እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193278
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
731
3331
20641
5145598
97336
128136
5193278

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:15

አርካይቭ

ጉድለታት ኣፈፃፅማ ስራሕ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ

here we go
selam new

ቀዳማይ ክፋል

ኣብቶም ዝሓለፉ ሕታማት፣ ብኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትግራይ ዝተኻየዱ መፅናዕታት መሰረት ገይርና ስርዓት ኣሰራርሓ፣ ዝርዝር ትሕዝቶኦምን ዝተውሃቡ ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ኣቕሪብናልኩም ነይርና፡፡ንሎሚ ድማ ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ካብ 2007 ክሳብ 2008 ዓ.ም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ኣብ ከይዲ ጨረታ ህንፀት ፕሮጀክታት ዝተርአዩ ክፍተታት ኣፈፃፅማ ስራሕ ማእኸል ገይሩ ዘካየዶ መፅናዕትን ዝተቐመጡ መፍትሒ ሓሳባትን መሰረት ገይርና ቀዳማይ ክፋል ሒዝና ቀሪብና ኣለና።

ተመሓይሹ ኣብ ዝወፀ ስርዓት ዕደጋን ምምሕዳር ንብረትን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣዋጅ ቑፅሪ 255/2007 ዓንቀፅ 38 ንኡስ ዓንቀፅ ሓደ ዝሰፈረ ሓሳብ፣ ዝኾነ ቤት ዕዮ ካብ መቕረባይ ዕደጋ ክፍፅም ዝኽእል ካብዞም ዝስዕቡ ሓዲኦም እንተማልእ ከምዝኾነ ይሕብር። ንሳቶም ድማ “ንብረት ወይ ግልጋሎት ኮንስትራክሽን ኣብ ሓደ ሕፁይ ተወዳዳሪ ጥራሕ እንትርከብ” ወይ ድማ “ንብረት ወይ ተገጣጣሚ ተወሳኺ መለዋወጢ ኣቕሓ ወይ ግልጋሎት ካብ ፈላማይ አቕራቢ ምዕዳግ እንትድለ” ምዃኑ ይገልፅ። ኣብ መምርሒ ምትእስሳር ስርዓት ዕደጋ ቑፅሪ 5/2007 ዝተቐመጠ ድማ፣ “ብግልፂ ጨረታ ተቓሊሑ ነቲ ውድድር ዝዓግት ኩነታት ክሳብ ዘይሃለወ ዝቐረበ ተወዳዳሪ ዋላ ሓደ እንተኾነ ዘቕረቦ ዋጋ ኣብ ውሽጢ ዝተቐመጠ ናሕሲ በጀት ግምት መሃንዲስ ምዃኑ እንትረጋገፅ ምሃብ ይክኣል” ይብል፡፡

እዙይ ኮይኑ እናሃለወ ኣብ ከይዲ ጨረታን ውፅኢቱን ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ካብ መንጎ ዝተርአዩ ክፍተታት ኣፈፃፅማ ሓደ ብተደጋጋሚ ብዘይውድድር ንሓደ ውልቀ ኮንትራክተር ሰዓራይ ምግባር ነይሩ። ኣብቲ ወረዳ 29 ሕዳር 2008 ዓ.ም ብዝተኻየደ ጨረታ ኣብ ጣብያ ተኽዓ ቼክዳም፣ ክሮሲንግን ካናልን ብሓፈሻ ሰለስተ ፕሮጀክታት ንምስራሕ ብሕታዊ ተጨራታይ ተባሂሉ ብ 441 ሽሕን 720 ብር ጥራሕ ዋጋ ብምምላእ ፕሮጀክት መስኖ ክሰርሕ ውዕሊ ኣሲሩ እዩ።ብተመሳሳሊ 29 ሕዳር 2007 ዓ.ም ኣብ ጣብያ ቤትመራ ክልተ ተጫረቲ ቀሪቦም እንተነበሩውን ናይቲ ሓደ “ስርዝ ድልዝ ኣለዎ” ብዝብል ምኽንያት ቼክዳም፣ ካናልን ክሮሲንግን ንምስራሕ ብጠቕላላ ብር 221 ሽሕን 125 ነጥቢ 05 ብር ሓደ ኮንትራክተር ብሕታዊ ተጨራታይን ሰዓራይን ኮይኑ ፕሮጀክት መስኖ ክሰርሕ ውዕሊ ኣሲሩ እዩ።

ብተወሳኺ እውን ተመሳሳሊ ብርኪ ስራሕ ዘለዎም ዝተወደቡ ደቀቕትን ኣናእሽቱን ንግዲ ትካላት እናሃለው ነዚኦም መፀዋዕታ ገይርኻ ከየሳተፍካ “ምስ ግምት መሃንድስ ተመጣጣኒ እዩ” ብዝብል በቢዓመቱ ንውልቀ ኮንትራክተር ብሕታዊ ተጫራታይን ሰዓራይ ገይርኻ ውዕሊ ይእሰር ከምዝነበረ ካብ ዝሰፈረ ቃለጉባኤ፣ ጨረታን ካልኦት ሰነዳትን ምርዳእ ይከኣል። ንኣብነት 10 ታሕሳስ 2007 ዓ.ም ኣብ ብዝተኻየደ ጨረታ ኣብ ጣብያታት እግሪ ዓልበን ዓፀላን ወረዳ እምባ ኣላጀ ቼክዳምን ካናልን ንምሰራሕ ሓደ ኮንትራክተር “ብሕታዊ ተጨራታይ” ተባሂሉ ብ 404 ሽሕን 940 ብር ጥራሕ ዋጋ ብምምላእ ፕሮጀክት መስኖ ክሰርሕ ውዕሊ ኣሰሩ እዩ።

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ነቲ ኣብ ከይዲ ጨረታን ውፂኢትን ቤት ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ዝተርኣየ ጉድለት ኣፈፃፅማ ድሕሪ ምምርማር ዝነበሩ ጉድለታት ኣነፂሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ጨረታ እንትካየድ ኩሉ ዝምልከቶ መቕረባይ ወይ ተጫራታይ ክሳተፍ እናተገበኦ “ጨረታ ኮሚቴ” ተባሂሉ ዝተቐመጠ ኣካል ብተደጋጋሚ “ብሕታዊ ሰዓራይ” እናበለ ንውልቀ ኮንትራክተራት ክውሃብ ገይሩ እዩ። ስለዝኾነ እውን ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኸብሉ “ንቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ከይድገም ኩሉ ክመሃረሉ ብዝኽእል ኣገባብ ክግምገምን ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሉን ይግባእ” ዝብል እዩ፡፡

ብድምር ኣብ ከይዲ ጨረታ ኣብያተ ፅሕፈት ትልምን ፋይናንስን፣ ማይ፣ መኣድንን ኢነርጅን ወረዳ እምባ ኣላጀ ፀገም ጉድለት ኣሰራርሓ ከም ዝነበረ ብመረዳእታ ተረጋጊፁ እዩ።ኣብ ከይዲ ጨረታ ውልቀ ኮንትራክተር ብሕታዊ ተጫረቲ ምግባር፣ ሰራሕተኛታት ምስ ውልቀ ኮንትራክተራት ዘይግቡእ ርክብ ብምፍጣርን ብምድርዳርን ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ዝጥቀምሉ ባይታ ዝፈጠረ፣ ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን በሪ ዝኸፍት ኣካያይዳ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ሓደ ኮንተራከተር ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ፕሮጀክታት እንትሕዝ እቶም ፕሮጀክታት ብእዋኖም ከይስርሑን ብዝድለ ፅሬት ከይህነፁ ዝገብር፣ ኮንትራክተራት ብዓቕሞምን ኽእለቶምን ልምዓታውያን ኮይኖም ብውድድር ክዓብዩ እናተገበኦም ኣተሓሳስባን ተግባራት ክራይ ኣካብነት ከማዕብሉ ዝገብር እዩ። እዚ ጉድለት ኣፈፃፅማ ድማ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እምነት ክስእን ዝገብር፣ ተግባራት ግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ንኽነግስ መንገዲ ዝኸፍት ብምዃኑ ኣብያተ ዕዮ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉድለታት ንምዕባስ ትኹረት ሂበን ክሰርሓ ይግባእ ንብል፡፡


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010