እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051373
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1470
2909
30487
4998067
83567
110388
5051373

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 06:57

ፋብሪካ ቢራ ራያ፤ ዋሕስ ብዙሓት

here we go
selam new

ካልኣይን መዛዘምን

ኣብ ዝሓለፈ ሕታም ፋብሪካ ቢራ ራያ  ካብ 1000 ክሳብ ልዕሊ 100 ሽሕ ብር መሃያ ዝኽፈሎም 800 ቀወምትን ጊዝያወትን ሰራሕተኛታት ከምዘለዉዎ ርእይና። ብተዘዋዋሪ መንገዲ ድማ ን10 ሽሕ ሰራሕተኛታት ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ኣብ ዕብየት ሃገርና ብፅሒቱ እናተዋፅአ ከምዝርከብ ዳህሲስና ነይርና። ከምኡ እውን እቲ ዝውገድ ማይ እናፃረየ 22 ሄክታር መሬት ብመስኖ ብምልማዕ ን80 ሓረስቶት ዝረብሕ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ዘጋጠመ ድርቂ ፀገም ቀለብ እንስሳት ንምፍታሕ 20 ሚልዮን ብር ዝግመት ግለት ቢራ ብነፃ ንሓረስቶት ብምክፍፋል ሃገራዊ ግቡኡ ከም ዝተዋፅአ ገሊፅና ኢና። መቐፀልትኡ ከምዝስዕብ ተዋዲዱ ኣሎ።

ብብርኪ ክልል ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ድርቂ ንምዕጋት ኣብ ዝገበሮ ርብርብ ተጠቀምቲ ተረፈ ምህርቲ ፋብሪካ ቢራ ራያ ካብ ዝኾኑ ወገናት መንእሰይ ዲማ ኣማረ ሓደ እዩ። እዚ መንእሰይ ኣብ ከተማ ማይጨው ብደኣንት ተወዲቦም ፀባ ላሕሚ ካብ ዘተኣታተው ወገናት ሓደ ኮይኑ “ከም ዱርቃ፣ ፍሩስካ፣ ፋጉለ (ግለት ኣቾሎኒ)ን ሞላሰስ (ሓተላ ቃንጫ ሽኮር ኣገዳ)ን ዝኣመሰሉ ቀለብ እንስሳት ዋጋኦም ሰማይ ኣብ ዝተቖለለሉ ፋብሪካ ራያ ቢራ ብነፃ ንሓረስቶት ኣከፋፊሉ እዩ። እዚ እውን ኣብ ርእሲ ካሊእ ወፃኢታት ካብ 400 ናብ 650 ብር ዋጋ ዝወሰኸ ፍሩስካ፣ ካብ 500 ናብ 810 ብር ዝወሰኸ ፋጉሎ፣ ካብ 400 ናብ 625 ብር ዝዓበየ ምጥን ቀለብ እንስሳት ንምግዛእ ኣብ ዝተፀገምናሉ እዋን ፋብሪካ ቢራ ራያ ኣብ ፀገምና በፂሑ ተዋሓሱና እዩ፤” ክብል መንእሰይ ዲማ ይገልፅ።

እቲ ካብ ዝትከል ካልኣይ ዓመት ዘቑፀረ ግዙፍ ፋብሪካ ቢራ ራያ ገና ወፃኢታቱ እንተይሸፈነ ካብዚ ዝተገለፀ ሓገዝ ብተወሳኺ ንሆስፒታላት፣ ኣብያተ ትምህርትን ኣረጋውያንን ብድምሩ 40 ሚልዮን ብር ሓገዝ ገይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብሓይልታት ትምክሕቲ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዝበፅሐ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ  ምኽንያት ካብ መረበቶም ንዝተመዛበሉ ወገናት ንምብርትታዕ ድማ ሓደ ሚልዮን ብር ኣወፍዩ ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ 500 ተጋሩ ዝርከበአን 800 ዝተፀገማ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንመሰረታዊ ድሌታተን ዘማልእ ሸውዓተ ነጥቢ ክልተ ሚልዮን ብር ብምምዳብ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12  ክፍሊ እናምሃረ ከምዝርከብ ኣካያዲ ስራሕ ኮሮፓሬት ርክባት እቲ ፋብሪካ ኣይተ ትካቦ ገብረስላሴ ይገልፁ።

ፋብሪካ ቢራ ራያ ኣብ ማይጨው ዝተተኸለሉ ቀንዲ ምኽንያት እታ ከተማ ካብ ዘለዋ ፅሩይ ማይን ንግዳዊ ምንቅስቓስን ብምብጋስ ነታ ከተማ ንምዕባይ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ፋብሪካ ካልኦት ትካላት ጥርሙዝ፣ ባሊቃ (ቆርኪ)ን ካሳን ዝበሉ ኢንቨስትመንታት ዝስሕብ እዩ። እዚ ድማ እቲ ፋብሪካ በይኑ ኣብ ዓመት 290 ሚልዮን ብር ግብሪ ኣታዊ ብምግባር ኣብ ሕድሕድ ከባብታት ክልልና ይኹን ሃገርና ንዝካየዱ መሰረተ ልምዓታት ዘጠናኽር ምዃኑ፣ ካልኦት ፍልፍል እቶትን ዕድል ስራሕን ዝፈጥሩ ፋብሪካታት እንትትከሉ ድማ ልምዓትና ክሳብ ክንደየናይ ከም ዘቀላጠፍ ርዱእ እዩ።

ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ከተማ ማይጨው ኣይተ ኤልያስ ኪሮስ፣  ፋብሪካ ራያ ቢራ፣ ፋብሪካ ችፑድ፣ ሃይላንድን ዩኒቨርስቲ ራያን ኣብታ ከተማ ምስ ተተኸሉ ንግዳዊ ምንቅስቓስ እታ ከተማ ክነቓቓሕ ሓጊዙ ኣሎ። ናይዚ ሓደ መረኣዪ እውን ብዕንፀይቲ ዝተሰርሑ ድግዲጋ ዝነበሩ ገዛውቲ ባዕሉ እቲ ሕብረተሰብ እናፍረሰ ንነበርቲ ምችዋት ንክኾኑ ህንፃታት ይስራሕ ከም ዘሎ የረድኡ።

ፋብሪካ  ቢራ ራያ ዝጥቀሞ እታዎት ካብ ውሽጢ ዓዲ ንምሽፋን እውን ምስ  ዩኒቨርስቲ መቐለ ተሓባቢሩ ምርምር የካይድ ኣሎ። ተመራማሪት ዝራእቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ፕሮፌሰር ፎትየን ኣባይ እቲ ፋብሪካ ካብ ዝጥቀሞ 91 ሽሕን 739 ቶን ቡቕሊ እቲ 68 ምኢታዊ  ካብ ወፃኢ ዓዲ ኣታዊ ዝገብሮ ብምዃኑ እዚ ካብ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ብምሽፋን እቲ ፋብሪካ ብሚልዮናት ዝግመት ሸርፊ ወፃኢ ዘድሕነሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። እዚ ድማ  ፍርያት ሓረስቶት ምስ ኢንዳስትሪ ብምትእስሳር ቀዋሚ ዕዳጋ ስለ ዝፈጥረሎም ዝተጠናኸረ ምርምር ይካየድ ኣሎ። ዛጊድ እውን ካብቶም 44 ምሩፃት ዓሌት ስገም ሰለስተ ዝተሓረዩ ዝራእቲ ብሓረስቶት ወረዳ መኾኒ ጣብያ ዓይባ ተፈቲኖም ካብ ሄክታር 42 ኩንታል ምህርቲ ተረኪብዎም እዩ።  እዚ ካብ ሄክታር ዝርከብ ምህርቲ ናብ 52 ኩንታል ንምዕባይ እቲ ፍርያት ንቢራ ንክውዕልን ብቤተ ፈተነ ንክረጋገፅን ድማ ትኹረት ተዋሂቡ ይስራሓሉ ኣሎ። ነዚ እውን እዩ መሰረት ዕብየት ከተማታት ኣመልኪቱ “ከተማታት ዝዓብያ ምግብን መስተን ብምሻጥ ዘይኮነስ ከተማን ገፀርን እናተኣሳሰርካ ኣብታ ከተማ ብዝፍጠር ዕድል ስራሕ እዩ” ክብል ህያው ክቡር መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝገለፆ።

እወ፤ ፋብሪካ ቢራ ራያ ኣብ ዕብየት ከተማ ማይጨው ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ከተማታት ንዝርከቡ ወገናት እውን ዘርፈ ብዙሕ ግልጋሎት እናሃበ እዩ። እዚ ፋብሪካ ምስቲ ምህርቱ ብዕፅፊ ንምውሳኽ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ዘካይድ ዘሎ ምዃኑ እዚ ድማ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝኾነ ካብቲ ቅድም ኢሉ ዝፈጠሮ ዕድል ስራሕን ሓገዝን ተበጊስና ዋሕስ ብዙሓት ኢልናዮ ኣለና። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010