እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925700
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3105
2784
12603
4892207
68282
89679
4925700

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:45

ውፅኢትና ብህዝቢ ይመዘን

here we go
selam new

ሰራሕተኛታት ሰሙናዊ ገምጋም እንተካይዱ

ኣብ ሃገርና ካብኡ ሓሊፉ ክልልና ዝምዝገብ ዘሎ ቕልጡፍን ተኸታታልን ዕብየት ቐፃልነት ክህልዎ እንተኾይኑ ትካላት ዲሞክራሲ ከስፍሓ፣ ሰናይ ምምሕዳር ክነግስን መስርሕ ተሓታትነት ክህሉን ይግባእ። መንግስቲ ድማ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብያተ ዕዮ ሕብረተሰብ ስሉጥ፣ ፅፉፍ፣ ግልፅነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ግልጋሎት ክረኽበሉ ዝኽእል ስርዓት ኣተኣታትዩ እዩ።በዚ መሰረት እቶም መስርሓት ኣብ መንጎ ውድብ፣ መንግስትን ህዝብን ዘሎ ምትእስሳር ብምጥንኻር ብዋናነት ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር ዝለዓለ ግደ ኣለዎም። ብፍላይ ኣብ ከተማታት ንምርግጋፅ ዘላቒ ልምዓት፣ ቤት ማዘጋጃ ብምጥያሽ ድልየት ሕብረተሰብ ንምዕጋብ ዝተማለአ ግልጋሎት ዝረኽበሉ ምችው ባይታ ኣብ ምፍጣር ዝሓሸ ለውጥታት እናተርኣየ እዩ።ተጀሚሩ ዘሎ ጉዕዞ ልምዓትን ዕቤትን ቐፃልነት ንክህልዎ፣ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ክፍትሑ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት ትኹረት ተገይሩ ክስራሕ ፃዕሪ እናተገበረ መፂኡ እዩ። ከም ኣብነት ኣብ ቤት ማዘጋጃ ዘሎ ኣወሃህባ ግልጋሎት ግልፅነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ንኽምራሕ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ተኣታትዩ ኣሎ። ትሕዝቶ ዛዕባና እውን ነቲ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ናብ ተግባር ብምስግጋር ዝሐሸ ግልጋሎት እናሃበ ዝርከብ ከይዲ ስራሕ ምልማዕን ምሕደራ መሬትን ቤት ማዘጋጃ ከተማ ውቕሮ ዝድህስስ እዩ፡፡

ቅድሚ 2009 ዓ/ም ስራሕቲ ከይዲ ስራሕ ምልማዕን ምሕደራ መሬትን ቤት ማዘጋጃ ከተማ ውቕሮ ማለት እውን ምድላው መሬት፣ ምርግጋፅ ዋንነት፣ ምክትታል መሰረተ ልምዓት፣ ምፅፋፍ ነባር ትሕዝቶን ዝኣመሳሰሉ ኣብ ትሕቲ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትርን ኮይኖም እዮም ግልጋሎት እናሃቡ ፀኒሖም።ስለዝኾነ ድማ ተመሳሰልቲ ከይዲ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ተበታቲኖም ምንባሮም፣ ተገልጋሊ ኣብ ሓደ ቦታ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ንምርካብ ኣፀጋሚ ኩነታት እዩ ነይሩ። ከምኡ እውን ነቲ ስራሕ ዘይምጥን ውሑድ ሓይሊ ሰብ ብምንባሩን ንምጉልእላእ ተገልገልቲ፣ ንምቅላዕ ኣካብነት ክራይ፣ ንምጉላህ ፀገማት ሰናይ ምምሕዳር ምኽንያት ከምዝነበረ ካብ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ውቕሮ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት።

ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትርን ክልል ትግራይ ካብ ወርሒ ሓምለ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ሓዱሽ ኣወዳድባ ኣብያተ ማዘጋጃ ኣውፂኡ እዩ።እዚ ሓዱሽ ኣወዳድባ እተን ኣብያተ ማዘጋጃ ንተገልጋሊ ስሉጥን ፍትሓውን ግልጋሎት ንክህባን ኣብ ዕብየት እተን ከተማታት ለውጢ ከምፅእ ዘኽእል ካብ ምዃኑ ብዝዘለለ ኣብ ምንካይ ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን መረረት ተገልጋላይን ዝህልዎ ግደ ዝለዓለ ከምዝኾነ እዩ ኣካያዲ ስራሕ  ቤት ማዘጋጃ ከተማ ውቕሮ መ/ር መንግሽ መዝገቦ ዝገልፁ፡፡

ብመሰረት እዚ ሓዱሽ ኣወዳድባ ከይዲ ስራሕ ምልማዕን ምሕደራ መሬትን ቤት ማዘጋጃ ከተማ ውቅሮ ቀዲማ ናብ ባይታ ኣውሪዳ ኣብ ምስራሕ ትርከብ።ፈለማ ኣብ ኣወሃህባ ግልጋሎት እቲ ከይዲ ስራሕ ዝነበሩ ፀገማት ንምፍላይ ካብቲ ተገልጋላይ ሕብረተሰብን ካልኦት ኣካላትን ፀገማት ጎልጒሉ ዘውፅእ ኮሚቴ መፅናዕቲ ተጣይሹ። እቲ ኮሚቴ አብ መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት፣ ኣብ ጣብያታት፣ ኣብ ውልቀን መንግስታውን ትካላት ማእኸል ገይሩ እቶም ዝነበሩ ፀገማት ንምልላይ መፅናዕቲ ከካይድ ተገይሩ። ብመሰረት ዝተኻየደ መፅናዕቲ ድማ ኣብቲ ከይዲ ስራሕ ዝተርኣዩ ፀገማት ተነፂሮም።ንኣብነት ብሰዓትካ ዘይምእታው፣ ነቲ ተገልጋላይ ብብሩህ ገፅ ዘይምቕባል፣ ተገልጋላይ ምምልላስ፣ ኣብ መንጎ ተገልገልቲ ኣፈላላይ ምፍጣር፣ ካብ መምርሒ ወፃኢ መሬት ንተጠቀምቲ ምትሕልላፍ፣ ካብ ይግበአኒ ነፃ ዘይኮነ መሬት ንሊዝ ምውፃእ፣ ለዋጣይ ዝኾነ ደገፍን ክትትልን ዘይምክያድ ወዘተ ዝብሉ ይርከብዎም፡፡

ካብዚ ብምብጋስ ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ ሓይሊ ሰብ ክማላእ ተገይሩ። ናይዚ መርኣዪ ቅድሚ እቲ ሓዱሽ መምርሒ ምትእትታዉ ዝነበሩ 40 ሰራሕተኛታት ተወሳኺ 205 ሰባት ብምቑፃር ናብ 245 ክዓቢ ተገይሩ።ስለዝኾነ እቲ ሓድሽን ነባርን ሰራሕተኛ ብምውህሃድ ናብ ተግባር ተኣትዩ። እቲ ስራሕ ውፅኢት ንከምፅእ ድማ ኩሉ ግዜ ሶኒ ብሓላፊ እቲ ቤት መዘጋጃ ሰሙናዊ መደብ ስራሕ ዝወሃበሉ፣ መዓልታዊ ብ”ኔትዎርክ”፣ ብብርኪ ከይዲ ስራሕቲ ሰሙናዊ፣ ኩሉሻዕ ንጉሆ ቀዳም ድማ “ፕሮሰስ ካውንስል” ዝገማገመሉ ኣሰራርሓ ተዘርጊሑ።እዚ ስለዝተገበረ ድማ እቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ፀገማት በቢብርኩ እናተፈትሑ መፂኦም።ንኣብነት መረዳእታታት ብዝግባእ ምሓዝ፣ ኣወሃህባ ግልጋሎት ብግዜ ሸንሺንካ ምትእንጋድ፣ ምድላው ቕጥዒ ተገልገልቲ፣ ግዜ ከይተፀባፀብካ ምስራሕ፣ “ናተይ ናትካ” ከይበልካ ሓቢርካ ምስራሕን ዘኽእል መንፈስ ኣብቲ ሰራሕተኛ ተፈጢሩ። እዚ ዝፈጠሮ እውን ኣብዚ ሐዚ እዋን ዘሎ ኣወሃህባ ግልጋሎት ባዕሉ እቲ ተገልጋላይ ሕብረተሰብ “ካብ መረረት ናብ ዕግበት” ብዝብል ዝገለፀሉ ኩነታት ምህላዉ መምህር መንግሽ ይገልፁ።

ካብ ተገልገልቲ ዝረኸብናዮ ርኢቶ እውን እቲ ምምሕያሽ ከም ዘሎ እዮም ዘረድኡ። ኣይተ ኣለም ሓጎስ ኣብ ቤት መዘጋጃ ክግልገሉ ዝረኺብናዮም ነባሪ ከተማ ውቕሮ ጣብያ ኣግኣዚ እዮም። ኣወሃህባ ግልጋሎት እቲ ቤት መዘጋጃ ቅድሚ ሕዝን ኣብዚ ሕዚ እዋንን ኣዝዩ ዝተፈላለየ ምዃኑ ይገልፁ። ምኽንያቱ እዚ ሓዱሽ ኣወዳድባ ቅድሚ ምጥያሹ ሒዝካዮ ዝመፃእኻ ጉዳይ ብቕልጡፍ ዘይፍተሐሉ፣ ግዜን ጉልበትን ዝውደኣሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሓዱሽ ኣወዳድባ ካብ ዝተኣታቶ ንደሓር ግና ሰራሕተኛታት እቲ ቤት መዘጋጃ ብዝግባእ ተቐቢሎም ዘምፀአካ ዋኒን ኣብ ደቓይቕ ወዲኦም ዝሰድሉ ምችው ኩነታት ከምዘሎ እዮም ዘገንዘቡ፡፡

ብድምር ሓዱሽ ኣወዳድባ ቤት መዘጋጃ ኣብ ዕብየት ከተማታትን ኣብ ምሃብ ስሉጥን ፍትሓዊ ግልጋሎትን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ። ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ ኣጀማምራ እቲ  ኣወዳድባ ብሉፅ ኣሰራርሓ ኣብ ምዕማም ትርከብ ከይዲ ስራሕ ምልማዕን ምሕደራ መሬትን ቤት መዘጋጃ ከተማ ውቕሮ “ምኽንያታዊ ዘይኮነ ቆፀሮ ነውርዶ ናብ ዜሮ” ዝብሉን ካልኦትን መሪሕ ቃል ተዓጢቑ ስራሕቱ ብዝግባእ እናተግበረ ይርከብ። ስለዝኾነ ድማ ካልኦት ከተማታትን ወረዳታትን ክልልና እውን ብሉፅ ተመኩሮ ቤት መዘጋጃ ከተማ ውቕሮ ብምውሳድ ስሉጥ፣ ፍትሓውን ካብ መረረት ተገልጋላይ ነፃ ዝኾነ ኣሰራርሓ ከተኣታትዋ ይግባእ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010