እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190501
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1285
3787
17864
5145598
94559
128136
5190501

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 08:18

አርካይቭ

ዝመኸነ ንብረት

here we go
selam new

ዝኸበርኩም እንዳ ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን ፈለማ ኣብ ፅባቐ እታ ጋዜጣ እትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ዘለኒ ናእዳ ክገልፅ እፈቱ፡፡ ብምቕፃል ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ዝተዓዘብክዎ ብዛዕባ ኣብ ረብሓ ዘይወዓላ ንብረት ህዝብን መንግስትን ኣልዒለ ሓደ ነገር ክብል፡፡ 

እዛ ሃገር ዓውዲ ልምዓት ምእንታን ክትኸውን ፈቖዶ ሽንጥሮ ዝወደቑ ደቂ ህዝቢ ማእለያ የብሎምን፡፡ እዚ ክቡር መስዋእቲ ክዕምብብን ክፈርን ብምኽኣሉ ድማ ልምዓት ኣብ ምርግጋፅ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም፡፡ ብፍላይ ቅልጡፍ ተጠቃምነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ዝድህሰስን ዝጭበጥን ለውጢ ይምዝገብ ከም ዘሎ ግልፂ እዩ፡፡ ኮይኑ ግና በብከባቢኡ ዝድለ መሰረተ ልምዓት ንምቅልጣፍ ተባሂሉ ዝዕደግን ብሓገዝ ዝርከብን ንብረት ኣብ ጥቕሚ እንተይወዓለ ኣደዳ ፀሓይን ንፋስን ኮይኑ እናመኸነ ይርከብ፡፡

ንኣብነት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላስ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓትን ንግድን ኢንዳስትርን ቅድም ኢሉ ኣብ ዝነበርኦ ሰለስተ ትራክተራት ተወሳኺ ብ2005 ዓ/ም ኣርባዕተ ሓደሽቲ ትራክተራት ብሓገዝ ባንኪ ዓለም ዝረኸበን ኣለዋ፡፡ እዚአን ብቐጥታ ንቤት መዘጋጃ እታ ከተማ ዘረከበን እንትኸውን እቲ ቤት መዘጋጃ ክሳብ ሎሚ ሓንቲ ጥራሕ ኣብ ስራሕ ኣዋፊሩ ኣሎ፡፡ ብሓፈሻ ካብተን ሸውዓተ እተን ክልተ ኣብ ማይ ግልጋሎትን ሕርሻ ኮሌጅን ግልጋሎት እናሃባ ዝርከባ እየን፡፡ እተን ዝተረፋ ሓሙሽተ ግና ባሊህ ባሃሊ ዘይብለን ተደርብየን ይርከባ፡፡ ኣብቲ ከተማ ኣብ ዘሎ ስራሕቲ ፅሬት፣ ዘመናዊ መሕረዲ ስጋን ካልኦትን ክሰርሓ እናተገበአን ክሳብ ሐዚ ምንም ግልጋሎት ዘይብለን ብንፋስን ፀሓይን ተባላሽየን ይርከባ፡፡ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ እውን እንተኾነ ንምንታይ ኣብ ጥቕሚ ዘይወዓላ እንተበለ ዝሰምዖ ኣካል ኣይረኸበን፡፡

ስለዚ ንብረት መንግስትን ህዝብን ናብ ዝተዓለመሉ ዕላማ ብእዋኑ ኣብ ጥቕሚ እንትውዕል እዩ ፀገም ሕብረተሰብ ዝፍታሕ እሞ እዘን ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ መኺነን ዘለዋ ንብረት መንግስትን ህዝብን ሐዚ እውን ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ግልጋሎት ከውዕለን ይግባእ ክብል እደሊ፡፡  

                                                                        ካብ ከተማ ሽረ

                                                                      ሃይላይ መረሳ                                          

ቀይዲ በተኽ ገናሕቲ ባጃጅ ከተማ መቐለ

ገናሕቲ ባጃጅ ከተማ መቐለ ሕጊ ትራፊክ ብተደጋጋሚ እንትጥሕሱ ንዕዘብ፡፡ ነዚ ስርዓት ንምትሓዝ ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2008 ዓ/ም ሕግን ደንብን ተኸቲሎም ክሰርሑ ምእንታን ዝጐዓዝሉ መስመር ዝሕብር “ታፔላ” ከውፅኡ ኣሰራርሓ ወፂኡሎም እዩ፡፡ ነቲ ሕጊ ተኸቲሎም ክሰርሑ ፍቓደኛታት ስለዘይነበሩ ድማ ንዝተወሰኑ መዓልትታት ግልጋሎት መጓዓዝያ ካብ ምሃብ ጠጠው ኢሎም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ፡፡ ይኹን እምበር መስተውዓላይን ዓቕላምን ህዝቢ መቐለ ውሕሉል ኣመራርሓ መንግስቲ ተረዲኡ ካልኦት ኣማራፅታት መጓዓዝያ ምጥቃም ምስ ጀመረ ቁፅሪ ሓደ ዝጉዱኡ ባዕሎም ምዃኖም ሓሲቦም ናብ ስራሕ ኣቲዮም እዮም፡፡

እንተኾነ ግና “ኣመለኛስያ ኣብ ቃላይ ኣትዩ ይርህፅ” ከም ዝባሃል ሓደ ሓደ ወነንቲ ባጃጅ ካሊእ ሕማቕ ተግባር እንትፍፅሙ ይረአዩ ኣለዉ፡፡ እዚ እውን ኣመል ምትላል ብምሓዝ ቦታ ተቓያይሮም ጠጠው ብምባል፣ ኩንትራት ጥራሕ ዝሰርሑ ሰብ ባጃጅ ውሑዳት ኣይኮኑን፡፡ ንሱ እውን ውሻጣ ውሽጢ ተሓቢኦም ብምውዓል ሰዓት ምስ ኣሕለፉ ከካብ ዝተሓብኡሉ ወፂኦም ይፅዕኑ፡፡ ኣብ ቀትሪ እውን ተበታቲኖም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ እታ ከተማ እንትዋናጨፉ፣ ክሳፈር ዝደሊ ተገልጋላይ እንትሓቶም ብዘይካ ኩንትራት ፍቓደኛታት ከም ዘይኮኑ እዮም ዝዛረቡ፡፡ ነዛ ሸፈጥ ፖሊስ ትራፊክ ከተማ መቐለ ኣይፈልጣን ዝብል እምነት ኣይብለይን፡፡

እምነተይ ብኣብነት ከደግፎ ኣብ ነባር መነሃርያ “ዓዲሹም-ድሑን” ዝብል ታፔላ ገይሮም “ኣይመስመርናን  ብኩንትራት እንተኾይንኩም እምበር” እንትብሉ እዚ ጉዳይ ካብ ትራፊክ ዝሕብኦ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ኣደባባይ ሓውዜን ከባቢ “ዲ ኤች ቤት ቁርሲ “ሆስፒታል መቐለ” ዝብል ታፔላ ዝገበራ ልዕሊ 30 ባጃጃት ኣብ ሓደ እዋን ንኩንትራት ጥራሕ ጠጠው እንትብላ እውን ይፍለጥ እዩ፡፡ ብኣንፃሩ ኣደባባይ ሓውዜን ናብ ኣንፈት ሰሜን ሕልፍ ኢልካ ኣብ ከባቢ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከዓ ኩሉ ግዘ ተሰሊፉ ታክሲ ዝፅበ ሰብ ትረክብ፡፡

ስለዚ ህዝባዊ ውክልና ሒዙ ጠጠው ዝበለ ቤት ፅሕፈት መንገድን ትራንስፖርትን ከተማ መቐለ ቐይዲ በተኽ ዝኾነ ኣካይዳ ገናሕቲ ባጃጅ ኣብ ምቁፅፃር ከመይ ይሰርሕ አሎ? ካብ ሕግን መምርሕን ወፃኢ “ከም ድሌትና ክንኸውን ኢና” ብምባል ዝሕንግዱ ገለ ገናሕቲ ባጃጅ ኣደብ ዘትሕዝ ኣሰራርሓ ክኽተል እዩ ዝግባእ፡፡ እንተ ህዝቢ ከተማ መቐለ ግና ሐዚ እውን ኣብ ጎድኒ ውድብን መንግስትን ጠጠው ብምባል ሕጋዊ ግልጋሎት ብሕጋውያን ሰብ ሃፍቲ ክፅበ እዩ፡፡

                               ኣስረስ ኣረሩ/ጫሕማይ/

                          ካብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ መቐለ


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010