እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925714
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3119
2784
12617
4892207
68296
89679
4925714

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:47

ማዕድን ወርቂ ኣብ ትግራይ

here we go
selam new

ኣብ ትሕቲ ኢዛና ዝተጣየሸ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ

ትካል ኢዛና ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ብ1986 ዓ/ም ብክልተ ሚልዮን ብር መበገሲ ካፒታልን ብ20 ሰራሕተኛታትን ዝተጣየሸ ኣካል ትካላት ትእምት እዩ። እዚ ትካል ኣብ ክልልና ዝርከቡ መዓድናት ኣፅኒዕኻን ኣልሚዕኻን ናብ ረብሓ ህዝቢ ምልዋጥ ዝብል መበገሲ ሓሳብ ሒዙ እዩ ተጣይሹ። ትእምት፣ ኢዛና ዝብሃል ትካል እንተጣይሽ ኣብዛ ትማሊ “ዓዲ እምኒ” ተባሂላ ዝተደቖሰት ክልልና ትግራይ ዝለዓለ ሸርፊ ወፃኢ ዝርከበሎም መዓድናት ከምዘለዉ ብምእማን ንዓኣቶም ኣብ ረብሓ ንምውዓል እዩ ነይሩ። ይኹን እንበር እቲ ትካል ክጣየሽ እንከሎ ይትረፍ ካብ መሬት መዓድን ኣውፂእኻ ኣብ ረብሓ ምውዓልስ ንውሱን ስራሕ መጀመሪ ዝኸውን ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘይነበረሉ እዋን እዩ ነይሩ።

ትካል ትእምት ግን ነዚ ሰናይ ተበግሶ ብምሓዝ ብናይ ባዕሉ መበገሲ ዓቕሚ ተጠቂሙ እዩ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክኣቱ መሪፁ። እዚ ተግባራዊ ንምግባር ድማ ትካል ትእምት (ኢዛና) ካብቲ ሒዝዎ ዝተልዓለ ዕላማ ምፅናዕ ዝተፈላለዩ መዓድናት ወፃኢ ዓቕሙ ክሳብ ዘጠናኽር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልልና 500 ኳዕቲ ፅሩይ ዝስተ ማይ ብምክያድ ህዝቢ ፅሩይ ዝስተ ማይ ክረክብ ብምግባር ስርሑ ጀሚሩ። ደሓር ከዓ ንቕድሚት ምሉእ ተስፋ ዘርኢ ምንቅስቓስ ክግበር ብምውሳን ኣብ ከባቢ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ዝርከቡ ካብ ብባህላዊ ኣገባብ ተጠቂመካ ዝእለሸ ወርቂ ናብ ዘበናዊ መንገዲ ዘእቱን ዘይሕጋዊ መሸጣ ወርቂ ንምንካይን ኣሰራርሓ ኣታኣታትዩ። እዚ ሰናይ ምልዕዓል ድማ ውሑድ ወርቂ ንምርካብ ብመዋሮ፣ ባዴላን ዝኣመሳሰሉ መሳርሕታት ተጠቂሞም ዕምቆት ዘለዎም ጎዳጉዲ ብምኹዓት ወርቂ ዝእልሹ ንዝነበሩ ዜጋታት ድኻም ብምቕናስ ዝለዓለ ሸርፊ ወፃኢ ናብ ዝርከበሉ ምችው ኩነታት ዘሰጋግር እዩ። እዚ እውን ወርቂ ክርከብ ዘይክርከብ ከይተፈለጠ ዝግበር ግምታዊ ኣለሻ ወርቂ ዘትርፍ ኣሰራርሓ ነይሩ።

ብድሕሪ እዚ ትካል ኢዛና ብዘፈር ስራሕ ኳዕቲ ጎዳጉዲ ዝጀመረ ብፍልጠት፣ ዓቕሚ፣ ቴክኖሎጅን ዝኣመሳሰሉ እናማዕበለ ብምምፅኡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ወርቂ ናብ ዘፍርየሉ ብርኪ ተሰጋጊሩ ይርከብ። ናይዚ መርኣዪ ድማ ትካል ኢዛና ካብ ዝነበሮ መበገሲ ካፒታል ክልተ ሚልዮን ብር ኣብዚ ሕዚ እዋን 187 ሚልዮን ብር ካፒታል ክበፅሕ ክኢሉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ፈለማ ካብ ዝፈጠሮ ዕድል ስራሕ ምስ ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ሓዊስካ ን250 ሰራሕተኛታት ቐዋምን ግዝያውን ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ኣሎ። ትሕዝቶ ፅሑፍና እውን ምጅማር ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ (ከይዲ ስራሕ ምህርቲ ወርቂ) ዝድህስስ ክኸውን እዩ።

ኣብ ትግራይ ንፈለማ እዋን ፋብሪካ ወርቂ ብትካል ትእምት (ኢዛና) ንምትካል ዝተሓሰበ ብ1999 ዓ/ም እዩ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ላዕላይ ኣድያቦ፣ ኣስገደ ፅምብላ፣ ከባቢ ወልቃይትን ካልኦትን መፅናዕቲ ንምክያድ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ። ብመሰረት እዚ ሸውዓተ ዓመታት ዝወድአ መፅናዕቲ ኣብ ወረዳ ኣስገደ ፅምብላ ጣብያ ልምዓት “ሜሊ” እናተብሃለ ኣብ ዝፅዋዕ ፍሉይ ከባቢ ወርቂ ንምፍራይ ዘኽእል መዓድን ተረኺቡ። ብድሕሪ እዚ ህንፀት እቲ ፋብሪካ ወርቂ ኣብ 2008 ዓ/ም ተጀሚሩ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ህንፀቱ ተዛዚሙ ከዓ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2010 ዓ/ም ብልዕሊ 700 ሚልዮን ብር መበገሲ ካፒታልን ብ220 ሰራሕተኛታትን ብዕሊ ስርሑ ጀሚሩ። እቲ ብትካል ኢዛና ዝተኻየደ መፅናዕቲ ንውሕ ዝበሉ ዓመታት ዝበልዐ እኳ እንተነበረ ህንፀት እቲ ፋብሪካ ግን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዝተወደአን ቀልጢፉ ናብ ተግባር ክኣትው ዝኸኣለን ምዃኑ ከዓ ከም ፅቡቕ ዝውሰድ ነይሩ ምባል ይከኣል።

ቀንዲ ዕላማ ምጥያሽ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ብቀዳምነት ኣብ ክልልና ዝርከብ ሃፍቲ መዓድን ወርቂ ብዝግባእ ኣብ ረብሓ ንምውዓል እዩ። በዚ ኣቢሉ ዝፈጥሮ ዕድል ስራሕን ኣብ ምንካይ ማሕበራዊ ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ዘውዕሎ ሰናይ ሓገዝን እውን ካልእ ትኹረቱ እዩ። እዚ ጥራሕ እንተይኮነስ ትካል ኢዛና እዚ ዘለናሉ ዘበን ዝጠልቦም ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ብምትእትታው ምስ ተሞኩሮ ዘለወን ዓድታት ልውውጥ ልምዲ ብምክያድ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መዓድናት እናፅናዕኻ ኣብ ረብሓ ዝውዕልሉ ምችው ባይታ ንምፍጣር ዝነበሮ ሓላፍነት ብተግባር ይዋፃእ ምህላዉ መርኣዪ ዝኾነ ፋብሪካ እዩ። ብመሰረት እዚ ነቲ ወርቂ ሓዘል ሓመድ ሓዊሱ ብመፅናዕቲ ዝተረኸቡ ሰለስተ ዓይነታት መዓድን ማለት እውን “መዳብ”፣ “ዚንክ”ን “ሊድ”ን ዓቕሚ እቲ ፋብሪካ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣብ ረብሓ ዝውዕልሉ ኩነታት ንምፍጣር እናሰርሐ ይርከብ። ነዚ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ድማ ተወሰኽቲ መፅናዕትታት ኣብ ምክያድ ከምዝርከቡ መካየዲ ስራሕ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ኣይተ ፀጋይ ኣሰፋ ይገልፁ።

ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ኣብቲ መጀመርታ መዓልታዊ ክሳብ ሓሙሽተ ኪሎ ግራም ወርቂ ንምፍራይ ትልሚ ሒዙ እዩ ስርሑ ጀሚሩ። ይኹን እምበር ብምኽንያት ምንኣስ ልምዲ ዘለዎም ሰብ ሞያ ክሳብ ሕዚ መዓልታዊ ካብ ክልተ ነጥቢ ሓሙሽተ ክሳብ ሰለስተ ኪሎ ግራም ወርቂ እዩ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ። እቲ ውሑድ ዓቕሚ ምፍራይ ወርቂ ደረጅኡ ሓፍ ንምባል እምበኣር ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት እናተኻየዱ እዮም። ካብዚኣቶም ሓደ ከባቢ ሰለስተ ዝኾኑ ክኢላታት ዓዲ ወፃኢ (ካብ ሃገራት ካናዳን ደቡብ ኣፍሪካን) ብምምፃእ እቲ ፋብሪካ ዘለዉዎ ክፍተታት ዓቕሚ፣ ፍልጠትን ተመኩሮን እናዓበስካ መዓልታዊ ሓሙሽተ ኪሎ ግራም ናብ ዘፍርየሉ ብርኪ ልዕል ክብል ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣድላይነት እቶም ክኢላታት ዓዲ ወፃኢ እቲ ፋብሪካ ጀማሪ ስለዝኾነ ክንድቲ ዝድለ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ ስለዘይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሃገርና ፋብሪካታት ወርቂ ብዘይምህላወን ልምድን ተመኩሮን ንምልውዋጥ ዝዓለመ እውን እዩ። እዚ ሜላ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ብሰብ ሞያ ውሽጢ ዓዲ ጥራሕ ምሉእ ብምሉእ ዓቕሙ ከዕብየሉ ዝኽእል ዕድል ብምስፋሕ፣ ኣብ ምንካይ ሸርፊ ወፃኢ ሃገርናን ምዕባይ ቁጠባዊ ዓቕሚ ክልልናን ገዚፍ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እውን ስለዝተኣመነሉ እዩ።

እቲ ፋብሪካ ኣብ ዓመት 1,000 ኪሎ ግራም (10 ኩንታል ወርቂ) ናብ ዕዳጋ ዓለም ከቕርብ እዩ ትልሚ ሒዙ ኣብ ምንቅስቓስ ዝርከብ። እዚ ድማ ናብ ገንዘብ እንትስላሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ልዕሊ 40 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብ ተሓሳቢ ዝገበረ ከም ዝኾነ ኣይተ ፀጋይ ኣሰፋ የረድኡ። እዚ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሃገርና ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ዘሎ ሕፅረት ሸርፊ ወፃኢ ዝንክየሉ ኣጋጣሚ ክፈጥር ከምዝኽእል ዘመላኽት እዩ።

ኣብ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ከይዲ ስራሕቲ ፋይናንስን ምምሕዳር ንብረትን፣ ፅገናን “ዩቲሊት”ን፣ ምውፃእ መዓድንን ምህርትን ሰለስተ ከይዲ ስራሕቲ ኣለው። ካብዚኣቶም ከይዲ ስራሕ ምህርቲ ውፅኢት ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ብዘተኣማምን መንገዲ ሓመድ ካብ ወርቂ ብምፍላይ ውዱእ ምህርቲ ፅሩይ ወርቂ ናብ ዕዳጋ ከቕርብ ዝኽእል ከይዲ ስራሕ እዩ። ነዚ ምፅራይ ወርቅን ሓመድን ሓጋዚት ዝኾነት “ሚል” እትበሃል መሳርሒ ተጠቒሙ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት 35 ቶን፣ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ድማ 840 ቶን ሓመድ ብምጥሓን ዓብዪ ብፅሒት ዘለዋ ማሽን እያ። ካብዚ 840 ቶን ጥሑን ሓመድ ድማ ክሳብ ሓሙሽተ ኪሎ ግራም ወርቂ ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ዘርእየና ድማ ውሱን ወርቂ ንምርካብ ብዙሕ ወርቂ ሓዘል ሓመድ ምግልባጥን ብዙሕ ስራሕ ዝሓትትን ምዃኑ እዩ።

ቀንዲ ልኡኽ ከይዲ ስራሕ ምህርቲ፣ ዝስርሑ ስራሕቲ ምፍራይ ምህርቲ ወርቂ ሓደ ኪሎ ግራም ወርቂ ንምርካብ ከመይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ከምዝስራሕ ምርኣይን ከይዱ ምልላይን እዩ። ንኣብነት ከይዲ ምህርቲ እንተሪኢና ፈለማ እንረኽቦ ከይዲ ምፍላይ ወርቂ እዩ። ከይዲ ምፍላይ ወርቂ ካብ ሓመድ ፈለማ ተዃዒቱ ዝተዳለወ እምንን ሓመድን “ብሎደር” ተሓጊዙ “ፊደር” ናብ ዝተብሃለ መሳርሒ ይኣቱ። ቀፂሉ 500 ዲያ ሜትር መጠን ዘለዎ እምኒ ናብ ዝጥሕን “ጂኦ ክሬቸር” ዝተብሃለ መሳርሒ ይኣቱ። እቲ ዝተጥሓነ ድማ ካብ 150 ክሳብ 200 ዲያ ግራም ዝኸውን ፍሩይ እምኒ ብ፟፟፟፟፟፟”ሆም ክሬቸር” ዝተብሃለ መሳርሒ እናፈለየ ናብ ድሕሪት ክምለስ ይገብሮ። ብድሕሪ እዚ ናብ ዓብዪ ገንኢ ኣእትዩ ክሳብ 12 ሚሊ ሜትር ሓመድ ዝተርፍ ብዝግባእ ክጠሓን ይግበር። ካብዚ ቐፂሉ እቲ ዝተጥሓነ ሓመድ ብትቦታት ገይሩ ናብ ትሕቲ መሬት ይኣቱ። እቲ ቅድም ክብል ናብ 12 ሚሊ ሜትር ዝተቐየረ ሓመድ “ቤልት ኮንቬልፈር” ናብ ዝተብሃለ መሳርሒ ምስ ኣተወ “ቦልን ብሮክን” ዝተብሃለ ካልእ መሳርሒ ነቲ ሓመድ ሓዘል ወርቂ እናጋላበጠ የድክሞ እሞ ናብ “ሜል” ወይ ማይ እናተሽከርከረ ይሕወስ። እቲ ዝተሓዋወሰ ድማ 50 ምኢታዊ ደረቕ “ሶሊድ” 50 ምኢታዊ ፈሳሲ “ሊኵድ” ተገይሩ ይፈላለ።

ብድሕሪ እዚ ማይ ማዩ ናብ ታሕቲ ዝግ እናበለ ይኸይድ እሞ እቲ 50 ምኢታዊ ደረቕ “ሶሊድ” ቀፂሎም ናብ ዘለዉ ሸውዓተ “ታንከራት” እናተመሓላለፈ እንትኸይድ “ሳያናይድ” ብዝበሃል ኬሚካል ሓመድን ወርቅን ይሕፀብ። እቲ ሓመድ ሓፂቡ ቀፂሉ ናብ ዘሎ ገንኢ “ካርቦን” ድሕሪ ምእታዉ ደሓር ናብቲ ካርቦን ወርቂ ይጠብቕ። እቲ ወርቂ ዝሓዘ ካርቦን ድማ በቢ ሓደ ቶን ይፍለ። ብድሕሪኡ ፈለማ ብኣሲዳት ተሓፂቡ ከም ብሓደሽ ብማይ ተሓፂቡ ምስፀረየ “ኣቶልኣኖድ” ናብ ዝበሃል መሳርሒ ይልጠፍ። እቲ ወርቂ ካብቲ ዝተለጠፎ መሳርሒ ኣራጊፍካ ብምድራቕ ክመክኽ ይግበር። እቲ ዝመኸኸ ወርቂ ብመልክዕ “ጎልድባር” ተዓሺጉ ክወፅእ ይግበር። ነዚ ኩሉ ከይዲ ድማ “ሴንትራል ኮንትሮል” ዝተብሃለ መቆፃፀሪ መሳርሒ ተጠቒምካ ነቶም ከይድታት ብዝግባእ ስራሕቶም የተግብሩ ምህላዎም ዘበናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ቁፅፅር የካይድ።

ኣብ መእተዊና ከምዝሓበርናዮ እቲ ብመፅናዕቲ ትካል ኢዛና ኣብ ከባቢ “ሜሊ” ዝተረኸበ መዓድን ወርቂ ነቲ ፋብሪካ ካብ ክልተን ፈረቓን ክሳብ ሰለስተ ዓመታት ከስርሕ ከምዝኽእል እዩ እቲ ዝተገበረ መፅናዕቲ ዘመላኽት። እዚ ማለት ግና እቲ ፋብሪካ ክልተ ዓመት ሰሪሑ ደው ክብል ስለዘይብሉ ኣብቲ ከባቢ ካልኦት ተወሰኽቲ መፅናዕትታት ኣብ ምክያድ እዩ ዘሎ። ስለዝኾነ ድማ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝፈጠሮ ዕድል ስራሕ 140 ብቐዋሚ፣ 80 ብጊዝያዊ ዓቕሙ እናማዕበለን ብመፅናዕቲ መዓድናት ወርቂ እናፈልፈለን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ካብዚ ብላዕሊ ዕድል ስራሕ ክፈጥር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣየፀግምን።  

መንእሰይ ሃፍቶም ሓጎስ ኣብ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ዕድል ስራሕ ካብ ዝተፈጠረሎም ወገናት ሓደ እዩ። ቅድሚ ኣብቲ ፋብሪካ ስራሕ ምጅማሩ መነባብርኡ ዝመርሐሉ ስራሕ ከምዘይነበሮ ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብትካል ትእምት (ኢዛና) ኣብ ዝተጣየሸ ፋብሪካ ወርቂ ብግዝያዊ ይሰርሕ ከምዘሎ ይዛረብ። እቲ ፋብሪካ ብምጥያሹ ንዕኡ ጥራሕ ዘይኮነስ ከምኡ ንዝኣመሰሉ ብዙሓት ነበርቲ እቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ ክፈጥረሎም ከምዝኸኣለ እዩ ዘረድእ።

ብሓፈሻ ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ፋብሪካ ወርቂ ብካልኣይ ብርኪ ዝስራዕ እዩ። ኣብ ሃገርና ብዘይካ ቅድሚ 23 ዓመታት ካብ መንግስቲ ዝተዓደገ ዋንነት ትካል “ሜድሮክ ኢትዮጵያ” ዝኾነ ፋብሪካ ወርቂ ካልእ ፋብሪካ ኣይነበረን። ፋብሪካ ወርቂ ሜሊ፣ ትካል ትእምት ኣብ ክልልና ዝርከቡ መዓድናት ብዝግባእ ኣብ ረብሓ ንምውዓልን ሸርፊ ወፃኢ ንምርካብን ዝገብሮ ዘሎ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ብጋህዲ ዘርእይ እዩ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ገዛእቲ ደርብታት ትግራይ “ዓዲ እምኒ እያ ካልእ ሃፍቲ የብላን” ዝብል ድሑር ኣተሓሳስባ ምንባሩ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ። ነዚ ኣተሓሳስባ ዝሰበረ ዘበን ተሳጋሪ ደርፊ ኪሮስ ኣለማዮ ድማ “ዓዲ እምኒ ተባሂልኪ…ንዓኺ ግን የኹረዐኪ” ከምዝበሎ ትግራይና ብእምንን መዓድንን እትሕበነሉ እዋን ጋህዲ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ንዘምፅኡ ሰማእታት ክብርን ሞገስን ይኹን።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010