እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190366
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1150
3787
17729
5145598
94424
128136
5190366

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:51

አርካይቭ

ኣንቲ ቀጣን መዓንጣ

here we go
selam new

“ኣንቲ ቀጣን መዓንጣ - ሽምጣ ምራውንትየ

ሓፍተይ ብዘይ በኣኺስ - ነዋሕ እያ ለይትየ’’ ዶ በለ ደራፊ!

“ሽምጢ ምራውንቲ!” እባ እንታይ እዩ? ክነዋገዐሉ ዶ? “ምራን” ማለት ካብ ዝለፈዐ ቆርበት ብዕራይ ወይ ላሕሚ ዝስራሕ መእሰሪ “ገመድ” መሳሊ ኮይኑ እዚ ግጥሚ ሒዝዎ ዘሎ መልእኽቲ ግን “ቀጢን” ንዝብል እዩ። ብካልእ ኣበሃህላ እዚ ደርፊ ከም ምራን ንዝቐጠነት ሸሞንተ ቑፅሪ ዝመስል ሽምጢ ንዘለዋ ጎርዞ ዝተደረፈ እዩ። ንአሜሪካዊት ወ/ሮ “ካቲ ጃንግ” ደቂ ዓዳ ብኸምዚ ዝበለ ስነ-ቃል ዶ የወድስዋ ይኾኑ?

እዛ ኣብ ፎቶ እትርእይዋ ዘለኹም ወ/ሮ “ካቲ ጃንግ” ትበሃል። በዓልቲ ቀጣን መዓንጣን በዓልቲ ቁፅሪ ሸሞንተ ቅርፅን ተባሂላ ኣብ መዝገብ ኣገረምቲ ፍፃመታት ዓለም ዝተመዝገበት በዓልቲ ፍሉይ ቅርፂ እያ። ልዕሊ ሸውዓተ ዓሰርተ ዝዕድሚኣ፣ በዓልቲ ሓዳርን ኣዶ ሰለስተ ቆልዑትን እያ። ዙርያ መዓንጣ ጃንግ 38 ሴንቲ ሜትሮ ይልካዕ። 38 ሳንቲ ሜትሮ ማለት የማናይን ፀጋማይን ኢድ ኣጋጢምካ ዝዕሞኽ ክንዲ ሓደ ቀጢን ፓሎ መብራህቲ ከም ማለት እዩ።

በዓልቲ ቀጣን መዓንጣ ክትኾን ብዝነበራ ባህጊ ን25 ዓመታት ዝኣክል መደገፊ ሑቖ ተዓጢቓ እያ። እቲ ዝገርም ነዚ መቐነት ንተኸታታሊ 12 ዓመታት ዝኣክል ቀትርን ለይትን ተዓጢቃቶ፤ ብዘይካ ሰብነታ ክትሕፀብን ኣዝዩ ሓያል ዋዒ እንትህሉን ፈፂማ ከምዘየውፀአቶን እያ ትዛረብ።

እዛ ደቂ ደቃ ዝረኣየትን ወይዘሮ ቅጥነት መዓንጣ ኣብ ጥዕንኣ “እዚ” ዝበሃል ሕማም ኣይፈጠረላን። ሰብ ሞያ ጥዕና ካብ ትእዛዝ ሓኻይም ወፃእ መደገፊ ሒቖ ምጥቃም ሚዛንካ ሓሊኻ ጠጠው ንምባል የፅግም፣ ጐኒ ዓፅሚ ይጎድእ እዩ፤ ተጠንቀቑ እኳ እንተበሉ ጃንግ ግን እዝኒ ዝሃበቶም ኣይትመስልን። 

ክንድዙይ ዝኣክል ደኣ ኣይኹን እንበር ኣብ ከባቢና ዝርከባ ገሊኤን ደቂ ኣንስትዮ እውን ክብደት ንምንካይ ሰብ ቀጣን መዓንጣ ንምዃን ብዘለወን ዝለዓለ ባህጊ ድራር ከይበልዓ ፆመን ዝሓድራ ኣሓትና ንዕዘብ ኢና።

ሓኻይም ብዛዕባ እዚ እንታይ ዝበሉ ይመስለኩም? ፆምካ ምሕዳር ግን ንኻልእ ሕማም ስለዘቃልዕ ፈፂምካ ከምዘይምከር እዮም ዝዛረቡ። እንተተኻኢሉ ኣመጋግባ ምስትኽኻል፣ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ምግባር፣ ምኽሪ ሓኻይም ምስማዕን ምትግባርን ይምከር።

ልዕሊ 18 ሽሕ ዕሸላት ዘዋለደ

ኣብ ከባቢና ቆልዓ ብዝተወለደ ቁፅሪ ዕልልታ ክቃላሕ ምስማዕ ልሙድ እዩ። ምናልባት ናይቲ ዝውለድ ቆልዓ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ተባዕታይ ምዃን ንበዝሒ እቲ ዕልልታ ከም ዝውስኖ በቢ ከባቢና እንፈልጦ ልሙድ ባህሊ እዩ። ነገሩ ሎሚ እኳ ኣዴታትና ኣብ ጣብያ ጥዕና ስለዝወልዳ ዕልልታ ኣብ ገለብ ተዘይኮይኑ ኣብ ሕርሲ ካብ ዘይንሰምዕ ዓመታት ኣቑፂርና ኣለና። ኣብቲ ሕክምናስ እባ ይዕለል ዶ ይኸውን?

ኣብ ሕክምና እውን ቆልዓ በቢ ዝተወለዶ ዝዕለል እንተድኣ ኮይኑስ እዚ 18 ሽሕ ዕሸላት ዘዋለደ “ዋትሰን” ዝተብሃለ ዶክተር ክንደይ ዕልልታ ኮን ሰሚዑ ይኸውን? ብፍላይ ካብቶም ዘዋለዶም ቆልዑ ፍርቆም እኳ ኣወዳት እንተኾይኖም (ንወዲ ሸውዓተ ግዜ ስለዝዕለል) ምናልባት ኣብ ዕድሚኡ ካብ ዝሰምዖ ድምፂ እቲ ፍርቂ ዕልልታ ከይኮነ ኣይተርፍን። ነገሩ ኣብ ዓዶም ዕልልታ ዝበሃል ባህሊ ዶ ይህሉ ኢልክምዎ ኢኹም? ገለብ ኣይፈልጡ፣ ገዓት ኣይበልዑ… ናብ ጡጦ እዮም ዝጎዩ ዝኾኑ እንበር! ናብቲ ዝተበገስናሉ ሓሳብ ክንምለስ።

እዚ ኣብ ፎቶ እትርእይዎ ዘለኹም ኣሜሪካዊ ዶክተር ዋልተር ዋትስን ይበሃል። ልዕሊ 18 ሽሕ ዕሸላት ኣብ ትካል ጥዕና ዘዋለደን ን50 ዝኣክል ዓመታት ኣገልግሎት ብምሃብ ንነዊሕ እዋን ግልጋሎት ሕክምና ዝሃበን ዶክተር ተባሂሉ ኣብ 2010 ዓ.ም.ፈ ሽሙ ኣብ መፅሓፍ ክብረ ወሰን ዓለም ከመዝግብ ዝበቐዐ በዓል ሞያ እዩ። እዞም ዘዋልዶም ቆልዑ ሎሚ ናብ ሓደ እንትንእክቦም ክንዲ ሓንቲ ከተማ ዝኣክል ህዝቢ ምዃኖም እዮም። 

ነባርነቱ ኣብ ሃገረ ኤሜሪካ ከተማ ኣውጉስታ ዝኾነ እዚ ዶክተር በዓል ቅቡእ ኢድ መሓዙቱ ወይ ደቂ ዓዱ “ፖፖ ዶክ” ብዝብል ቅፅል ሽም (ሳጓ) ይፅውዑዎ። ደቂ ዓዱ ንዋትሰን ዘለዎም ፍቕሪ ንምግላፅ በዚ ኣየብቀዐን። ንዕኡ ዘለዎም ክብሪ ንምግላፅ በቢ ዓመቱ መዓልቲ ዋትሰን’ የብዕልሉ እዮም።

እናተምሃረ እንከሎ ንመዓልቲ 50 ሳንቲም እናተኸፈሎ ናይ ጉልበት ስራሕ ይሰርሕ ምንባሩ ዝዛረብ ዶክተር ዋትሰን “ክንዲ ዝከኣለካ ስራሕ፤ ፈፂምኻ ተስፋ ኣይትቑረፅ” ዝብል መምርሒ ህይወት ከም ዘለዎ ይገልፅ። ኣብ ህይወትና ዘሐብን ስራሕ ንምስራሕ ንፅዓር። እዚ ኣበሃህላ ተወኪስኩምለይ ዶ?

ብብርኪ ክልልና እንትንርኢ ኣብዚ ዓመት እዚ ልዕሊ 99 ሽሕ ኣዴታት ኣብ ትካላት ጥዕና ዝተዋለዳ ከምዝኾና ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ዝረኸብናዮ መረዳእታ የረጋግፅ። እዚ ቁፅሪ ብዝነኣሰ ሓደ በዓል ሞያ 123 ኣዴታት ኣዋሊዱ ማለት እዩ። ኣዴታት ህይወት እናሃባ ህይወት ክስእና የብለንን እሞ ብሰብ ሞያ ሕክምና ኣብ ትካላት ክዋለዳ ክንገብር ይግባእ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010