እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190454
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1238
3787
17817
5145598
94512
128136
5190454

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:09

አርካይቭ

እንድሕር ቀልጢፎም ዘይስርሑ ንምንታይ ይኳዓቱ?!

here we go
selam new

ኣብ ከተማታት ንመንገዲ ውሕጅ ዝኸውን መትረብ “ክዝርግሐሎም” ተባሂሎም ዝኳዓቱ ጎዳጉድን መፋስሳትን ንኣዋርሕ ወይ ዓመታት እንተይተሰርሑ ምርኣይ ልሙድ እዩ። ብወገነይ ከምዚ ዓይነት ፀገም ብዙሕ እዕዘብ እየ። ኣብ ከተማታት መንገዲ ውሕጅ ክስራሕ ግድን እዩ። ምኽንያቱ ፅርግያታት ከተማ ወሰን ወሰኖም መንገዲ ውሕጅ እንተዘይተዳልዩሎም ዳርጋ ዘይተሰርሑ እዮም ዝኾኑ። ዝናብ እንትዘንብ ብውሕጅ ዓብለቕለቕ ይብሉ፤ ብሓመድን ጭቃን እውን ይመልኡ። እዚ ድማ መኻይን ይኹና ሰባት ከይንቀሳቐሱ ዝኸልእ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ነቶም ዝተሰርሑ ፅርግያታት እውን ናብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። ስለዝኾነ እቶም ኣብ ከተማታት ንመንገዲ ውሕጅ (ፋኛትራ) ተባሂሎም ዝኩዓቱ ጎዳጉዲ ኣብ ምኹዓቶም ኣይኮነን እቲ ጌጋ። እቲ ጌጋ ምስተኹዓቱ ቱቦታት እንተይተዘርገሐሎምን እንተይተደፈኑን ምድንጓዮም እዩ።

ኣብ ካልኣይ ሰሙን ወርሒ ሰነ 2009 ዓ.ም ኣብ ከተማ ዓድዋ፣ ብዝርከብ ብልሙድ “እንዳ ብርሃነ ሓረጎት” እናተብሃለ ዝፅዋዕ መዘናግዒ (መናፈሻ) እንትሓልፍ ንመኽየዲ ውሕጅ ተባሂሉ ካብ ዝኩዓት ነዊሕ ግዘ ዝገበረ “ፋኛትራ” እንተይተሰርሐ ረኺበዮ። ኣነ ተዃዒቱ ካብ ዝርእዮ እኳስ ልዕሊ ሽዱሽተ ወርሒ ኣቑፂሩ ኣሎ። እንተ ነበርቲ እቲ ከባቢ ግና ኣብ ወርሒ ሰነ 2008 ዓ.ም ከም ዝተኹዓተ እዮም ነጊረሙኒ። ካብ ዝኳዓት ሓደ ዓመት መሊእዎ ማለት እዩ። “ንምንታይ ድኣ ሓደ ክረምቲ ኣሕሊፉስ መሊሱ ካሊእ ክረምቲ ይቕበል ኣሎ?” ብምባል ኣብ ጥቓይ ንዝነበሩ ሰባት ሓቲተዮም። እቲ ምኽንያት ብግልፂ ከም ዘይፈልጥዎ ብምግላፅ ብሰንኪ እቲ ሃህ ዝበለ ሽንጥሮ ዝመስል ጉድጓድ ሰባት እናፀደፉ ከም ዝተጎድኡ ኣዋጊዐሙኒ። ሓንቲ ተጋዳሊት ነበር ኣብኡ ፀዲፋ ዝተሰበረት ምዃና ሓደ ኣብነት እዩ።  ህፃናት፣ ጉድኣት ኣካልን ሽማግለታትን ኣሽንባይዶ ብለይቲ ብቐትሪ እውን ክሓልፉሉ ኣይኽእሉን። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ ዙርይኡ ዘለዉ ትካላት ንግዲ ኣብ ስርሖም ኣሉታዊ ፅልዋ ፈጢርሎም እዩ።

እዚ ዝተዓዘብኩሉ መዓልቲ ሰንበት እዩ ነይሩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ፣ ዕለተ ሰሉስ ብስራሕ ኣብ ካሊእ ከባቢ ፀኒሐ ብኡ እንትምለስ ግና እናተሰርሐ ረኺበዮ። ብእዋኑ እንተዝስራሕ እቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ጉድኣታት ኣይምበፅሑን። ብዝኾነ፣ ሕዚ እውን ተወሳኺ ጉድኣት እንተየብፅሐ እንኳዕ ተሰርሐ። እዚ ኹሉ ዘንጊዑን ጉድኣት ኣብፂሑን ብኽንደይ ጥርዓን ምስተሰርሐ ፀገም ከም ዘይፈጥር ድማ ተስፋ እገብር። ምኽንያቱ ኣብ ገለ ከተማታት ዝተሰርሑ መንገድታት ውሕጅ (ፋኛትራታት) ብትኽክል ስለ ዘይተሰርሑ ዝናብ እንትዘንብ ውሕጅ ዘየሕልፉ እናኾኑ ፅርግያታት ብውሕጅ ዓብለቕለቕ እንትብሉ ምርኣይ ዳርጋ ልሙድ እዩ።

ሓሳበይ እንተጠቓልል፣ ኣብ ከተማታት “ኣስፋልት” ምስተሰርሐ ቀጥታ መንገዲ ውሕጅ (ፋኛትራ) ክስራሕ ኣለዎ። ንፋኛትራ ተባሂሎም ዝተኹዓቱ ግና ቱቦ እንተይተዘርገሐሎምን እንተይተደፈኑን ግዘ ክወስዱ ኣይግባእን። እቲ ናይ ዓድዋ ንእግረ መንገደይ ስለ ዝረኣኹዎ እየ ዝነቕፎ ዘለኹ። ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ከምኡ ዓይነት ፀገም እንተሃልዩ ግና ንድሕንነት ኮነ ንልምዓታዊ ምንቅስቓስ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ። ንፅባቐ ከተማ እውን የበላሹ እዩ። ተደሚሩ ድማ ነቲ ዓዲ እዩ ዝጎድእ። እዚ፣ ምስ ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ኣካብነት ክራይን እውን ቀሊል ዘይብሃል ርክብ ኣለዎ። ስለ ዝኾነ፣ መንግስቲ ምስ ስራሕቲ መንገዲ ውሕጅ ከተማታት ተተሓሒዞም ዘለዉ ፀገማት ብዝግባእ ክርእዮም ኣለዎ በሃሊ እየ።

                             ህያው ተስፋይ ኣዳነ

                               ካብ ከተማ መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010