እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840654
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1679
2770
29914
4800954
72915
108196
4840654

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:07

ኦዲት ፎረም ዝጋልሆ ፀገም

here we go
selam new

ሃገርና ኢትዮጵያ ዝሓንፀፀቶም ፖሊስታት ልምዓት ተሳትፎ ዜጋታትን ተጠቃምነትን ብዘረጋግፅ መልክዑ ተግባራዊ ብምዃኖም ኣብ ታሪኻ ንፈለምታ እዋን ንተኸታተልቲ ዓሰርተ ዓመታት ቅልጡፍ፣ ቐፃልን ፍትሓውነትን ዘለዎ በዓል ክልተ ኣሃዝ ዕብየት ቁጠባ ተመዝጊቡ እዩ። እዚ ድማ ተስፋ ዝህብን ዘበራትዕን ኣብ ቀፃላይ ሃገርና ክትበፅሖ ዝተሓሰበ ማእኸላይ እቶት ዘለወን ሃገራት ተርታ ንምእታው ዘኽእላ ድልዱል ኣስፋልቲ መንገዲ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኣብዚ ብርኪ ዕብየት ንምብፃሕ መንግስቲ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን (GTP) ብምውፃእ እናተረባረበ ይርከብ። ነዚ ትልሚ ብውፅኢት ንምዝዛም ድማ በጀት ዝሓትት ምዃኑ ግልፂ እዩ።

 እቲ ዝምደብ በጀት ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ቅድሚ  ምውዓሉ ስሱዓት ጒሒላታት ንውልቀ ረብሐኦም ከውዕልዎ ይኽእሉ እዮም።እዚ ንከይኸውን ኣቐዲምካ ምክልኻል ኣገዳሲ እዩ። ብመሰረት እዚ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ኣብዚ ክልል መስርሕ ስርዓት ተሓታትነት ብምዕሳል ምዕሩይ ምሕደራ ሃፍቲ ንክህሉ ስራሕቲ ኦዲት ኣብ ምክያድ ዝርከብ መንግስታዊ ትካል እዩ። ስለዚ እቲ ቤት ዕዮ ኣብቶም ዝሓለፉ  22 ዓመታት ብመንግስቲ ዝምደብ ዘሎ በጀት ኣብ መዓልኡ ይውዕል ምህላውን ዘይምህላውን እናረጋገፀ ይርከብ። ኣብቶም በብዓመቱ ዘካየዶም ስራሐቲ ኦዲት ድማ ግድፈት ኣሰራርሓ ርካባት የጋጥሙ እዮም። ነቶም ርካባት ኦዲት መሰረት ገይሩ እውን ኣብ ኣካብነት ክራይን ግዕዝይናን ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ብምቅላዕን መመሓየሺ ሓሳብን እናሃበን ከምዝመፀ ይፍለጥ።

ብካልእ መዳይ ኩሎም ሓለፍትን ክኢላታትን ኦዲት ኣብ ዘካየድዎ ምርመራ ዝግብረለን ኣብያተ ዕዮን ትካላት መንግስትን ኣመራርሓ ብኦዲተራት ዝወሃቦም ምኽርን መመሓየሺ ሓሳብን ክቕበሉ ግድን እዩ። ይኹን እምበር መብዛሕቲኦም ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ብቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተር ዝተረኸቡ ርካባት ኦዲት መሰረት ገይሩ ዝወሃቦም መአረምታታት ተግባራዊ ከምዘይገብሩ ምክትል ዋና ኦዲተር ክልል ትግራይ ኣይተ ሓዱሽ ዘውደ ይገልፁ። ነዚ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ሓለፍቲ ቤት ፅሕፈት ዋና ኦዲተርን ቤት ፅሕፈት ቤት ምኽርን ኣብ 2005 ዓ/ም ኮፍ ኢሎም ተዛትዮም።ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ከምዝበፅሑን “ኦዲት ፎረም” ኣብ 2006 ዓ/ም ክጣየሽ ከም ዝተወሰነን ኣይተ ሓዱሽ የረድኡ።ዕላምኡ እውን ቁጠባውን ማሕበራውን ዕብየት ክልልና ብግቡእ ንምምራሕን ምምሕዳርን ዘኽእል ስርዓት ኦዲት ንምሕጋዝ እዩ።እቲ ፎረም ንፈለማ እዋን ኣብ ክልልና ጥራሕ እዩ ተጣይሹ።

ኣባላት እቲ ፎረም ድማ  አፈ-ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ፣ ኣቦ ወንበር ቀዋሚ ጉዳያት በጀትን ኦዲትን፣ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ፣ ሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን፣ ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፣ ኮሚሽነር ስነ ምግባርን ፀረ- ግዕዝይናን፣ ኣማኻሪ ጉዳየት ሕጊ ርእሰ ምምሕዳር፣ ኣቦ ወንበር ቀዋሚ ጉዳያት ሕግን ምምሕዳርን፣ በዓል መዚ ልምዓት እቶትን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኦዲትርን እዮም።

እቲ ፎረም ብዋና ኣፈ ጉባኤ ዝምራሕ ኮይኑ በቢ ሰለስተ ወርሒ ዘራኽብ ሓበራዊ መድረኽ ኣለዎ።ኣብቲ መድረኽ ድማ ርካባት ኦዲት መሰረት ገይሩ ኣብ ወረዳታትን ክልል ኣብያተ ዕዮን ዳህሳስ ብምግባር መስተኻኸሊ ስጉምቲ ይወስድ።ከምኡ እውን ዝተረኸበ ውፅኢት ኣብ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ክግምገምን ስጉምቲ ክውስድን ይገብር።ብፍላይ ዋና ኦዲተር ንተኸታታሊ ክልተ ጊዜ “ኣዕጋቢ ኣይኮነን” ወይ ድማ “ሪኢቶ ምሃብ ኣይከኣልን” ዝብል ሪኢቶ ኦዲት ፎረም እንተተዋሂቡ ካብ ሓላፍነቶም ንክልዓሉን ብሕጊ ክጥየቑን ይገብር።

እዚ ኣብ ባይታ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኣምፂኡ እንተኢልና ፤ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኦዲት ዝተገበረለን ኣብያተ ዕዮ ብመሰረት እቲ ዝተውሃበን መፍትሒ ሓሳብ ተቐቢልካ ካብቲ ፀገም ንምውፃእ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ቤት ዕዮ ተሓቢሩ ዝነበረ ፀገም ምዕሩይ ምሕደራ ሃፍቲ መሊሱ ኣብዚ በጀት ዓመት ተደጊሙ ይርከብ።ወይ እውን ምንም ዓይነት ምስትኽኻል እንተይተገበረሉ ይፀንሕ።ካብዚ ብምብጋስ ክሳብ 2008 ዓ/ም ን10 ዓመታት ብተኸታታሊ እናተንከባለሉ ዝመፁ ርካባት ኦዲት ከምዝነበሩ ኣይተ ሓዱሽ ዘውደ ይገልፁ።

ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ፎረም ተግባራዊ  ብምዃኑ እዚ ዓይነት ፀገም እናተፈትሐ መፂኡ እዩ።ንኣብነት እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተገለፀ ን10 ዓመታት ዝኣክል እንከይተቐረፈ ዝፀንሐ ርካብ ኦዲት ኣብ 2008 በጀት ዓመት ክፀፍፍ ክኢሉ እዩ።ንኣብነት ኣብ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ዝነበሩ ፀገማት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ተፈቲሑ እዩ።እቲ ተጣይሹ ዘሎ ኦዲት ፎረም ገና ኣብ ጅማሮ ዝርከብ ብምዃኑ ኣብ መብዛሕቲአን ቢሮታት ዘለዉ ርካባት ኦዲት ሙሉእ ንሙሉእ ተቐሪፎም እዮም ንምባል ኣፀጋሚ ከምዝኾነ ኣይተ ሓዱሽ ይገልፁ።ስለዚ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ንድሕሪት ከይምለስ ከምኡ እውን ተሓታትነት ኣብ ኦዲት ንክረጋገፅ መንግስታውን ዘይምንግስታውን ትካላት ብፅሒቶም ክስስዑ የብሎምን።እቶም ኣባላት እዚ ፎሮም እውን ዝተጠናኸረ ክትትልን ደገፍን ብምግባር ኣብ ርካባት ኦዲት ዙርያ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስዱ ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010