እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193224
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
677
3331
20587
5145598
97282
128136
5193224

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:05

አርካይቭ

ብምኽንያት ድርቂ ዝተስኣነ ፍርያት ንምክሕሓስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጡ

here we go
selam new

ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ዋና ኣመሓዳሪት

ዞባ ምብራቕን  ወ/ሮ ያለም ፀጋይ

ኣብ ዘበነ መህርቲ 2007/2008 ዓ.ም ብምኽንያት ድርቂ ዝተስኣነ ፍርያት ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2008/2009 ንምክሕሓስ  ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ  ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ  ኣፍሊጡ።

ዋና ኣመሓዳሪት እቲ ዞባ ወ/ሮ ያለም ፀጋይ ኩነታት ስራሕቲ መፍረይነት ዞብአን ኣመልኪተን ብፍሉይ ንጋዜጣ ወይን ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ፣ 91 ሽሕ ሄክታር ተሓራሲ መሬት ዞባ ምብራቕ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2008/2009 ብዝተፈላለዩ ዝራእቲ ክራማት ብምሽፋን ክልተ ነጥቢ ትሽዓተ ሚሊዮን ኩንታል ፍርያት ንምርካብ ትልሚ ተታሒዙ ምህላውን ካብ ሓደ ሄከታር 32 ኩንታል ንምርካብ ዝተፈላለዩ ቅድመ ምድላዋት ከምዝተገበሩን ተዛሪበን።

 

ድሕሪ ስራሕቲ ወፍሪ ነፃ ዕቀባ ማይን ሓመድን ናብ ናይ መፍረይነት መደባት ከም ዝተኣተወ ዝገለፃ እተን ኣመሓዳሪት፣ ፍርያት ንምስሳን ከም ዞባ እቲ ወሳኒ ጉዳይ ማይ ምሓዝ ምዃኑ ድማ ኣብሪሀን።ንዕውትነት ሸቶ እቶም መደባት ካብ ዞባ ጀሚሩ ክሳብ ቁሸት ሰፋሕቲ መድረኻት ምትእምማን ከም ዝተሳለጡ እውን ሓቢረን።

ብፍላይ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2007/2008 ዓ.ም ኣጋጢሙ ብዝነበረ ድርቂ ዝተስኣነ ፍርያት ንምክሕሓስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዘበነ ምህርቲ ሓረስታይ ብኣግኡ እታዎታት ክጠልብ ናይ ምግባርን ነዚ ዘድሊ ገንዘብ ናይ ምዕቛርን ስራሕቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2008 ዓ.ም ዝርዝር ፅንዓት ተገይሩ ከም ዝተኣተወ እውን ኣገንዚበን።

 ነቶም ዝተገበሩ ምርድዳኣት መሰረት ብምግባር ድማ ናይ ተግባር ምዕራፍ ተነፂሩ እታዎታት ኢድ ብኢድ ናብ ምጥላብ ክሰጋገር ከም ዝተገበረን ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ 2008 ዓ.ም ጥራሕ 72 ሚሊዮን ብር ንጠለብ ኢድ ብኢድ እታዎታት ከም ዝተዓቖረን ኣብሪሀን።በዚ እውን ኣብቲ ዞባ ክጥለብ ካብ ዝተተለመ 81 ሽሕን 735 ኩንታል ዘበናዊ ድኹዒ እቲ 75 ሽሕን 975 ኩንታል /92 ነጥቢ 9 ምኢታዊ/ ኣብ ኢድ ሓረስታይ ክበፅሕ ከምዝኸኣለ ኣረዲአን።ካብዚ ብኣባል ክጥለብ ካብ ዝተተለመ 28 ሽሕን 417 ኩንታል ዘበናዊ ድኹዒ እቲ 28 ሽሕን 350 ኩንታል ከም ዝተጠለበ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብቲ ዞባ ካብ ዘለዋ 127 ጣብያታት እተን 56 ጣብያታት 100 ምኢታዊ ኢድ ብኢድ ጠለብ ዘበናዊ ድኹዒ ከም ዝዛዘማ እውን ወ/ሮ ያለም ገሊፀን።

እዚ ከምዚ እናሃለወ ከም ዞባ ክጥለብ ካብ ዝተተለመ 13 ሽሕን 300 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ዛጊድ እቲ 13 ሽሕን 394 ኩንታል ምሩፅ ዘርኢ ክጥለብ ከም ዝተኽኣለ ዝሓበራ እተን ዋና ኣመሓዳሪት ካብዚ ናይቲ መሪሕ ዝኾነ ኣባል ውድብ ብፅሒት ምሩፅ ዘርኢ 4829 ኩንታል ክውሰድ ብዝወፀ ትልሚ መሰረት ፍፃምኡ ብዝተገበረ ሰፊሕ ናይ ምትእምማን ስራሕትን ምውሳኽ ጠለብ እታዎታትን ልዕሊ ትልሚ 104 ምኢታዊ ክፍፀም ከም ዝኽኣለ ገሊፀን።ምስ ባህላዊ ድኹዒ ተዛሚዱ ክዳሎ ካብ ዝነበሮ ኣርባዕተ ነጥቢ ባዶ ሓሙሽተ ሚሊዮን ኩንታል እቲ ሰለስተ ሚሊዮንን 969 ሽሕን 489 ኩንታል /96 ነጥቢ ሰለስተ ምኢታዊ/ ክዳሎ ከም ዝተገበረ እውን ገሊፀን።ብተመሳሳሊ መንገዲ ክልተ ነጥቢ ክልተ ሚሊዮን ኩንታል ኮምፖስት ንምድላው ከም ዝተተለመን ክልተ ነጥቢ ባዶ ሸሞንተ ሚሊዮን ኩንታል ኮምፖስት ከም ዝተዳለወን ወ/ሮ ያለም ኣመልኪተን።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ኣብ ሽዱሽተ ወረዳታትን 24 ጣብያታትን እቲ ዞባ ክላስተር ስርናይ ተነፂሩ ይስራሕ ምህላው እተን ዋና ኣመሓዳሪት ኣብሪሀን እየን።ኣብዚ ፍሉይ ደገፍን ክትትልን ብምግባርን ግቡእ እታዎታት ሕርሻ ብምጥቃምን ዝለዓለ ፍርያት ንምርካብ ይስራሕ ምህላው እውን ኣረዲአን።

ብተዛማዲ ዜና ኣብ ልዕሊ 85 ሽሕን 81 ሄክታር ተሓራስን ዘይተሓራስን መሬት ዝተዋደደ ስራሕቲ ምዕቃብ ጠሊ ንምስላጥ ትልሚ ተታሒዙ ኣብ 78 ሽሕን 470 ሄክታር  መሬት ምዕቃብ ጠሊ ክሳለጥ ከም ዝኽኣለ እውን ተገሊፁ።

ወ/ሮ ያለም ወሲኸን ከም ዝገለፅኦ፣ ሓረስቶት እቲ ዞባ ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2007/2008 ዓ.ም ብምኽንያት ድርቂ ዝስኣንዎ ፍርያት ኣብ ዘበነ ምህርቲ 2008/2009 ዓ.ም ንምክሕሓስ ሰፊሕ ርብርብ ይገብሩ ምህላዎም እዩ። እተን ዋና ኣመሓዳሪት መፍረይነት ንምስሳን ዛጊድ ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቓስ ወረዳታት ጉለመኸዳ፣ ጋንታ ኣፈሹም፣ ሓውዜን፣ ክልተ ኣውላዕሎን ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባን ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ዘመዝገባ ከም ዝኾናን ወረዳታት ኣፅቢ ወንበርታን ኢሮብን ድማ ድሕር ዝበለ ኣፈፃፅማ ዘለወን ብምዃነን ኣብ መንጎ ወረዳታት ተመጣጣኒ ኣፈፃፅማ ንክህሉ ይስራሕ ምህላው ኣብሪሀን።

ብድምር እቲ ቅድመ ግምባር ዝኾነ ኣባል ውድብን ውዳበታቱን መሪሕ ኮይኑ ይረባረብ ብምህላውን ነቲ መላእ ሓረስታይ መሪሕ ኮይኑ ኣብ ምኻድ እወንታዊ ስራሕቲ ይሰርሕ ከም ዘሎን ድማ ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ኣፍሊጡ።

ዜና ዕረፍቲ

  ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝነበራ ወ/ሮ ሙሉ ካሕሳይ

 

ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓትን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይን ዝነበራ ወ/ሮ ሙሉ ካሕሳይ 21 ሰነ 2008 ዓ.ም ብዘጋጠመን ሃንደበታዊ ሓደጋ መኪና ተሰዊአን።

ወ/ሮ ሙሉ፣ ካብ ኣቦአን ኣይተ ካሕሳይ ሂበን ካብ ኣዲአን ወ/ሮ ህይወት በርሀን ኣብ ዞባ ምበራቕ ፣ ወረዳ ሳዕሲዕ ፃዕዳ እምባ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ወርሒ ሰነ 1975 ዓ.ም ከም ዝተወለዳ ታሪኽ ህይወተን ይገልፅ። ኣብታ ተወሊደን ዝዓበያላ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ትምህርተን ዝተኸታተላ ወ/ሮ ሙሉ፣ ቀዳማይ ዲግሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጂማ ብትምህርቲ ስነ ዜጋ፣ ካልኣይ ዲግሪ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስ ተኸታቲለን እየን። ድሕሪ እዚ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሰ ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያታት ዝሰርሓ ኮይነን ብዝነበረን ዝለዓለ መንፈስ መገልገላይነትን ጥንካረን ተሓርየን ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ተመዲበን ብስራሕቲ ደገፍን ክትትልን ይሰርሓ ምንባረን ታሪኽ ህይወተን የመላኽት።

 

ኣብ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ብደረጃ ምክትል ንልዕሊ ክልተ ዓመት እናሰርሓ ዝፀንሓ ወ/ሮ ሙሉ ኣብ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኮይነን ድሕሪ ምምራፀን ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይን ኮይነን ተመዚዘን ክሳብ ዕለተ መስዋእተን ብዝለዓለ ትግሃትን ህዝባዊ ሓላፍነትን እናመርሓ ፀኒሐን እየን። ምስ መሳርሕተን ብዝለዓለ መንፈስ ምርድዳእ ዝፍለጣ ዝነበራ ወ/ሮ ሙሉ ኣብ መንግስታዊ ዕማም ዉዒለን ካብ ከተማ ውቕሮ ናብ ከተማ መቐለ ይጓዓዛ ኣብ ዝነበራሉ 21 ሰነ 2008 ዓ.ም ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ምስ ካልኦት ኣርባዕተ መሳርሕተን ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልየን። ኣብቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ካልኦት መሳርሕተን ድማ ወ/ሮ ንግስቲ ሓለፎም፣ ኣይተ ዮርዳኖስ ዱጉማ፣ ኣይተ ገብረኣምላኽ ብርሃነ ከምኡ እውን ገናሒ መኪና ዝነበረ ኣይተ ዳኒኤል ግርማይ እዮም።

ወ/ሮ ሙሉ በዓልቲ ሓዳርን ኣዶ ሰለስተ ቆልዑን ዝነበራ እንትኾና ስነ ስርዓት ቀብረን ኣብታ ተወሊደን ዝዓበያላ ከተማ ዕዳጋ ሓሙስ ቤተ ክርስትያን እንዳ ማርያም ፅዮን ተፈፂሙ። ቤት ፅሕፈት ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ግዳይ ሞት ንዝኾኑ ወገናት ዝተሰምዖ ዓሙቕ ሓዘን እናገለፀ ንኩሎም ስድራ ስውኣት ፅንዓት ይምነ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010