እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840643
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1668
2770
29903
4800954
72904
108196
4840643

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:06

አርካይቭ

ዕንቊታት ስሉጥ ልምዓት

here we go
selam new

ፍትሓዊ ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋፅ ስሉጥን ዘየቋርፅን ልምዓት ምህናፅ ወሳኒ እዩ።እዚ ንምግባር ከዓ ኣብ ዘፈር ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ትኹረት ገይርካ ምስራሕ የድሊ።ዛጊድ እውን ልምዓታውን ዴሞክራስያውን መንግስቲ ኣብ ሃገርና ካብ ዝትከል ንነዘ “ልምዓትን ዴሞክራስን ክልተ ዘይነፃፀሉ ጉዳያት ሞትን ሕውየትን እዮም” ብምባል ንነዊሕ ዓመታት ሱር ሰዲዱ ዝፀንሐ ድኽነት ደረጃ ብደረጃ ንምቕናስ ኢሉ እውን ንምጥፋእ ስትራቴጂ ልምዓት ደኣንት ሓንፂፁ መብዛሕቲኡ ክፋል ማሕበረሰብ ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓኬጃት ደኣንት ተሓቒፉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ንምፍጣ እናንተንቀሳቐሰ ይርከብ። ኣብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን “ትራንስፎርሜሽን”ን ድማ ልምዓት ኢንዱስተሪ ኣብ ዕብየት ቁጠባ ሃገርና ቁልፊ እጃሙ ክፃወት ንምግባር ዘኽእል ኣንፈት ተታሒዙ እዩ።ብመሰረት እዚ ንዕብየት ኢንዱስትሪ መሰረት ምዃኑ ዝእመነሉ ደኣንት ንምጉልባት ገንዘባውን ሞያውን ደገፋት ይግበረሉ ኣሎ።በዚ እውን ኣብ ክልልና ብርክት ዝበሉ መናእሰይ፣ ደቂ ኣንስትዮ ወዘተ ብውልቀን ማሕበርን ተወዲቦም ብዝረኽብዎ ውፅኢት ናብ ማእኸለዎት ኢንተርፕራይዝ እናተሰጋገሩ ወነንቲ ርእሰ ማል እናኾኑ ይርከቡ።ኣብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ስራሕቲ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ተዋፊሮም ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ዝርከቡ ማእኸለዎት ኢንተርፕራይዛት በረከት ገብረሚካኤል “ሁለገብ የብረትና ማሽነሪ ስራዎች” ሓደ እዩ።

ወናኒ እቲ ትካል መንእሰይ በረከት ገብረሚካኤል፣ ቅድሚ ጎንፂ ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ኣብ ስራሕቲ ሓፂነ መፂን ይነጥፍ ምንባሩ ኣዋጊዑና።ይኹን እምበር ብስንኪ መላኺ ስርዓት መንግስቲ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ኲናት ናብ ዓዱ ተመሊሱ።ካብ 1994 ዓ/ም ጀሚሩ ዘለዎ ልምዲ ተጠቒሙ ኣብ ስራሕቲ ዕንፀይትን ሓፂነ መፂንን ዝሰርሑ ትካላት ተቖፂሩ እናሰርሐ ከም ዝፀንሐ ይዛረብ።ኮይኑ ግና በዚ ውፅኢታዊ ክኸውን ኣይከኣለን።ስለዝኾነ ድማ ኣብ 2008 ዓ/ም ካብ ስድርኡ ብዝረኸቦ 50 ሽሕ ብር መበገሲ ካፒታል ልዕሊ 5,000 ሽሕ ብር ዝኽፈሎ ገዛ ተኻርዩ ኣብ ዘፈር ሓፂነ መፂን እናሰርሐ ፀኒሑ።ምስቲ ሞያ ተላሚዱ ዝሓሸ ስራሕቲ እናሰርሐ ብምምፅኡ በብእዋኑ ብደኣንት ዝተፈላለዩ ሞያዊ ድጋፋትን ክትትልን ካብ ምርካቡ ብተወሳኺ ሞይኡ ንምዕባይ ዝሕግዙ ስልጠናታት ክወስድ ተገይሩ።ከምኡ እውን ዝሓሸ ተመክሮ ኣብ ዘለዎም ከተማታት ባህርዳር፣ ጎንደርን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ውዳበታት ደኣንትን ኣብ ከተማ መቐለ መስፍን ኢንዱስትሪን ሰፊሕ ልምዲ ረኺቡ እዩ።እቲ ዝረኸቦ ልምዲ ተግባራዊ ብምግባር ካብ እዋን ናብ እዋን ውፅኢታዊ እናኾነ ብኡኡ ልክዕ ድማ ካፒታሉ እናዕበየ ከም ዝመፀ መንእሰይ በረከት የረድእ።

ከምቲ ዝፍለጥ ናብ ማእኸለዎት ኢንተርፕራይዛት ዝሰጋገሩ ተዋፈርቲ ደኣንት ከማልእዎም ካብ ዝግብኡ ረቋሕታት ሓደ መጠን ካፒታል እዩ።መንእሰይ በረከት ድማ ብዝዓቖሮ ሓደ ነጥቢ ሓሙሽተ ሚልዮን ብር መጠን ካፒታልን እቲ ዘፈር ዝሓቶም ረቋሕታት ብምምላእን ኣብ ወርሒ ጥሪ 2009 ዓ/ም ናብ ማእኸላይ ኢንተርፕራይዝ ክሰጋገር ክኢሉ እዩ።ብዘይካ እዚ መንግስቲ ንማእኸለዎት ኢንተርፕራይዝ ዝገብሮ መተባብዒ ልቓሕ፣ መስርሕን መሸጥን ቦታ፣ ካብ ወፃኢ ዘእትዎም ማሽናት ካብ ቀረፅን ግብሪን ነፃ ምግባርን ናይ እፎይታ ግዘ ምሃብን ዝበሉ መተባብዕታት ረኺቡ እዩ።ኣብዚ ሐዚ እዋን መንእሰይ በረከት ከም ክሬሸር፣ ዝተፈላለዩ ቅርፅን መጠንን ዘለወን ማሽናት መፍረይቲ ብሎኬት፣ ማሽን መፈልፈሊ ምሸላ ባሕሪን መጋገሪ ባንን ዝበሉ ሓዊሱ ልዕሊ 80 ማሽነርታት ዝሓሸ ለውጢ ትሕዝቶ ብምግባር ብዝተመጣጠነ ዋጋ ናብ ተጠቀምቲ እናቅረበ ይርከብ።ንሱ ብዘንቀሳቐሰሎም መደባት ስራሕ ን21 ዜጋታት ብቀዋምን ግዚያውን ዕድል ስራሕ ዝፈጠረ ኮይኑ ኣብዚ ሐዚ እዋን ካብ ሃገረ ቻይና ማሽናት ብምእታው ብቕርፂ፣ መጠንን ትሕዝቶን እናማዕበለ ናብ ተጠቀምቲ እናባፀሐ እዩ።ብመንግስቲ ኮነ ብደኣንት ዘድሊ ድጋፍ ይግበረሉ ምህላዉ ዝገለፀ መንእሰይ በረከት ሐዚ መጠን ካፒታሉ ልዕሊ ሓደ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን ብር በፂሑ ከምዘሎን ብቐፃልነት ድማ ናብ ኢንቨስትመን ንምሽግጋር እናሰርሐ ከም ዝርከብን እዩ ሓቢሩልና።እዚ እውን መናእሰይ መንግስቲ ዘቐመጠሎም ዕድላት ተጠቒሞም ረብሐኦም የረጋግፁ ምህላዎም እዩ ዘመላኽት።

ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ዘፈራት ሓፂነ መፂን፣ ዕንፀይቲ፣ ህንፃን ስፍየት ኣልባሳትን ዝተዋፈሩ 135 ኣናእሸተይ፣ 27 ማእኸለዎትን ሽዱሽተ ድማ ዓበይቲ ኢንተርፕራይዛት ኣለዉ።ስለዝኾነ ከም ክፍለ ከተማ ነዚኦም ናብ ዝሐሸ ብርኪ ንምስግጋር ዓሊሙ በብእዋኑ ናብ ባይታ ብምውራድ ደገፍን ክትትልን ከም ዝግበር ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እታ ክፍለ ከተማ ወ/ሮ ብርዛፍ ካልኣዩ ይገልፃ።ብፍላይ እቲ ቤት ፅሕፈት ምስ ሓደ ማእኸል ደኣንት ብምትሕብባር ልቓሕ፣ ምትእስሳር ዕዳጋን ምሃብ መስርሕን መሸጢ ቦታን ኣብ 2009 ዓ/ም ትኹረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐ መፂኡ እዩ።ብመሰረት እዚ ኣብዚ ዓመት ብመዳይ ልቓሕ ኣብ ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን እንተርፕራይዛት ንዝተዋፈሩ 18 ኣካላት፣ 11 ሚልዮንን 550 ሽሕን ብር ልቓሕ ንምሃብ ተተሊሙ፣ ብመንፅር ኣፈፃፅምኡ እንትርአ ን 15 ኣካላት፣ 11 ሚልዮን 546 ሽሕን 503 ብር ልቓሕ ተዋሂቡ እዩ።

ብመዳይ ምትእስሳር ዕዳጋ እውን እንተኾነ ን25 ኣብ ኣናእሽተይ እንተርፕራይዝ ዝተዋፈሩ ትካላት ብናይ 11 ሚልዮንን 110 ሽሕን ብር ዕዳጋ ንምትእስሳር ትልሚ ተታሒዙ ን20 ኢንተርፕራይዝ ሸሞንተ ሚልዮንን 107 ሽሕ ብርን ምትእስሳር ተገይሩ እዩ።ብተወሳኺ ን16 ማእኸለዎትን እንተርፕራይዝ ናይ ትሸዓተ ሚልዮንን 705 ሽሕ ብርን ዕዳጋ ንምትእስሳር ዝተተለመ እንትኸውን ን15 እንትርፕራይዝ ትሸዓተ ሚልዮንን 468 ሽሕን ብርን ዕዳጋ ምትእስሳር ተገይሩ ኣሎ።ብዘይካ እዚ ኣብቲ ክፍለ ከተማ 14 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከበኦም 36 ሓደሽትን ነባራትን ኢንተርፕራይዛት ብመንግስቲ ዝተሰርሑ መስርሒ ቦታ ሸዳት ከም ዝተወሃቦም ሓበሬታ ወ/ሮ ብርዛፍ ይገልፅ።

ብድምር ቤት ፅሕፈት ልምዓት ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን ልምዓት ኢንዱስትሪ ንምጥንኻር እናሰርሐ እዩ።ነዚ ድማ ከም መንግስቲ ብልምዓት ኢንዱስትሪ ኣቢሉ ዘላቂ ልምዓት ክምዝገብን ልምዓታውያን ሰብ ሃፍቲ ንክበራኸቱን ነዚ ዘድሊ ልቓሕ፣ መስርሒ ቦታ ሸዳት ብምድላው፣ ካብ ወፃኢ ዓዲ ዘእትውወን ማሽናት ነፃ ቐረፅን ናይ እፎይታ ግብርን ዕድላት ዝኣመሰሉ ኣመቻችዩ እዩ። ነዚ ዕድል ብኣግባቡ ዝተጠቀሙ ብርክት ዝበሉ መናእሰይ ንባዕሎም ተለዊጦም ንካልኦት ዜጋታት ስፊሕ ዕድል ስራሕ ኣናኸፈቱ ይርከቡ።ተመክሮ መንእሰይ በረከት ገብረሚካኤል እውን እዚ ሓቂ እዩ ዘርእይ።ስለዝኾነ ካልኦት መናእሰይ ክልልና ነዚ ተመክሮ ይስዓብዎ ንብል። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010