እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190480
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1264
3787
17843
5145598
94538
128136
5190480

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:14

መእለዪ ጎሓፍ እውን መዘናግዒ?

here we go
selam new

 

ንጎልጎል ራያ ጉማየ ክብለሉ

  .  .  .  .  .  .  . .

ፀባ ጠስሚ ኣጅቦ ኩሉ

ብላዕ ስተ ለጋስ ኣመሉ

ዝብልን ካልኦትን ባህላዊ ደርፍታት ህዝቢ ራያ እናሰምዐ ናብ ከተማ ኣላማጣ ዘምረሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ክልልና ኣብታ ከተማ ሓደ ዝተፈለየ ነገር ፀኒሕዎ።ጉዕዞና ምስ ምእላይ ጎሓፍ ተዛሚዱ ስራሕቲ ፅሬትን ፅባቐን እታ ከተማ ንምዕዛብ እዩ ነይሩ።ከም ኣንፈት ጉዕዞና ናብ መእለዪ ጎሓፍ እንትንበፅሕ ብሓሳብና ካሊእ ከባቢ ኢና ንፅበ ነይርና።ምኽንያቱ እቲ ከባቢ  ሕርሻ ከተማ እምበር እንዳጎሓፍ ኣይመሰለናን።ብስሩ እውን እንዳ ምእላይ ጎሓፍ ምዃኑ ዘረጋገፅና ፀኒሑ ካብ ዝተውሃበና መብርሂ እዩ፡፡

እቲ እንዳ ምእላይ ጎሓፍ ብቐወምቲ ተኽልታት ዝተሸፈነ እዩ።በቲ ከባቢ ክትሓልፍ ይኹን ናብ ውሽጢ ክትኣቱ ዝጨንወካ ሕማቕ ሽታ የለን።ብኣእምሮኻ “ኣብ እንዳ ምእላይ ጎሓፍ እየ ዝኒሀኹ” ኢልካ ከይትሓስብ እውን ንፈልሲ ጣብያ ዝተዳለወ ዝመስል ዝተኾመረ ልሙዕ ሓመድ   እምበር ዝረአ  ጎሓፍ ኣይነበረን።እቲ ሓመድ ድማ ናብ ኮምፖስት ዝተቐየረ ጎሓፍ እዩ ነይሩ።እቲ እንዳ ምእላይ ደረቕን ፈሳስን ጎሓፍ ከምዚ ኢሉ ክፀሪ ዝኸኣለ ጎሓፋት ገና ካብ ምጥርናፎም ዝብስብሱን ዘይብስብሱን ብምፍላይ ቀልጢፎም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ስለዝግበር እዩ።

ኣብቲ ቦታ ማንጎ፣ ኣራንሺን ካልኦት ቀወምቲ ተኽልታትን “ሓዘው” ኢሎም ፈርዮም እንትትርኢ “ኣተሓሳስባ እንተተቐይሩ ዘይለምዕ ከባቢ የለን” ከምዝበሃል ብዝበለፀ ጎሊሁ ይረኣየካ።ስቡሕ መሬት ተተርኢሶም ኣብ ትሕቲ ፅላል ድኽነት ዝነብሩ ወገናት እናተዓዘብካ እዚኦም ግን ጎሓፍ ናብ ሓምለዋይ ከባቢ ቀይሮም ከልምዑ እንትትርኢ እቲ ኣፈላላይ ልምዓታዊ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደየናይ ርሕቐት ምህላዉ ብዝበለፀ ክትግምግም ትኽእል ኢኻ።ስለዝኾነ ካብ መቐለ ናብ ከተማ ኣላማጣ ንዘምራሕና ጋዜጠኛታት መብርሂ ተዋሂቡና። 

ድሕሪ እቲ ዝተውሃበና መብርሂ ድማ ናብ ሕቶ ኢና ኣቲና።ፈላማይ ሕቶና እቶም “ልዕሊ ዓቐን ፈርዮም ዘለዉ ቀወምቲ ተኽልታት ኣብ ምእላይ ጎሓፍ ዝበቆሉ ምስ ምዃኖም ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዝበፅሕ ሳዕቤን ዶ ኣይህሉን?” ዝብል እዩ ነይሩ።ብመሰረቱ መብዛሕቲኡ ደረቕ ጎሓፍ ካብ ፋብሪካ ዝወፅእ ኬሚካል ስለ ዘይኮነ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ናብ ኮምፖስት ቀይርካ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ዝነበሮ እዩ።ኬሚካላትን  ኣፋውስን ዝውገዱ ድማ ኣብ ናይ ባዕሎም መወገዲ እዩ።ካብ ደረቕ ጎሓፍ ግን እቶም ክብስብሱ ዘይኽእሉ ዓፅሚ፣ ጎማታትን ሓፃውንን እናተፈላለዩ ነቶም ጎማታትን ሓፃዊንን መሊስካ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ንኪሎ ካብ ሽዱሽተ ክሳብ 10 ብር እዮም ዝሽየጡ።ስለ ዝኾነ እቲ ናብ ኮምፖስት ዝተቐየረ ጎሓፍ ኣብ ጥዕና ሕብረተሰብ ዘብፅሖ ፀገም ስለ ዘየለ እቶም ቀወምቲ ተኽልታት እውን ብፅቡቕ ይፈርዩ ከም ዘለዉ በዓል ሞያ ስነ ከባቢ እታ ከተማ ኣይተ ሃፍቱ ዓብደላ ይገልፁ፡፡

እቶም ናብ ኮምፖስት ዝቕየሩ ልሙዕነት መሬት ኣብ ምሕላው ዝለዓለ ግደ ዘለዎም ጎሓፋት ብመሸጣ ተወሳኺ እቶት እናተረኸበሎም እዩ።እዚ እውን ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ኣብ ኢንቨስትመንት ዝንቀሳቐሱ ጀነራል ፃድቃን ገ/ትንሳኤ ነቲ ኮምፖስት ናብ መቐለ ወሲዱ ኣብ ቤተ ፈተነ ድሕሪ ምምርማር ብመኣድናት ዝማዕበለ ኮይኑ ስለ ዝረኸቦ 20 ብያጆ መኪና ብሒሳብ 1300 ብር ገዚኡ ናብ ዝጥቀመሉ ሕርሻ ወሲዱ እዩ።ካልኦት ኢንቨስተራት እውን ነዚ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ዝለዓለ ግደ ዘለዎ ተፈጥሮኣዊ (ኦርጋኒክ) ድኹዒ 10 ቢያጆ ጠሊቦም ከም ዘለዉ ኣባል ማሕበር ፍረ ለካቲት ዝኾነ ነባር ተጋዳላይ ታሪኩ ፀጋይ ይገልፅ።

ጉድኣት ኣካል ኲናት ትግራይ ነባራት ተጋደልቲ “ተፀበይቲ ክንከውን የብልናን” ኢሎም 20 ሰባት ብምውዳብ ኣብዚ ዘርፊ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ይበል ዘብል ተግባር እዩ።ቅድም እንትብል ንሓደ ኩቢክ ሜትር ብ59 ብር ዝለዓል ዝነበረ ደረቕ ጎሓፍ እታ ከተማ ንሳቶም ብ45 ብር ብሕጋዊ ጨረታ ስዒሮም የልዕልዎ ኣለዉ።በተን ዝረኽብወን ውሱናት እቶት ንሽዱሽተ ፅጉማት ደቂ ተጋደልቲ እናሓገዙ ዘምህሩ ኮይኖም ንቐፃሊ ዓቕሞም ብምጥንኻር “ፕሪኬት”  እትብሃል ንልዕሊ ሰለስተ ሰዓት እናተቓፀለ ዝፀንሕ ፈሓም እተፍሪ ማሽን ብምትእትታው እቲ ጎሓፍ ናብ ፈሓም እናቐየሩ ኣብ ምክልኻል ብርሰት ሃፍቲ ተፈጥሮ ብፅሒቶም ክዋፅኡ ሓሲቦም ምህላዎም ድማ ይዛረቡ።

“ጎሓፍ ብኣግባቡ እንተሒዝካዮ ወርቂ እንተዘይተጠቒምካሉ ግን ጠንቂ” ዝብል ኣረዳድኣ ዘለዎም እቶም ነባራት ተጋደልቲ ከተማ ኣላማጣ ነዚ ስራሕቲ ኣጠናኺሮም ብምቕፃል ካልኦት ነባራት ተጋደልትን ደቂ ተጋደልትን ኣብ ውዳበኦም እናሓቖፉ ዳግም ኣብ ልምዓት ብፅሒቶም ንክዋፅኡ ዘለዎም ተበግሶ እንትትዕዘብ እውን ኣማን ብኣማን ሃዋርያታት ለውጢ ምዃኖም የረጋግፁ።

እቶም ኣብ ሓሙሽተ ሄክታር መሬት ዘለዎ ምእላይ ጎሓፍ ዝበቆሉ ቀወምቲ ተኽልታት ሽይጣቶም ንመጠናኸሪ እታ ማሕበር ዝውዕል እዩ።እዚ ስራሕ ንቐፃሊ ብሃገር በቆል ተኽልታት ብምጥንኻር ካብቲ ስሩዕ ግልጋሎት መናፈሻ “ብካርቦን ትሬዲንግ” እውን ተረባሕቲ ንምዃን ዓሊሞም ኣለዉ።ከም ሓበሬታ ኣይተ ሃፍቱ ኣብ ሃገርና እቶት “ካርቦን ትሬዲንግ” ኣብ ደቡብ ክልል ከባቢ ጋሞጎፋ 10 ሄክታር ናብ ሓምለዋይ ከባቢ ዝቐየሩ መናእሰይ 40 ሽሕ ዶላር ተዋሂብዎም እዩ።ስለ ዝኾነ እቶም ወገናት እውን በዚ ኣንፈት ብምጉዓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ እናሓለዉ፣ ግልጋሎት መዘናግዒ እናሃቡን ተወሳኺ እቶት ክረኽቡ ምሕሳቦም ኣርሒቖም ዝኣመቱ ምዃኖም የገንዝበካ።እቲ ምስ ብኽለት ከባቢ ኣየር ተዛሚዱ ክቡር መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኻዊ መድረኻት ዝገብሮ ዝነበረ ክትዕ ፍረኡ ብከምዚ መልክዑ ምጅማሩ ድማ ምሒር የሓጉሰካ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010