እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193245
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
698
3331
20608
5145598
97303
128136
5193245

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:09

አርካይቭ

የማናይ ኢድ ምዕሩይ ምሕደራ ሃፍቲ

here we go
selam new
ካብ ቀንዲ ተግባራት ኦዲት ኣብያተ ዕዮን ትካላትን መንግስቲ፣ መስርሓት ምዕሩይ ምሕደራ ሃፍቲ፣  ተሓታትነት ምርግጋፅ፣ ግልፅነት ምስፋንን ምኽባር ልዕልነት ሕግን ገሊኦም እዮም። ብመሰረት እዚ ድማ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ኣብ መጣየሺ ኣዋጁ ዝተቐመጠሉ ልኡኽ ኣብቶም      ዝሓለፉ ዓመታት ኣፈፃፅማ ስራሕቲ ኣብያቶ ዕዮን ትካላትን መንግስቲ ኦዲት እናገበረ መፂኡ እዩ። ኣብዚ ዝዛዘም ዘሎ በጀት ዓመት እውን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ዕዮን ትካላትን መንግስቲ ኦዲት ገይሩ እዩ። ስለዝኾነ እውን እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብ 2009 ዓ/ም ዝሰርሖም ስራሕትን ዘመዝገቦም ዓወታትን እንታይ ከምዝመስሉ ክንድህስስ ኢና።

ልምዓት ዝረጋገፅ ሕጋዊ መስርሕ ብምኽታል፣ ቆጣባይ ዝኾነ ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ብምትእትታዉ፣ ፍትሓዉን ተበፃሕን ዝኾነ ትልሚ ብምድላዉ እዩ። ብመሰረት እዚ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር መደባት 2009 ዓ/ም ቁልፍን ዓበይትን ሽቶታት  ብምንፃር ምስ ኩሎም ሰራሕተኛታትን  መዳርግቲ ኣካላትን ምርድዳእን ምትእምማንን ብምግባር እዩ ናብ ተግባር ኣትዩ። ብፍላይ ኣብዚ ዓመት ኣብ ህንፀት ኣተሓሳስባ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዝሓሸ ውፅኢት የመዝግቡ ምህላዎም መተሓባበሪ ደጋፊ ከይዲ ስራሕ ርክብ ህዝብን መንግስትን እቲ ቤት ፅሕፈት ኣይተ ገ/መድህን ገ/መስቀል ይገልፁ። ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተወደባ ጉጅለታት ኦዲት (ኔትዎርክ) ኣብ ዓመት 684 ብድግግም ሰሙናዊ ምይይጥ ክካየድ ትልሚ ዝተተሓዘ እንትኸውን ክሳብ ሕዚ ድማ 580 (84 ነጥቢ ሸሞንተ ምኢታዊ ) ምይይጥ ተኻይዱ እዩ። ኣብ ገለገለ ጉጅለታት ኦዲት እቲ ምይይጥ ዘካይድኦ ካብ ስራሕ ሰዓት ወፃኢ ብምዃኑ ስራሕ ሰዓት ካብ ዘይምብኻን ሓሊፉ ኦዲተራት ይኹን ካልኦት ድጋፍ ወሃብቲ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ፀገማት ኣተሓሳስባን ኣረኣእያን ኣብ ምቕራፍ ወሳናይ ብፅሒት ከምዝነበሮ ኣይተ ገ/መድህን ሓቢሮምልና።

እቲ ካሊእ ዕዙዝ ዉፅኢት ዝተመዝገበሉ ስራሕ ድማ ብኣካል ናብ ኣብያተ ዕዮ ወሪድካ ስራሕቲ ኦዲት ምፍፃም እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ በጀት ዓመት 2009 ዓ/ም ብሓፈሻ ኣብ 271 ኣብያተ ዕዮን ትካላትን መንግስቲ ገንዘባዉን ሕጋዉነትን ኦዲት ዝተኻየደ ኾይኑ ካብዚ ኣብተን 15 ኣብያተ ዕዮ ብፍሉይ መምርሕን ጥቆማን ስራሕቲ ምፅራይ ምጭብርባር ዝተኻየደለን ከምኡ እውን ናብ ኣካላት ሕጊ ዝተመርሐ ጉዳይ ስለዝኾነ ብጥንካረ ይኹን ብድኽመት ርኢቶ ንምሃብ ኣይከኣልን። ይኹን ደኣምበር ኣብተን ዝተረፋ 256 ትካላትን ኣብያተ ዕዮን ብመሰረት ስርዓት ኣሰራርሓ ርኢቶ ኦዲት ተዋሂቡ እዩ።  ከም ዉፅኢቱ ድማ 52 (20 ነጥቢ ሰለስተ ሚኢታዊ) ኣብያተ ዕዮ ሙሉእ ኣዕጋቢ ሒሳብ ዝተረኸበን እየን። እዚ ማለት ድማ ዝኾነ ዓይነት ጉደለት ዘይብሉ ርካብ ኦዲት ማለት እዩ። እተን 75 (68 ነጥቢ ሰለስተ ሚኢታዊ) ኣዕጋቢ ብዘይካ ዝብል ሪኢቶ እንትረኽባ እተን 22 ወይ ድማ ሸሞንተ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚኢታዊ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ኣዕጋቢ ኮይነን ኣይተረኸባን።

ንኣብነት ኣብተን ዘየዕግብ ሪኢቶ ዝተውሃበን ኣብያተ ዕዮን መንግስቲ ዝተርኣዩ ጉድለታት ንምርኣይ፣  ዕብይ ዝበለ መጠን ገንዘብ ወፃኢ ገይረን መምርሒ ዕደጋ ከይተኸተላ ዕድጊት ዝፈፀማ ኣብያተ ዕዮ ብቅደም ስዓብ እንትረአ  ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ 3 ሚልዮንን 719 ሽሕን 189 ነጥቢ 57 ፣ ቤት ፅሕፈት ግልጋሎት ቐረብ መስተ ማይ ከተማ ኣኽሱም  ክልተ ሚልዮንን 915 ሽሕን 391 ፣ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ብር 2 ሚልዮንን 895 ሽሕን 320  ዕድጊት ዝተፈፀመ እትትኸዉን እዚ ድማ ፅሬት ዘየብሉ ንብረትን ግልጋሎትን ክቐርብ ዝገብር፣ ንዜጋታት ብማዕረ ክወዳደሩ ዘይገብር፣ ንዘይግቡእ ርክብን ረብሓን በሪ ስለዝኸፍትን ዝተፈለየ ትኹረት ክወሃቦ ዝግባእ ኮይኑ ኢና እንረኽቦ። ካብዚ ብተወሳኺ እተን ዝተረፋ ሸዉዓተ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ሒሳብ ስለዘለወን ሪኢቶ ከምዘይተውሃበ ኣይተ ገ/መድህን ወሲኾም ይገልፁ።

ብሓፈሻ ስራሕቲ ኦዲት ክልልና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕብየት የመዝግብ ምህላዉ ዘመላኽቱ ነጥብታት ኣለዉ እዮም ። ንኣብነት ልዕል ክብል ከምዝተገለፀ ኣብዚ በጀት ዓመት ዝተረኸበ ዉፅኢት ምንም ጉድለት ዘይብለን ኣብያተ ዕዮ ምስ ሕሉፍ እንትነፃፀር ኣብ ዝሓለፈ በጀት ዓመት ሙሉእ ኣዕጋቢ ዝተባህላ ኣብያተ ዕዩ 16 ሚኢታዊ ዝነበረ ኮይኑ ሎሚ ዓመት ድማ ናብ 20 ነጥቢ ሰለስተ ምኢታዊ  ዓብዩ እዩ። እዚ ድማ በኣርባዕተ ነጥቢ ሰለስተ ወሰኽ ኣርእዩ ኣሎ ማለት እዩ። ይኹን እምበር ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተገለፀ ብርክት ዝበላ ኣብያተ ዕዮን ትካላትን ናብቲ ዝድለ ብርኪ ኣብ ምብፃሕ ሰፊሕ ክፍተት ብምህላዉ ኣብዚ መዳይ እዚ መሰረታዊ ዝኾነ ዝላ ከምዝገባ ይግባእ።

ካብቶም ልዕል ኢሎም ዝተሓበሩ መግለፅትታ ተበጊስኻ ምሕደራ ገንዘብ ክልልና ስርዓት ዝተኸተለ ምዃኑ እዩ። ይኹን እምበር ዕድጊት ይኹን ምሕደራ ንብረት ከምእዉን ምሕደራ ጥረ ገንዘብ ሕዚ እውን ገና ዘይተቐረፈ ፀገም እዩ። ንምሕደራ ሃፍቲ ግቡእ ትኹረት ሂቡ ዝመርሕ ቤት ዕዮ እንትህሉ ዝሓሸ ለዉጢ ከምዝመፅእ ዘመላኽቱ ነጥብታት ስለዘለው ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ንብረትን ገንዘብን ህዝብን መንግስትን ኣብ መዓልኡ ይዉዕል ምህላዉ ኣብ ምርግጋፅ የማናይ ኢድ ፈፃሚ ኣካል እዩ እሞ ኩላትና እቲ ቤት ፅሕፈት ንዝዉግኖም ስራሕቲ ስሉጣትን ፅፉፋትን ንክኾኑ እጃምና ነበርክት መልእክትና እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010