እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193315
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
768
3331
20678
5145598
97373
128136
5193315

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:22

አርካይቭ

ብምኽንያት ራብዓይ ዓመት ዝኽሪ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝተውሃበ ውድባዊ መግለፂ

here we go
selam new

እቲ ብሉፅ መራሒ ውድብናን መንግስትናን ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት 14 ነሓሰ 2004 ዓ/ም ብኣካል እንትንስእኖ ዝተረኣየ ህዝባዊ ማዕበል ኣብ ዝኾነ መዋእል ሃገርና ዘይተረኣየ ብምንባሩ ኣብ ታሪክ ጉዕዞ ቓልስና ናይ ባዕሉ ፍሉይ ክታም ኣዕሪፉ ከም ዝሓለፈ እንዝክሮ ጉዳይ እዩ። ኣብዞም ዝሓለፉ ኣርባዕተ ዓመታት ጉዕዞ ህዳሰና ዝተረጋገፀ ሓቂ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ቐደሙ ብመሪሕ ውድቡ ህወሓት/ኢህወደግ እናተመርሐን ንክብርታት እቲ ብሉፅ መራሒኡ ኣፅኒዑ ብምሓዝን ነቲ ከቢድ ዓቐብ ድኽነት ንክወፅእን ነበረያ ንምግባርን ዘይዛሪ ኩለመዳያዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ሕድሪ ተጋዳላይ መለስን ኩሎም ስውኣትናን ብተግባር እናረጋገፀ ንቕድሚት ይምርሽ ኣሎ።

ዝተኸበርክን/ ዝተኸበርኩም ህዝቢ ትግራይን ኣባላት ህወሓትን!

ክብርታት ተጋዳላይ መለስ ክብርታት ውድብናን ተቓላሳይ ህዝብናን እዮም። ተጋዳላይ መለስ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ኣብ ማዕርነታዊ ሓድነት ዝተመስረተ ተሳተፍትን ተጠቀምትን ንክኾኑ ብቕድመ ግንባርነት መሪሑን ተጋዲሉን እዩ። ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ኣብ ከይዲ ንምርግጋፅ ማዕርነታዊ ተሳትፍኦምን ተጠቃምነቶምን ዝገብርዎ ሓበራዊ ቓልስን ምንቅስቓስን ኣብዚ ከጋጥሞም ዝኽእል ብድሆታትን ኣሚቱ ምንጪን ተፈጥሮን ናይቶም ብድሆታት ብዝርዝር ተረዲኡ ኣብ ፅላል ልምዓታውን ዴሞራሲያውን መስመሮም ዓሲሎም ከመይ ከምዝፈትሕዎም ኣብ ዓሙቕ ሳይንሳዊ ትንተና ተደሪኹ ንፁር ናይ መፍትሒ ኣንፈታት ዘቐመጠን ሰገር ብናይ ወለዶታት ምቅብባል ዝትግበር ራእይ ህዳሰ ሃገርና ዘነፀረን ህያው መራሒ ጉዕዞ ህዳሰና እዩ።

ተጋዳላይ መለስ ኣብ ሃገርና ዘላቒ ሰላምን ኣብ ፅኑዕ ሸካል ዝተመስረተ ሰፊሕ ህዝባዊ መሰረትን ዘለዎ ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ቅልጡፍ፣ ቐፃሊን ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዘረጋግፅ ማሕበረ ቁጠባዊ ልምዓት ንክረጋገፅ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመር ዘመንጨወን ሕገ-መንግስታዊ ውሕስነት ክረክብ ዝገበረን ናይ ተግባር መምርሒታት ዝኾኑ ዝርዝር ፖሊስታት፣ ስትራተጂታት፣ ፓኬጃትን ሪፎርምታትን ክቕረፁ ብምግባር ናይ መላእ ሃገር ኣታሓሳስባ ንክኾኑ ብተግባር መሪሑ ሃገርና ተምሳሌት ልምዓት፣ ዴሞክራሲን ሰላምን ክትኸውን ክሳብ ሕልፍተ ህይወቱ ብዝለዓለ ህዝባዊ ቆራፅነት ዝመርሐን ዝተጋደለን እዩ።

ተጋዳላይ መለስ ንሃገርናን ህዝብናን ውሕስነት ንከረጋግፁ ዝተሓንፀፁ ፖሊስታት ብናይ ግዳም ሓይልታት ከይተተንከፉ ሃገርና ነፃነታን ክብራን ሓሊያ ንክተተግብሮም ዘኽእሉ ኣብ ዓሙቕ ሳይንሳዊ ትንታነ ዝተደረኹ ፖሊስን ስትራተጅን ዝሓንፀፀን ብተግባር መሪሑ ናይ ሃገርና ገፅታ ዝቐየረን ውፉይ ወዲ ህዝቢ መራሒ ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣፍሪካውያን ናይ ሓባር ድሌታት ብምሓዝ ድምፂ ኣፍሪካ ብምዃን ኣብ ታሪክ ቓልሲ ህዝብታት ኣፍሪካ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፈተን ጠበቓ ውፅዓት ህዝብታት ኮይኑ ዝተቓለሰን ዘቓለሰን መራሒ እዩ።

ዝኸበርኩም/ክን ህዝቢ ትግራይን ኣባላት ህወሓትን!

ሎሚ መበል ራብዓይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቲ እቲ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ እንተነኽብር ህዝብና ክብርታቱ ተላቢሱን ነቶም ነቲ ናይ ልምዓታውን ዴሞራሲያውን መስመራት ቀያስን ናይ ሰላም ሃርበኛን ሓሳባት በዓል ዋና፣ ተግባርን ተጠቃምን ብምዃን ካብ ፅባሕ መስዋእቱ ጀሚሩ ብሕራነ ቃልካ ኣይነዕብርን!! ቃልካ ኣኽቢርናን ሓሊናን ዝጀመርካዮ ክንዛዝሞ ኢና! ናብ ዝለዓለ ኩለመዳያዊ ብርኪ ክነሰጋግሮ ኢና!! ኢሉ ዝወለዖ ማዕበል እነሆ ድሕሪ መስዋእቱ ኣብ ዘለው ጉዕዞ ቓልስና እውን ህያውነቱ እናረጋገፀ ንቅድሚት ይምርሽ ኣሎ።

ዝኸበርኩም/ክን ህዝቢ ትግራይን ኣባላት ህወሓትን!

ሎሚ ህያውነት ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ብተግባር ኣብ ዘረጋገፅናሉ ዝኽሪ መበል ራብዓይ ዓመቱ እንተነኽብር ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ክሳብ ሕልፈቱ ዘውረሰናን ቃል ኣቲናን እናሰራሕናሉን ክንሰርሐሉ ዝፀንሓናን ጉዳይ ምቕናስ ድኽነትን ድሕረትን ንሓዋሩ ብምድምሳስ ዘተኣማምን፣ ቐፃላይ፣ ስሉጥን ፍትሓውን ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምርግጋፅ፣ ኣብ ምዕራፍ ጉዕዞ ቓልስና ዘጋጥሙና ከበድቲ ሕልኽልካት እናሰገርና ነቲ በሃንዳሳይነት እቲ ብሉፅ መራሒና ዝተሓንፀፀ ልምዓታውን ዴሞራሲያውን መስመርና ኣፅንዕና ብምሓዝ ንቕድሚት ክንምርሽ ኣለና።

ኣብ ቐዳማይ ናይ ዕብየትን መሰረታዊ ለውጥን (ትራንስፎርሜሽን) ትልምና ዝነበረና ኣፈፃፅማ ብዝርዝር ገምጊምና ብተግባር ዝረኸብናዮም ብሉፃት ሰራሕትና ብምግፋሕ ዝነበሩና ጉድለታት ድማ ንምእራም ብዘኽእል መንገዲ ካልኣይ ናይ ዕብየትን መሰረታዊ ለውጥን ትልምና ሓንፂፅና ንተግባራዊነቱ ምርብራብ ካብ እንጅምር እነሆ ሓደ ዓመት ኣቑፂርና ኣለና።

እዚ ኣብ መበል 12 ጉባኤ ውድብና ዘፅደቕናዮ ካልኣይ ናይ ዕብየት መሰረታዊ ለውጢ ትልምና ቐንዲ ትሕዝቶኡ ኩለመዳያዊ ዝተወደበ ውዑይ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ ብምውላዕ ካብ ዕቤት ዝዘለለ ኩለመዳያዊ መሰረታዊ ለውጢ ምርግጋፅ ማእኸል ዝገበረ እዩ።

ነዞም ኣብ ካልኣይ ናይ ዕብየትን መሰረታዊ ለውጥን ዝሓዝናዮም ሽቶታት ዕውት ንምግባር ናይ ውሽጢ ውድብ ዝተጎሃሃረ ቓልሲ ምስቲ ናይ ሓፋሽ ዝተወደበ ቓልሲ ብምትእስሳርን ኩለመዳያዊ ብምግባርን ንዓወት እቶም ሽቶታት ትልምና ቁልፊ ከምዝኾነ ንፁር ኣንፈት ተቐሚጥሉ እዩ። ውፅኢቱ ድማ ካብ ፅባሕ መበል 12 ጉባኤና ኣቲሒዝና ኣብ ፀረ-ክራይ ኣካብነትን ጉድለት ሰናይ ምምሕዳርን ዝወላዕናዮ ኩለመዳያዊ ናይ ሓፋሽ  ዝተወደበ ምንቅስቓስ  ኣብ ውሽጢ ውድብና፣ መሓውር ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መንግስትናን ምልኣተ ህዝብናን እናተጎሃሃረ ምቕፃል ጀሚሩ ብምህላው ዝለዓለ ናይ ቓልሲ ሕራነ ተፈጢሩ ኣሎ። ብምዃኑ እውን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኩለመዳዊ ቓልስን ምንቅስቓስን ኣብዚ ቐፂልና እናኣትዎ ዘለና ዓመት እውን ዛይዳ ተጠናኺሩ እናተጎሃሃረ ከምዝቕፅል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት በዚ ኣጋጣሚ  ከረጋግፅ ይፈቱ።

ዝተኸበርኩምን ዝተኸበርክንን ህዝቢ ትግራይን ኣባላት ህወሓትን!

ኣብዚ ኣብ ፅላል ልምዓታውን ዲሞራሲያውን መስመርና ዓሲልና ህዝባዊ ክብርታት እቲ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ተላቢስና ድኽነትን ድሕረትን ንምቕባር ኣብ እንገብሮ ዘለና ውዑይ ኩለመዳያዊ ቓልስን ርብርብን ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ጉዕዞ ምዕባለናን ዓወትናን ዘየሕጉሶም ናይ ውሽጥን ግዳምን ፀላእቲ ከምዘለውና ንፈለጥ ኢና። ብምዃኑ እውን ኣብ ፅላል ልምዓታውን ዴሞራሲያውን መስመርና ዓሲልና ራእይ መለስን ጉዕዞ ህዳሴናን ንምውላዕን ህያው ንምግባርን ኣብ እንገብሮ ኩለመዳያዊ ቓልስን ርብርብን፣ ጉዕዞና ንክስንክሉን ንድሑርን ፀረ-ዴሞክራሲያውን ስርዓቶም ክምልሱን ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ለይትን ቐትርን ዝፅዕሩ ፀላእቲ ከም ዘለውና ርዱእ እዩ።

እዞም ምዕባለን ራህዋን ሃገርናን ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ብሓፈሻ፣ ምዕባለን ራህዋን ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ድማ ብፍላይ ከም ዕረ ዝጥዕሞም ፀላእትና ኣብዞም ሕሉፋት ዓመታት ጉዕዞ ቓልስና እውን ዝሓዝናዮም ምዕዋት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን መንገድና ንክኹለፍን ካብ መንገድና ኣውፂኦም ናብ ዕግርግርን ህውከትን ንክንኣቱን ዝተፈላለየ ስልትታትን ውዲታትን ሓንፂፆም ንተግባራውነቶም እናተረባረቡ ዝፀንሑ እኳ እንተኾኑ ብሓያልነት መስመርና ጉርድን ምህርትን እናፈለና እናሰኮንናዮም መፂእና ኢና።

ይኹን እምበር እዞም ፀላእትና ዝሓዝዎ ፀረ-ሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ዝኾነ ዕላማ ከየዐወቱ ስለዘይዓርፉ ኣብዚ ሐዚ እዋን ድማ ደኾን ይኸነልና ኢሎም መልክዑ ዝቐየረ ስልቲ ሓንፂፆም ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ሃገርና ንምፍጣር ናይ ሞትን ሕየትን ምንቅስቓስ  ይገብሩ ኣለው። ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ቅድም ቐዳድም ነቲ ፅኑዕ ዕርዲ ልምዓታውን ዴሞክራሲያውን መስመር ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ካብቲ ካሊእ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮዽያ ነፂሎም ንምውቃዕ ፍፁም ፀረ-ዴሞክራሲያውን  ዘርኣውን ዝኾነ ምልዕዓል ብምግባር ንተግባራውነቱ ይረባረቡ ኣለው።

እዞም ሓይልታት ንህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ምድኻም ቅድሚት ሪዖም ነቲ ኣብ ፅላል ህዝባዊ መስመር ኮይኑ ብደምን ዓፅምን ዝተነደቀ ዝምድና ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ነቓዕ ንምፍጣር፣ ኣብ መንጎ እተን ብሓበራዊ ቐላፅመን ጉዕዞ ህዳሰናን ራእይ ተጋዳላይ መለስን ህያው ንምግባር ዝቃለሳ ዘለዋ ዴሞክራሲያውን ልምዓታውን ውድባት፣ ኣብ መንጎ እቲ ብሓባራዊ ቓልስን መስዋእትነቱን ብማዕርነታዊ ተሳትፎኡን ተጠቃምነቱ ንከረጋግፅሉ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓቶም ዝሃነፁ ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርና ቅርሕትን ጥርጣረን ብምፍጣር ካብ ዝሓዝናዮ መንገዲ ብሩህ ጉዕዞ ኣመዛቢሎም ናብ ህውከትን ዕግርግርን ንኸእትውና ዘይፍንቅልዎ እምኒ ከም ዘየለ ብተግባር ንርኢ ኣለና።

እዞም “ድሕረይ ዳንዴር ኣይትብቆላ” ዝመትከሎም ፀረ-ሃገርናን ብሄር፣ ብሄረሰባትናን ህዝብንታትናን ዝኾኑ ሓይልታት ንኩሎም ናይ ውሽጥን ግዳምን ፀበብቲ፣ ትምክሕተኛታት፣ ኣኽረርትን ኣሸበርትን ናብ ሓደ ግንባር ኣምፂኦም ንሕገ-መንግስታዊ ስርዓትና ብሓይልን ዕግርግርን ክግልብጡ ናይ ቐቢፀ ተስፋ ምንቅስቓስን ተግባርን እንትፍፅሙ ንርኢ ኣለና። ብዝተኸተልዎ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ድማ ኣብ ሰላማዊ ህዝብናን ናይ ፀጥታ መሓውራትና ዓብይ ናይ ሰብኣውን ንብረትን ክሳራ ኣብፂሖም እዮም። በዚ ኣጋጣሚ እዚ በቲ ኣብ ህዝብናን መሓውራት ፀጥታናን  ብደመኛታት ፀላእትና ዝኾኑ ፀበብትን ትምክሕተኛታትን ዝበፅሐ ጉድኣት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን እትገልፅ ነዞም ደመኛታት ህዝቢ ትግራይን ሃገርናን ዝኾኑ ሓይልታት ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ካብ መስመር ውድብና ህወሓት ኢህአደግ ነግፈረግ ከይበልናን ንክብርታት እቲ ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ ተላቢስናን ምስ ህዝቢ ትግራይ፣ መሓዙት ዴሞክራሲያዊ ውድባትን ብሄር፣ ብሄረሰባትን ህዝብታትን ሃገርናን ብምዃን ብፅንዓት ብምቅላስ ህዝባዊ ፍርዶም ክረኽቡ ከምንገብር ክነረጋግፀልካ ንፈቱ።

በዚ ኣጋጣሚ ህዝብና ብውሽጥን ብግዳምን ኣብ ጉዕዞ ቓልስና ዘጋጥሙኻ ብድሆታት ኣብ ፅላል መስመር ውድብካ ህወሓት ኢህወደግ ዓሲልካ ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ብዝኾነ ይኹን ማዕበል ከይተናወፅካ ሕድሪ እቲ ብሉፅ መራሒኻ ተጋዳላይ መለስን ኩሎም ስውኣት ህዝባዊ ቓልስኻን ብዝሓየልን ዝተወደበን ተሳትፎኻ ተጠቃምነትካ ንምርግጋፅን ሕድሪ ስውኣትኻ፣ ብልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምድባስ እትገብሮ ዘለኻ ኩለመዳያዊ ርብርብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ከምዝሕበነሉን እዚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ከምዘለዎን ፃውዒቱ የቕርብ።

ብመሪሒነት ውድብካ ህወሓት እናተመራሕካ ኣብ ኩሎም ዓውደ ግንባራት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ገጠርን ከተማን ዝወላዓኻዮ ዝተወደበ ምንቅስቓስ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንክሰጋገር ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ብፅንዓት ከምዝመርሕ ከረጋግፀልካ ይፈቱ። ኣብዚ ክረምቲ መበል ራብዓይ ዓመት መራሒኻ ተጋዳላይ መለስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ፅላል ወፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ዝብል መሪሕ ሓሳብ ዓሲልካ እትገብሮ ንዘለኻ ኩለመዳያዊ ርብርብ ኣጠናኺርካ ክትቕፅለሉ እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ደጊሙ ፃውዒቱ የቐርብ።

ዝኸበርኩም ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮዽያ

ሎሚ ዝኽረ ራብዓይ ዓመት ብሉፅ መራሒና ተጋዳላይ መለስ እንትነኽብር ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ብሓባራዊ ቐላፅምና ዝሓዝናዮ ጉዕዞ ህዳሰ ዕውት ንምግባር ኣብ እንገብሮ ዘለና ዘይተሓለለ ቓልሲ፣ ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን ካብ ጎንኹም ከይተፈለዩ ንዝለዓለ ኩለመዳያዊ ዓወት ኢድ ንኢድ ተታሓሒዞም ከምዝረባረቡ፣ ዝተለመደ ሓበራዊ ቓልስናን ምንቅስቓስናን ብምጥንኻር ንዝጀመርናዮ ጉዕዞ ህዳሰ ኢድ ንኢድ ተታሓሒዝና ንክንረባረብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት በዚ ኣጋጣሚ ፃውዕቱ የቕርብ።

መለስ ህያው እዩ !!

ዘለኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ነቶም ዝኾነ ጉርዲ ዘይለግቦም ስውኣት!!

ቤት ፅሕፈት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት

ነሓሰ 14/2008 ዓ/ም


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010