከይዲ ስራሕ ፅሬትን ፅባቐን ከተማ ሸራሮ ውዕሊ ኣሲራ ኣብ ምስራሕ ትርከብ ኣላ። ካብዚ በቢወርሑ 73 ሽሕን 636 ብር ወፃኢ ተገይሩ እናተውሃባ ስራሕቲ ተኸላን ክንክንን እናካየደት ትርከብ። እታ ማሕበር ነዚ ተዋፊራትሉ ዘላ ዓውደ ስራሕ ኣመልኪቱ መንእሰይ መለስ እንትገልፅ፣ “ንሕና ኣብ ልምዓት ከተማና እጃምና እንትነበርክት ንባዕልና ብምጥቃም ንከባቢና ድማ ብልምዓት ኣቢልና ንሳተፍ ኣለና” ይብል።

ብሓፈሻ ኣብ ከተማ ሸራሮ ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይ ከባቢ ዝፍፀሙ ዘለዉ ስራሕቲ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ትኹረት ተዋሂብዎም ይስርሑ ከምዘለዉ ዘመላኽት እዩ። ከተማ ሸራሮ ብኣፈፃፅማ ስራሕ ሓምለዋይ ከባቢ ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ተኸታተልቲ ዓመታት መርኣያ ዝኾነ ብሉፅ ስራሕ ብምስርሓ ብብርኪ ክልል ተሸላሚት ማዳልያ ወርቂ ክትኮን ክኢላ እያ። ብፍላይ መዘናግዒ ቦታታት ኣልሚዕካ ናብ ብማሕበር ዝተወደቡ መናእሰይ ኣብ ምምሕልላፍ፣ ኣብ ሓምለዋይ ከባቢ ክሳተፉ ምግባርን ዝኣመሳሰሉ ስራሕቲ ትኹረት ተዋሂብዎም ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ እዮም። እዚ ተበግሶን ለውጥን ካልኦት ወረዳታት ትግራይ ከም ተሞክሮ ብምውሳድ ህዝቢ፣ መንግስታውን ወልቀ ትካላትን ኣብ ምፍጣር ሓምለዋይ ልምዓት ከባቢኦም ዝህልዎም ኣበርክቶ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ክሕይል “ኢድን ጓንትን” ኮይኖም ክሰ|ርሑ ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010