እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925690
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3095
2784
12593
4892207
68272
89679
4925690

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:45

ውድብን ህዝብን ዘረሓሕቕ ዘሎ መንቀርሳ

here we go
selam new

ፍታሕ ዝሰኣነ ነባር ትሕዝቶ ክፍለ ከተማ ዓይደር

ዳማይ ፋል

 

ህዝብና ነቲ በላዒ ሰብ ዝኾነ ስርዓት ደርግ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ግብኣተ መሬት ኣእቲዩ ህዝባዊ ስርዓት ንኽተክል ደቁ ንመስዋእቲ ወፍዩን ንባዕሉ እውን ህይወቱን ንብረቱን ገቢሩ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ምዕሩይ ምሕደራ ንምርካብ ክብል ዝኸፈሎ ህይወትን ንብረትን ኣብ ኣፈፃፅማ ብዝተፈጥረ በሰር ነቲ ብመስዋእቲ ዝተኸሎ ስርዓት ክጥርጥሮ ይገብርዎ ኣለዉ። ካብቶም ህዝብና ነቲ ህዝባዊ ስርዓት ክጥርጠር ዝገብሩዎ ዘለዉ ፀገማት ሓደ ድማ ኣብ ጉዳይ መሬት ዘሎ ቅጥዒ ዘይብሉ ኣዋህባ ግልጋሎት እዩ። ግልጋሎት ዝደለየ ወገን ሰኣን ብግዚኡ “ይግበኣካ” ወይ “ኣይግበኣካን” ዝበሃል ብፅባሕ ሎሚ እናተመላለሰ ጊዜኡ፣ ጉልበቱን ገንዘቡን ብምብኻን ሳንሳን ኢሉ ንቑጠባውን ማሕበራውን ፀገማት ዝቃላዕ ዜጋ ውሑድ ኣይኮነን።

ብመሰረቱ ፀገም ጉዳይ ምሕደራ መሬት ከተማታት ክልልና ቆፂርካ ኣይውዳእን። ካብዚ ዘይቅኑዕ ግልጋሎት ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ዓይደር ተጠቃሲት ኮይና ንመርኣዪ ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ተጋዳላይ ገ/መድህን ኣባይ ብዝበፅሐ በደል ፅሑፍና ክንምስስ። ተጋዳላይ ገ/መድህን ነባሪ ወረዳ እንደርታ ኮይኑ ካብተን ሎሚ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተዋ ጣብያታት ሓንቲ ናብ ዝኾነት ጣብያ ዓድሓ ዝተወልደ እዩ።ኣብ 1981 ዓ/ም ዝተጋደለን ኣብ 1982 ዓ/ም ኣብ ቆቦ ኣብ ርእሱ ብዝበፅሖ ከቢድ መጉዳእቲ ክሳብ 1987 ዓ/ም ኣብ ደጀን ዝፀንሐ ተጋዳላይ እዩ።ኣብ 1987 ዓ/ም ምምጥጣን ሰራዊት ተባሂሉ ተጋዳላይ ህወሓት እንትቕነስ ድማ ንሱ እውን ካብ ሰራዊት ስግግር መንግስቲ ዝተቐነሰ ኮይኑ ምስቲ ኣብ ርእሱ ዝበፅሖ መጉዳእቲ ምስ መቓልስቱ ናብ ዳንሻ ከይዱ ክጣየሽ ኣይከኣለን። ስለዚ እውን ኣብ ዓዲ ንኽነብር እዩ ተገይሩ። ንሰለስተ ዓመት ኣብ ዓዱ ምስ ፀንሐ ኣብ 1990 ዓ/ም ሻዕቢያ ኣብ ዝወረረሉ እዋን ድማ ተመሊሱ ኣብ ግንባር ተሰሊፉ ሃገራዊ ግቡኡ እናፈፀመ ዝፀንሐ ተጋዳላይ፤ ኣብቲ እዋን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስተጠናረ ድማ ምስ ዘለዎ ከቢድ መጉዳእቲ ኣካል ብክብሪ ንዓዱ ክምለስ ተገይሩ፡፡

ድሕሪ እዚ ኣብ 1994 ዓ/ም ምምሕዳር ወረዳ እንደርታ ን463 መናእሰይ መጠሻ መሬት እንትዕድል ንተጋዳላይ ገ/መድህን ኣባይ እውን 20 ብ20 ሜትሮ ስፍሓት (400 ካሬ) መሬት ተዓዲልዎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለወ ድማ እቲ ኣካል ጉዱእ ተጋዳላይ መዓልታዊ እናሸቀለ ገንዘብ ኣዋህሊሉ ንክሰርሕ እምኒ እንተራግፍ መሬት ዓድሓ ናብ ከተማ ይፅንበር። ሽዑ ምምሕዳር ከተማ መቐለ “ገዛኹም ብስታንዳርድ ከተማ ክትሰርሑ ምእንታ ህንፀት ጠጠው ኣብሉ” ይብሎም። “እግድ” ክሳብ ዝለዓል ዝፅበ ዝነበረ ተጋዳላይ ገ/መድህን ዓቕሚ ስለዘይብሉ ምስ ዘለዎ ፀገም ክማጐት ኣይኽእልን ኢሎም ኣብ 2004 ዓ/ም ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ ምጭብርባር ከም ዝተፈፀሙ እዩ ዘረድእ። ንሱ እውን “በዓል ሓደ ገዛ ዘለዎ 400 ካሬ ሜትር ስፍሓት መሬት ብ30 ሽሕ ብር ስለ ዝሸጠለይ ዋንነት የዛውረለይ” ዝብል ብሓደ ውልቀ ሰብ ክሲ ይቐርበሉ። እቲ ክሲ ዝበፅሐ ቤት ፍርዲ ድማ ብተጋዳላይ ገ/መድህን ዝፍለጥ ቦታ ከም ዘሎ ከረጋግፀሉ ናብ ቤት ፅሕፈት ልምዓት ከተማ ክፍለ ከተማ ዓይደር እንትሓትት ብAHD 174 ዝፍለጥ 140 ካሬ ሜትር ቦታን ሓደ ክፍሊ ገዛን ከም ዘለዎ (ፀኒሕና ብእንሪኦ ብሓደ በዓል ሞያ) መዋሰኒኡ ተጠቒሱ ይወሃቦ። ወረዳ ይኾን ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ዋላ እኳ ተጋዳላይ ገ/መድህን “ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣይበፅሐንን” እንተበለ ከሳሲ ግን ከም ዝነገሮ ንቤት ፍርዲ ብምርዳእ ተኸሳሲ ኣብ ዘይቀረበሉ ፍርዲ ይወሃብ። ኣብ መስከረም 2007 ዓ/ም ድማ ተኸሳሲ ነቲ ገዛን ቦታን ንይግባይ በሃሊ ብኣፈፃፅማ ከረክብ ይውሰን፡፡

ድሕሪ ውሳነ ቤት ፍርዲ ቤት መዘጋጃ እታ ክፍለ ከተማ ስም ከዘዋውር ቦታ እንትርኢ ኣብቲ መከራኸሪ ቦታ መሬት እምበር ገዛ ዝበሃል የለን።ምኽንያቱ “ገዛ ኣለዎ” ዝብል ሓበሬታ ዝሃበ ውልቀ ክኢላ እምበር ቤት ዕዮ ኣይፈልጦን።ሽዑ ገዛ ዝሰኣነ ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት እታ ክፍለ ከተማ ምስ ቤት ምኽሪ ብምዃን “ገዛ ዘይዓረፎ መሬት ብመንፅር ሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 40 ክሽየጥን ክልወጥን ስለ ዘይኽእል ቤት ፍርዲ ዝወሰኖ ትርጉም ሕገ መንግስቲ ይወሃቦ” ኢሉ ናብ ኮሚሽን ተርጓሚ ሕገ-መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ይልእኽ። እቲ ኮሚሽን እውን እቲ ዘካትዕ ዘሎ ቦታ ብመን ከም ዝፍለጥ፣ መዓዝ ከም ዝተውሃበ፣ ኣብ መንጎ ከሳስን ተኸሳስን ዝተገበረ ወዕሊ መሸጣ ከምኡ እውን እቲ ቦታ ካርታ ምህላውን ዘይምህላዉን መርሚሩን እቲ ቦታ እውን ብኣካል ምስ ረኣዮ ዝስዕብ ይውስን።እቲ ካርታ ዘለዎ በዓል ሓደ ክፍሊ ገዛ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 140 ካሬ ሜትር ቦታ ዝተሰርሐ ገዛ ይኹን ዝተገበረ ሕጋዊ መሸጣ ከም ዘይብሉ ብምርግጋፅ ነቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ካብ 25 መጋቢት 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ውድቂ ገይሩዎ እዩ፡፡

ኣብዚ ኣባላት እቲ ኮሚሽን ነቲ ተጋዳላይ ገ/መድህን ናተይ ዝብሎ 400 ካሬ ሜትር ዝበሃል ቦታ እውን እንትሪኡ ምንም ዓይነት ህንፀት ከም ዘይብሉ ኣረጋጊፆም እዮም። ኣብዚ ምስቲ ተጋዳላይ ዝተኣሳሰሩ 140ን 400ን ካሬ ሜትር ዝብሉ ቦታታት ኣለዉ። ኣፈ ጉባኤ እታ ክፍለ ከተማ ኣይተ ተንሳይ ኣብርሃ 400 ካሬ ሜትር ስፍሓት መሬት ዘለዎ ቦታ ብወረዳ እንደርታ ኣብ 1994 ዓ/ም ከም ዝተዓደለ እዮም ዝገልፁ። እቲ “140 ካሬ ሜትር ኣለዎ” ዝብል ብቤት ዕዮ ቤት መዘጋጃ ክ/ከተማ ዓይደር ደኣ ካበይ መፀ? ዝብል ስዒብና እንሪኦ ምትላል እዩ፡፡

ቤት መዘጋጃ ዋላ እውን እቲ በዓል ዋንነት ዝበሃል ወገን እቲ 140 ካሬ ሜትር ዝበሃል ቦታ እንተዘይተቐበሎ ምምሕዳር እንደርታ ኣብ 1994 ዓ/ም መትከል ካብ ዝዓደሎም 463 ወገናት ካብቶም ትሕቲ ዕድመ ተባሂሎም ዘይፀደቐሎም 299 ወገናት ሓደ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልፅ። ስራሕ መካየዲ ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣይተ ተስፋይ ኪሮስ እቲ ክፍለ ከተማ እምበር ምምሕዳር እንደርታ ዝሃቦ ቦታ ከም ዘየለ እዮም ብኣፅንኦት ዝገልፁ። ይኹን እምበር ምምሕዳር ክ/ከተማ ዓይደር “ትሕቲ ዕድመ እዮም” ኢሉ ዋንነት ምፅዳቕ ኣብዩ እምበር ንመናእሰይ ዝዓደሎ “መትከል” እውን የለን። እቶም ኣካያዲ ስራሕ ግን “ኣሎ” ይብሉ ኣለዉ።

እቲ ካሊእ ክፍተት ቤት መዘጋጃ ድማ እቲ ተጋዳላይ “140 ካሬ ቦታ ኣለዎ” ዝብል እዩ። ኮይኑ ግን ከምቲ ልዕል ኢልና ዝገለፅናዮ ኮሚሽን ተርጓሚ ሕገ መንግስቲ ክልልና ንክልቲኡ ቦታታት ሪኦምዎ እዮም። ብመሰረቱ እቶም ወረዳ እንደርታ ዝዓደሎም እሞ ብከተማ መቐለ ዋንነት ዘይፀደቐሎም 299 “ትሕቲ ዕድመ” ዝበሃሉ መናእሰይ  ዋንነቶም ከረጋገፀሎም ብዘይምኽኣሉ ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝብን መንግስትን እታ ክ/ከተማ ኣይተ ተካ ገ/ሚካኤል፤ ክልል ዘቐመጦ ፍታሕ ብዘይምትግባሩ ኣብ ዓድሓ ይኹን ጣብያ ሰርፀ ዘለዉ መናእሰይ ፍታሕ ብዘይምርካቦም ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር እታ ክፍለ ከተማ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ እዮም ዘረድኡ። ስለዚ ምምሕዳር ክ/ከተማ ዓይደር ዝዓደሎም መሬት ዘይብሉ እናሃለወ ንምንታይ “ዓዲልና” ይብል? ዝብል ሕቶ ክፍተሽ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ካሊእ ወረዳ እንደርታ እውን ኣብ ሓደ ዓመት ንሓደ ሰብ ክልተ ቦታ ክህብ ስለ ዘይኽእል እቲ ናይ ርኽክብ ሰነድ ፈቲሽኻ ኣብዚ ጉሕለት መሬት ዝተሳተፈ ኣካል ክሕተት ይግባእ ነይሩ። ካብዚ ሓሊፉ 1981 ዓ/ም ዝተጋደለ ወገን ምስቶም ዝፀደቐሎም ወገናት ክፀድቀሉ ይግባእ እምበር ትሕቲ ዕድመ ተባሂሉ ኣይምተኸልከለን። ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ዓይኑ ዘፍጠጠ ኣካብነት ክራይ ምህላዉ ንምግንዛብ ኣየፀግምን።

ኣብዚ “ንምንታይ ዝተሰርሐ ገዛ ዘየለ ከም ዘሎ መረዳእታ ብምሃብ ፍትሒ ኣጓዲልኩም?” ዝብል ሕቶ ንኣካያዲ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ክ/ከተማ ዓይደር ኣይተ ተስፋይ እንትንሓትት “መረዳእታ ዝሃበ ኣካል የለን” ኢሎም እንተሸፈጡ ኣፈ ጉባኤ እታ ክ/ከተማ ይኹን እቲ ካብ ኢዶም ዝረኸብናዮ ግብረ መልሲ ኮሚሽን ተርጓሚ ሕገ መንግስቲ ክልልና ግን ወ/ሮ ኣዜብ ገ/መድህን እትብሃል በዓልቲ ሞያ ዝተስሓሓተ መረዳእታ ሂባ ፍትሒ ብምጉዳላ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሃባ እዮም ዘረድኡ። በቲ በለ በዚ ግን ነዚ ስርዓት ኣካሉ ዘጉደለ ተጋዳላይ ብከምዚ መልክዑ ኣብ ዓይደር ይውቃዕ ኣሎ። ክልተ ቦታ ኣለዎ ይበሃል ግን ሕዚ ኣብ ኢዱ ሓደ ቦታ እውን የብሉን።

ኣብቲ ክፍለ ከተማ ዘለዉ ቀንጠብጠባት በዚ ጥራሕ ዝግለፁ ግን ኣይኮኑን። ኣብ 2008 ዓ/ም ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ክልልና ነበር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ኣብ ዝመርሕዎ መድረኽ 350 ዝኾኑ ዘይሕጋዊ ፋይላት ከም ዘለዉ ብህዝቢ ተጠቊሙ እዩ። እዚ ፀገም ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝረአ ብምዃኑ መንግስቲ ክልልና ነቲ ዓሚቚ ተሃድሶ ንምጥንኻር ኣብ ሸውዓቲአን ክፍለ ከተማታት ግዝያዊ ኮሚቴታት መፃረይቲ ዘይሕጋዊ መዛግብቲ ኣጣይሹ ነይሩ። እቲ ኮሚቴ ኣብ ካልኦት ክፍለ ከተማታት ዝሓዞ መደብ እንተዐውት ፍረ ዘይብሉ ዝፈረሰ ኮሚቴ ግን ናይ ክፍለ ከተማ ዓይደር እዩ፡፡

ኣፈ ጉባኤ እታ ክ/ከተማ ኣይተ ተንሳይ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ካብ 350 መዛግብቲ ነቲ 70 ምፅራይ ምስ ተጀመረ እቲ ኮሚቴ ብምፍራሱ ኣብ ቤት ምኽሪ መዘራረቢ ዛዕባ ከም ዝነበረ ዝገለፆዎ ሓሳብ ኣሎ። እቶም ስራሕ መካየዲ ግን እቲ ኮሚቴ ሕዚ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። ናይዚ መርኣዪ እውን ንዓርሶም ኣባል እቲ ኮሚቴ ኮይኖም ብምፅራይ ዛጊድ 31 መዛግብቲ ከም ዝተረፉ ይገልፁ ኣለዉ። ብመሰረቱ ግን ኣይተ ተስፋይ ብዛዕባ ኮሚቴ ምፍራስን ዘይምፍራስን ክዛረቡ ዝኽእሉ ኣይመስለናን። ምኽንያቱ ንዓርሶም እውን ኣብ 2009 ዓ/ም ዝመፁ ሰራሕተኛ እምበር ካብቶም ኣብ 2008 ዓ/ም ዝተጣየሹ ፈላሞት ኣባላት ኮሚቴ ከም ዘይኮኑ ስለ ዝፍለጥ።

ስለዚ እቶም መዛግብቲ ይፃረዩ እንተሃልዮም እውን ቤት ምኽርን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብዝፈልጥዎም ሰባት ኣይኮነን ዝፃረዩ ዘለዉ።እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ስራሕ እዩ። እቲ ምንታይ ሓደ፤ እቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ገመና ዘቃልዑ ድዮም ወይስ ዝኽውሉ ዝምልከቶ ኣካል እታ ክፍለ ከተማ ኣይፈልጦምን። ካልኣይ ከም መብርሂ ጥርዓን ሰማዒ ዞባ መቐለ ኣይተ ተክለማርያም ኣባይ እቲ ኮሚቴ ኣብ ውሱን እዋን ኣፃርዩ ዘይሕጋዊ ካርታ ኣምኪኑ ከረክብ እምበር መዛግብቲ ኣብ ተሳሓቢ እናኣቐመጥካ ክሳብ 2010 ዓ/ም ክጉተት ኣይኮነን ተጣይሹ። ብፍላይ ድማ ኣመሓዳሪ ንኩለን ሴክተራት ኣዋዲድካ ኣብ ክንዲ ምምራሕ ኣብ መዛግብቲ ውልቀ ሰባት ሕቱኽቱኽ ምባል ኣግባብ ከም ዘይኮነ እዮም ዘረድኡ፡፡

ፀገም እታ ክፍለ ከተማ ግን ኣብቶም ልዕል ኢሎም ዝተጠቐሱ መዛግብቲ ጥራሕ ዝሕፀር ኣይኮነን። ብፀረ ግዕዝይና ዝተትሓዙ ካልኦት ዘይሕጋውያን መዛግብቲ እውን ኣለዉ። ኣብዚ ስራሕ መካየዲ ቤት መዘጋጃ እታ ክፍለ ከተማ ኣይተ ተስፋይ ፀረ ግዕዝይና ዝሓዞም መዛግብቲ “ነፃ” ኢሉ ከም ዝሰደዶም እዮም ዘረድኡ።  ወናኒ ኣካቢ ከይዲ ስራሕ ምፅራይ ክስን ገበን ግዕዝይናን ኣይተ ሓጎስ ወ/ዋህድ ግን እተን ዝተሰደዳ 21 መዛግብቲ ናይ ሓደ መዝገብ ክሲ እምበር ብጥርጣረ ዝተትሓዘ መዛግብቲ ንሰን ጥራሕ ከም ዘይኮና እዮም ብስልኪ ዝሓበሩልና። ኣብዚ እቲ ዘሎ በዝሒ መዛግብቲ ብቃሎም ከም ዘይፈልጥዎ እንትገለፁ እተን ዝተመልሳ መዛግብቲ እውን ብፀረ ግዕዝይና “ብብርኪ ገበን ዘሕትት የብለንን” እንትበሃል ኣብ ባይታ  እናፃረኻ ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ክውሰዶ ዝኽእል ንክትግበር ተሓቢሩ እዩ። እዚ ከምዚ እንተሎ ግን ብምኽንያት ምጭብርባር ካርታታት ቤት ፍርዲ ዝወረዱ ኣካላት ከም ዘለዉን ካልኦት መዛግብቲ እውን ኣብ ከይዲ ምፅራይ ከም ዝርከቡን እዮም ዝገልፁ፡፡

ነበርቲ እታ ክፍለ ከተማ ብፀረ ግዕዝይና ዝተትሓዙ በዝሒ ፋይላት 450 ከም ዝኾኑ ዝገልፅዎ ሓሳብ ኣሎ።እዚ ከምዚ እንተሎ ካልኦት ሸውዓተ ዘይሕጋዊ ካርታታት ዋንነት መሬት ኣብ 2009 ዓ/ም ኣየር ብኣየር ክሽየጡ ብጥቆማ ውልቀ ሰባት ኣብ ዞባ ቤት ፅሕፈት ስቪል ሰርቪስ ዝተትሓዙ ከም ዘለዉ በቲ እዋን መተሓባበሪ ትግበራ ሪፎርም ሰናይ ምምሕዳር ዝነበረ ኣይተ ሙሉጌታ ገ/ኢየሱስ ዝሃበና ሓበሬታ የረድእ።እዛ መረዳእታ ናብ ዝምልከቶም ኣመራርሓ ተላኢኻ ዋላ ስጉምቲ ኣይወሰደለ ነታ “ሓበሬታ ሂባ” ተባሂላ ዝተጠርጠረት መተሓባበሪት መሬት ምምሕዳር ሰራሕተኛ ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ዓይደር ካብ ስርሓ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ክትእገድ ከም ዝኸኣለት እያ ትገልፅ። እቲ እግድ ዘይሕጋዊ ስለዝኾነ ድማ ንሳ ይኹን እቲ ናታ ስራሕ ተኪኡ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ማለት እውን ንሓደ ስራሕ ክልተ መሃያ ይብላዕ ኣሎ፡፡

ኣብ ቀፃሊ ሕታም ካልኦት ፀገማት ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ዓይደር፣ መበገሲ እቶም ፀገማትን መፍትሒ ኣንፈትን ንዝምልከቶም ኣካላት ሓቲትና ሒዝና ክንቀርብ ኢና።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010