እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1509
2909
30526
4998067
83606
110388
5051412

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:04

አርካይቭ

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ንመድረኻዊ ሉኡኹ ዘብቕዕ ገምጋም ኣሳሊጡ

here we go
selam new

ንሕሉፍ ተኸታታሊ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዘካየዶ ዓሚቕ ገምጋም ናይቲ ስትራተጂካዊ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ኩነታትን፣ ብኣንፃር ምርግጋፅ ኩለ መዳያዊ ልምዓታዊ ትራንስፎርሜሽንን ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ዘሎ ኩነታት ብዕምቆት ብምግምጋም ዘለውዎ መሰረታውያን ድኽመታት ብዝርዝር ፈቲሹ ኣሎ፡፡

በዚ መሰረት ኣብቲ ስትራተጅካዊ ኣመራርሓ ዝኾነ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ መትከላዊ ሓድነት ከምዘይብሉ፣ ኣብ ምጥቕቓዕን ምክልኻልን ዝተመስረተ ዝምድና ከምዝነበሮ፣ ዓሚዩቕ ናይ ፀረ-ዴሞክራሲ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ከምዘለውዎ፣ ናይቲ ሓዱሽ ወለዶ መንእሰይን ምሁርን ዓቕምታት ኣብ ምህናፅ፣ ኣብ ምስላፍን ምጥቃምን መሰረታዊ ጉድለት ከምዘሎ፣ ከምኡ እውን ምስ ናይ ቃልሲ መሓዙቱ ዝኾኑ ውድባት ዝነበሮ ርክባት ሽግር ከምዝነበሮ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣሎ። በዚ ምኽንያት እውን ብናይ ትምክሕትን ፀበብትን ሓይልታት ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓትና ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ዝንባለታትን ተግባራትን ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ ብፅሒት ከምዝነበሮ ኣብ ምርድዳእ በፂሑ እዩ፡፡

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኩነታት ልምዓት ትግራይ ብኣንፃር ምርግጋፅ “ትራንስፎርሜሽን” ኣስፊሑ ዝገምገሞ እንትኸውን ኣብዚ እውን መሰረታዊ ናይ “ስትራተጂክ” ኣመራርሓ ሽግራት ከምዘለውዎ ሪኡ እዩ፡፡

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዝተገበረ ምንቅስቓስ ኣብ ልምዓት ገጠርን ከተማን ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ዓወታት ከምዘለው ዘረጋገፀ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴ ብኣንፃር ኣብ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ተታሒዞም ዝነበሩ ሸቶታት ምዕዋትን፣ ናይ ህዝብና ረብሓታትን ጠለባትን እንትምዘን ግን መሰረታዊ ሽግራት ከምዘለዎ ገምጊሙን ኣረጋጊፁን እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ስትራተጅካዊ ኣመራርሓ ዝነበረ ብተደማሪ ዓወታት ጥራሕ እናዓገብካ ካብኡ ትፅቢት ዝግበረሉ ብቕዓት ዘለዎ ስትራተጅካዊ ኣመራርሓ ከዕርፍ ዘይምኽኣሉ ከምዝኾነ ኣብ ምርድዳእ ተበፂሑ እዩ፡፡

ነቶም ልዕል ኢሎም ዝተገለፁ ናይ ገምጋም መደምደምታታት መሰረት ብምግባር እውን ንዝተተከአ ነባር ስትራተጅካዊ ኣመራርሓ ውድብ ሓዊሱ ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝጀመሮ ምንቕቓፍ ዝቕፅል ሰሙን ከምዘጠቓልል ትፅቢት ይግበር። ድሕሪ ምጥቕላል ናይ ምንቕቓፍ መድረኽ ድማ ሎሚ እውን ከምቲ ናይ ትማሊ ናይ ኣመራርሓ ዳግመ ውደባን ምትዕርራይን ብምግባር፣ ነቲ ዝገምገሞ ፀገማት መሰረታዊ ለውጢ ዘምፅኡ ናይ መደብ ኣንፈታት ብምሕንፃፅን ክልላውን ሃገራውን ተልእኹኡ ብብቕዓት ንምፍፃም ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ከምዝወፅእ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ኣረጋጊፁ እዩ፡፡

 

  “ሓድነትና ንሰላምና ሰላምና ንሓድነትና!”

ካብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ብህዝቢ ዝተወከሉ ዓበይቲ ዓዲ ዝተሳተፍሉ ካልኣይ ዙር ዋዕላ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን “ሓድነትና ንሰላምና፤ ሰላምና ንሓድነትና!” ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ ትሽዓተ ክሳብ ዓሰርተ ሕዳር 2010 ዓ.ም ኣብ ከተማ ጎንደር ዕውት

  “ሓድነትና ንሰላምና ሰላምና ንሓድነትና!”

ካብ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ብህዝቢ ዝተወከሉ ዓበይቲ ዓዲ ዝተሳተፍሉ ካልኣይ ዙር ዋዕላ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን “ሓድነትና ንሰላምና፤ ሰላምና ንሓድነትና!” ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ካብ ትሽዓተ ክሳብ ዓሰርተ ሕዳር 2010 ዓ.ም ኣብ ከተማ ጎንደር ዕውት ብዝኾነ ኣገባብ ተሳሊጡ፡፡

ኣብቲ ዋዕላ ብነባር ተጋዳላይ ኢህዴን፣ ብኣዴን በረከት ስምኦን ከምኡ እውን ብሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ ክልተ መዛተዪ ዛዕባታት ቀሪቦም እዮም። “ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓትና ንልምዓት፣ ዴሞክራስን ሰላምን ሃገርና ዋሕስ እዩ” ዝብል መዛተዪ ዛዕባ ዘቕረበ ተጋዳላይ በረከት ስምኦን፣ ኢትዮጵያ ብሳላ ፌደራላዊ ስርዓት ንዝሓለፉ 26 ዓመት ኣዝዩ ፅቡቕ ዝኾነ ሰላም ክትውንን ከም ዝኽኣለት ኣብሪሁ። ካብኡ ሓሊፉ ዝተረጋገአትን ንቕድሚት እትግስግስ ዘላን ሃገር ክትፍጠር ምኽኣላ እውን ገሊፁ። ስርዓት ፌደራሊዝም ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት ንዝፀንሑ ፀገማት መሰረታዊ መፍትሒ ዘቕመጠ ምዃኑ እውን ሓቢሩ፡፡

ከም ኣገላልፃ ተጋዳላይ በረከት፣ ኢትዮጵያ እትኽተሎ ዘላ ፌደራላዊ ስርዓት መንቀሊ ናዕብን ጎንፅን ገይሮም ዝርድኡ ኣካላት ከም ዘለዉ እዩ።“እቶም ከምዚ ዝበሉ ኣካላት በቲ ሓደ ገፅ ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ብዝግባእ ካብ ዘይምግንዛብ እንትኸውን በቲ ካልእ ገፅ ድማ ኣተሓሳስባ ሕሉፋት ስርዓታት ዝሓዙ ኣካላት ከም ምዃኖም ካብ ዝተፈለየ ረብሓ ተላዒሎም ፌደራሊዝም መበገሲ ናዕብን ጎንፅን ገይሮም ይርእይዎ” ኢሉ።

ይኹን እምበር እቲ ቀንዲ መንቀሊ ናዕብን ጎንፅን ስርዓት ፌደራሊዝም ዘይኮነስ ካብ ጉድለትን ድኽመትን ጥበብ መሪሕነት ዝብገስ ከም ዝኾነ እዩ ተጋዳላይ በረከት ዘረድአ። ህዝቢ ዝሰምዕ፣ ፀገማት ህዝቢ ሰሚዑ መፍትሒ ዝህብ፣ ባዕሉ ንባዕሉ ዝደማመፅ፣ ንኣባላቱ ዝሰምዕ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዘሳትፍን ንሕቶታቶም መልሲ ዝህብን ብድምር ንዜጋታቱ ዘሳትፍን ሕቶታቶም ዝሰምዕን መሪሕነት ኣዝዩ ኣድላዪ ምዃኑ እውን ኣብሪሁ። ነቶም ዝርኣዩ ዘለዉ ናዕብታትን ጎንፅታትን እንታይ ክግበር ከም ዝግብኦ መፍትሒ እንተቐምጥ ድማ ኣብ ውሽጢ እቶም ጎንፅታት ነዊሕ ምፅናሕ ከም ዘየድሊ፣ መሪሕ ዝኾነ ኣባል ውድብ ነቶም ፀገማት ቅድመ ግምባር ኮይኑ ክፈትሖም ከም ዘለዎ ብቐንዱ ድማ ህዝቢ ብዝተወደበን ዝነቐሐን ኣገባብ እናሳተፍካ ምኻድ ወሳኒ ምዃኑ ኣረዲኡ።

ኣብቲ ኣብ ጎንደር ዝተሳለጠ ካልኣይ ዙር ዋዕላ ምኽክር ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ካልኣይ መዛተዪ ዛዕባ ዘቕረቡ ድማ ሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ኣይተ ብርሃነ ፅጋብ እንትኾኑ፣ ርእሲ እቲ ዝቐረበ ትሕዝቶ” ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ከመይ ብሓባር ክለምዓ ኣለወን?” ዝብል ነይሩ። ኣይተ ብርሃነ፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዝፀንሐ ታሪኻዊ ምትእስሳር እናጠናኸርካ ብመዳይ ስራሕቲ ልምዓት ድማ ተዋሰንቲ ኣብ ዝኾና ወረዳታትን ጣብያታትን ዝስርሑ 13 “ፕሮጀክት”ታት ልምዓት ክትግበሩ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕነት ተፈሪሙ ተግባራዊ ስራሕ ምጅማሩ ሓቢሮም።ካብቶም 13 ፕሮጀክትታት ሓባር ልምዓት ክልቲአን ክልላት ብኣብነት ዝግለፁ ኣብ መዳይ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ህንፀት ማእኸል ምርምር ሕርሻ፣ ኣብ ማሕበራዊ ልምዓት ህንፀት ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ሰሮቛ፣ ኣብ ግጮ ዝነበረ ኬላ ጥዕና ናብ ጣብያ ጥዕና ምዕባይ ዝብሉ ይርከብዎም።

ኣብቲ ዋዕላ ንዝቐረቡ መዛተይ ፅሑፋት መሰረት ገይሮም ተሳተፍቲ ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ድማ ኣብ መንጎ ክልቲአን ክልላት ንዝፀንሐ ታሪኻዊ ምትእስሳርን ሓድነትን ብምዝኽኻር ንህልዊ ኩነታት ኣመልኪቶም ዝተፈላለዩ ርኢቶታትን ሕቶታትን ኣቕሪቦም እዮም። “ልዕሊ ዝኾነ ሃፍተይን ጥሪተይን ሰላም እዩ” ዝበሉ ካብ ክልል ኣምሓራ ንህዝቢ ከተማ ከምሴ ወኪሎም ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኸቡ ኣይተ ኢብራሂም መሓመድ፣ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከም ህዝቢ ተፃሊኦም ከም ዘይፈልጡ ኣብሪሆም። ዕላማ እቲ ዋዕላ እንተብርሁ ድማ “ሎሚ ኣብዚ ዋዕላ ተራኺብና ዘለና ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ባእሲ ሃልዩ ዘይኮነስ፣ ሕቶ ህዝቢ ንዘይምስማዕ ደቂሶም ንዘለዉ ኣካላት ኣመራርሓ ሰላም፣ ፍቕሪ ምክእኣልን ሓድነትን ኣምፅኡ ኢልና ካብ ምድቃሶም ንምቕስቃስ እዩ” ኢሎም። ካብ ከተማ ባህር ዳር ናብቲ ዋዕላ ዝተሳተፋ ወ/ሮ ኣመለወርቅ ኣለነ ብወገነን፣ “ኣነ ብኣቦይ ካብ ትግራይ እውለድ፤ ብኣደይ ድማ ካብ ጎንደር እውለድ።ስለዚ ትግራዋይን ኣምሓራይን እንተተባኢሶም ንመን እየ ክዘሪ?” ክብላ ክፈላለይ ንዘይክእል ሓድነትን ምትእስሳርን ክልቲኡ ህዝብታት ገሊፀንኦ፡፡

ካብቶም ብተሳተፍቲ ዝተውሃቡ መብርህታት ብተወሳኺ ክበርሁ ዝግብኦም ሕቶታት ዝቐረቡ ኮይኖም ርእሳነ ምምሕዳራት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ከምኡ እውን ላዕለዎት መራሕቲ ፌደራል መልስን መብርህን ሂቦም እዮም።

ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ፣ ካብቲ ቀንዲ ሓደጋ ስርዓትና ዝኾነ ተግባርን ኣተሓሳስባን ኣካብነት ክራይ ዝብገሱ ውሽጣዊ ድኽመታትናን ንድኽመታትና እናተበለፁ ኣብ መንጎ ህዝቢ ነቓዕ ንምፍጣር ዝተረባረቡ ኣካላትን ውሑዳት ዘይምዃኖም ገሊፆም። ከምዚ ዝበለ ፀገም ምስ ድኽመት ኣመራርሓ እንትድመር ህዝቢ ብዘሳተፈ መልክዑ ብቐሊሉን ብእዋኑን ክፍትሑ ዝኽእሉን ኣናእሽተይን ዝኾኑ ፀገማት ኣብ ሕብረተሰብ ክሳብ ናብ ደንገርገር ኣብፂሖም ምንባሮም ኣረዲኦም። ኣይተ ኣባይ ኣብ መብርሂኦም፣ “ምስ ፍትሓዊ ተጠቃምነትን ማዕረ ዕብየትን ክልላት ተዛሚዱ ብስርዓት ፌደራል ዝተማእኸለ ኣሰራርሓ ክሳብ ዝሃለወ ማዕረ ተጠቃምነት ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ” ኢሎም።

ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣይተ ገዱ እንዳርጋቸው ብወገኖም፣ “ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ቀንዲ ፀላኢና ድኽነት እዩ” ምስ በሉ ነቲ ቀንዲ ፀላኢ ህዝቢ ዝኾነ ድኽነት እናተመኻኸርካን እናተሓባበርካን ክውገድ ምግባር ግድን ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ለውጢ ንምምፃእ ዘድሊ ምምሕዳራዊ ስራሕን ግቡእ መሪሕነትን ምሃብ ወሳኒ ዕማም ከም ዝኾነ ድማ ገሊፆም።

ኣብ ከተማ ጎንደር ዝተሳለጠ ዋዕላ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን እንትዛዘም በዓል ሸሞንተ ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ሓባር ብምፅዳቕ ነይሩ።ካብቶም ብተሳተፍቲ ዝፀደቑ ነጥብታት መግለፂ ቅዋም ሓደ፣ ኣካላት ኣመራርሓ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝተፈጠሩ ፀገማት ትምህርቲ ወሲዶም ሕብረተሰብ ሕቶ እንተልዕል ህዝቢ ዘሳተፈ ስሉጥ ምላሽ ናይ ምሃብ ባህሊ ከዕብዩ ምፅውዖም ይጥቀስ።

ቅድሚ እቲ ኣብ ጎንደር ዝተሳለጠ ዋዕላ ምኽክር ሰላምን ሓድነትን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ብብርኪ ክልል ኣብ ትግራይ እውን ካብ 14 ክሳብ 16 ሓምለ 2009 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሳለጠ ምዃኑ ይዝከር

 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010