እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052335
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2432
2909
31449
4998067
84529
110388
5052335

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:36

ብዕድመ ዘይተገደበ ወልፊ

here we go
selam new

 

ወልፊ ብክልተ መልክዕ ክንርእዮ ንኽእል ኢና። እቲ ሓደ “ወልፊ’’ እንትብሃል ቀልጢፉ ናብ ሓሳብና ዝመፅእ ኣሉታዊ ጎድኒ ወልፊ ንብሎ ከም ሽጋራ ምትካኽ፣ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ፣ ጠላዕን  ሕምየትን ዝኣመሰሉ ኣብ ጥዕና፣ ቁጠባውን    ማሕበራውን ጠንቂ ዝኾኑ። እቲ ካልኣይ ድማ እውንታዊ ጎድኒ ወልፊ ምቑጣብ ገንዘብ፣ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስፖርት ፣ ምንባብ መፅሓፍን ዝኣመሰሉን  ማሕበራውን ቁጠባውን ረብሓ ዘለዎምን እዮም። እቶም ወልፍታት ሱቕ ኢሎም ካብ ባይታ ተላዒሎም ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ዝበፅሑ ኣይኮኑን። ሓደ መዓልቲ ዝተጀመሩ እንትኾኑ ቀስ ብቐስ ናብ ወልፊ ዝሰጋገሩ እዮም ከም ኣገላለፃ ሙሁራን።

እቶም ኣብ ፎቶ እትርእይዎም ዘለኹም ወዲ 78 ዓመት ሮን ሂል ዝበሃሉ እንግሊዛዊ እዮም። ሓደ መዓልቲ ዝጀመርዎ ጉያ ብዘይ ምቁራፅ ንልዕሊ 52 ዓመት በቢመዓልቱ ክሳብ ሰለስተ ኪሎ ሜትሮ ብምጉያይ ዓለም ይፈልጦም። ሮን ሂል ኣብ ቀረባ እዋን ንነዊሕ እዋን ብምጉያይ ሓዱሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቦም ክብል መርበብ ሓበሬታ ’’ፎክስ ኒውስ’’ ፀብፂቡ እዩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ሮን ሂል ሃገሮም ወኪሎም ኣብ ሰለስተ ውድድራት ኦለምፒክ ተሳቲፎም እዮም እውን ኢሉ። ካብቶም ዝተሳተፍሎም ውድድራት ድማ ኣብ 1970 ቦስተን ማራቶን ተዓዊቶም ነይሮም።

ስለዚ እቲ ካብ እዋን ናብ እዋን ዘዕበይዎ ስፖርት ወልፊ ኮይንዎም እዩ። በዚ ድማ ጥዕንኦምን ሰብነቶምን ጠንካራ ክኾኑ ኣኽኢልዎም እዩ። ንሕናኸ እንታይ ዓይነት ወልፊ ኣለና? እስኪ ንባዕልና ንፈትሽ እሞ ዘለና ባህሊ ምዕቛር ገንዘብ፣ ምንባብ መፅሓፍ፣ ምስራሕ ስፖርትን ዝኣመሰሉ ወልፍታት እንተሃሊዮምና ንቐፅለሎም። እንተዘይነይሮምና ድማ ናቶም እንግሊዛዊ ንከተሎም። ብኣንፃሩ ወልፍታትና ኣሉታውያን እንተኾይኖም ድማ ወዓል ሕደር እንከይበልና ነቛርፆም። ፅቡቕ ወልፊ ክህልወኩም እንተደኣ ደሊኹም ድማ ከምቶም ሰብ ሞያ ስነ ልቦና ዝብልዎ ንተኸታታሊ 30 መዓልቲ ብዘይምቑራፅ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ፈትንዎ።

                    

ጓል ሰለስተ ዓመት ደራፊት

 

ህፃናት በቲ ምቁር ኣንደበቶም ይትረፍ እንትደርፉ እንትዛረቡ እውን ምስማዕ ኣዝዩ ደስ በሃሊ እዩ። ብፍላይ ኣብ ህፃንነት ዕድሚኦም ግጥምን ዜማን ኣፅኒዖም እንትደርፉ ምስማዕ ድማ ልዕሊ ኩሉ ይገርም። ኣብ ዕድመ ቖልዕቶም ክንደይ ቃላት ይፈልጡ ይኾኑ? ኢልካ እውን ክትሓስብ ይገብሩኻ እዮም።

እታ ኣብ ፎቶ እትርእይዋ ዘለኹም ኣቲቲ ጎታም ዝተበሃለት ኔፓላዊት ግና ኣብ ሰለስተ ዓመታ ብሄራዊ መዝሙር ሃገራ ሓዊሳ ትሽዓተ ደርፍታት ዝሓዘ ካሴት /ኣልበም/ ኣሕቲማ እያ። በዚ ድማ ኣብ 2011 ኣቖፃፀራ ፈረንጂ ክብሪ “ኣብ ንእሽተይ ዓመታ ደራፊት ዓለምና ’´ተባሂላ። በዚ ስርሓ ድማ ላዕለዎት ኣመራርሓ እታ ሃገር ጠጠው ኢሎም ዘጣቕዑላ እንትኾን ናእድኦምን ኣድናቆቶምን ድማ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገሊፆምላ እዮም። ሓደ ደራፊ እቲ ሃገር ድማ “ እዛ ቆልዓ ግጥምታት እቲ ደርፊ ኣፀቢቓ ንምፅናዕ ፅቡቕ እዝኒ ኣለዋ፣ ህርመት ዜማ ላዛ ሓሊያ ምድራፍ እትኽእል ፍልይቲ ፍጥረት እያ’’ ክብል ናእድኡ ገሊፁላ።

መርበብ ሓበሬታ ’’ጊነስ’’ መፅሓፍ ከምዝበሎ ኣቲቲ ኣብ ቖልዕነት ዕድሚኣ ክትደርፍ ዝኸኣለት ጓል ውሩይ ደራፊ እቲ ዓዲ ዝኾነ ኡዳብ ኬ.ሲ ፀሊዪዋ እዩ። ንስኹም ከ! ድልየትን ባህግን ደቅኹም እንታይ ምዃኑ ተረዲኢኹም ዝሓገዝኩሞ ነገር ኣሎ ዶ? እምበኣርከስ ደቖም ጉድና ጎድኒ ትምህርቶም ሓደ ከማዕብልዎ ዝግባእ ተውህቦ ስለዘለዎም ይሓግዝዎም ዝብል መልእኽትና እዩ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010