እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840626
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1651
2770
29886
4800954
72887
108196
4840626

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:05

ኣሸንዳ ኣብ ̋ዩኔስኮ˝

here we go
selam new

ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ካብቶም ካልኦት ዓመታት ብዝበለፀ ድምቀት ተዛዚሙ ምባል ይከኣል። እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዝገብሮ፣ ‘ብዙሓት ምድላዋት ነይሮምዎ’ ጥራሕ ዘይኮነስ ብጣዕሚ ብዙሓት ሃገራውያን ስሙያት ስነ ጥበባውያንን፣ ዓለምለኸ ሚድያ ብሮድካስቲንግ ብሪታንያ  /ቢቢሲ/፤ መርበብ ሓበሬታ ሚድያ ሃገረ ቻይና  /ሲ ኤን ኤን/ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ናይ ውሽጢ ዓድን ናይ ወፃእን ሚድያታት ዝተሳተፍሉ ምንባሩ ካልእ ተወሳኺ ፍሉይነቱ እዩ። ብፍላይ “ኣሸንዳ ኣብ ‘ዩኔስኮ’ ክምዘገብ ኣለዎ” ዝብል ተበግሶ ህዝቢ ትግራይ - ኢትዮጵያ ነቲ በዓል ኣዐርዩ ክጎሃሃርን ዓይንን እዝንን ዓለም ክስሕብን ገይርዎ እዩ። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ናይ ብዙሓት ዓመታት እናተሰርሑ ዝመፁ ድምር ስራሕቲ ውፅኢት ኮይኑ፤ ብፍላይ ብማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ብስሩዓት መራኸብቲ ሓፋሽ እናተወዓወዐ ምምፅኡ ከም ቀንዲ ምኽንያት ገይርካ ይውሰድ። እዚ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ትግራዋይ መልክዕና ሕዚ አውን ንመልክዓቱን ንባህርታቱን ኣብ ሚድያታትና በቢደቒቕኡ ክነቃልሖን ክነፋልጦን ምስ እንኽእል እዩ እቲ ተሓሊኑ ዘሎ ሽቶ ኣብ ዕላምኡ ዝበፅሕ ንብል። ስለዚ ንሕና እውን ካብ ቃላዊ ግጥምታትን ደርፍታትን ኣሸንዳ ንገሊኦም ኣብዚ ጋዜጣና እንትንቃልሕ፣ ንዘይንፈልጦ ከም መፍለጢ፣ ንእንፈልጦ ከም መዘኻኸሪ፣ ብኣውርኡ ኸዓ ንክብርታትናን ንባህልታትናን ኣብ ምስናድ እጃም ከምዝህልዎ ብምሕሳብ እዩ።

ደቂ ኣሸንዳ ኣብ ከባቢ ፈለማ መዓልቲ ዝድረርፈኦም ደርፍታት

**

መፀት መፀት

ኣሸንዳ ዕምበብ መፀት

**

ቆልዑ ኣሸንዳ ኢና ንበሃልየ

ብጭራዋጣ ኢና ንለዓልየ

**

ኣሽንዳዋይ ናይ ዓሚ ናይዓሚየ

ተጋኒና ሎሚየ

**

ኣሸንዳዋይ ኩሒልየ

ምሳኺ ክውዕልየ

**

ኣሻንዳ ኣሸንዳ ኣሸንዳውየ

ክፃወት እየ ኣይ ቆልዓይድየ

ኣሸንዳ ኣሸንዳ ዓደይ

ብበራውር ዶ ክሰብራ ኢደይ

**

እቲ ዋታ ብኸምዝይ ርግእ ኢሉ ይጅምር እሞ እናዓምበረ እንትኸይድ ድማ እዞም ዝስዕቡ ደርፍታት የስዕባ።

* *

የዓወስየይ ዶ የ…የዓወስየ

የዓወስየይ ዶ የ የጓልይ ድየ

የዓወስየይ ዶ የ የቖልዓይ ድየ

የዓወስየይ ዶ የ…ክፃወት እየ

 * *

ንእሽተይ ኩሕሊ በለላ

ኣሸንደዋይ ወለላ

ኣውላድ ስንፀባየ….ዕምበባ ምሰላየ…ዕምበባ

ኣውላድ ስንፀባየ….ዕምበባ ምሰላየ…ዕምበባ

 ርበባ… ርበባ… ከም ሸምበቆ ርበባ

‹‹ኣሸንዳዋይ ዶ መሲልኒ…ረሲዐያ ነይረ ይረስዐኒ

ኣሸንዳዋይ ዶ መሲልኒ…ረሲዐያ ነይረ ይረስዐኒ››

ደቂ ኣሸንዳ ኣብቲ ቀንዲ ድሙቕ ፀዋትአን እናዘለላ

 ዝደርፈኦም

ኣክትቲ…ትቲ

ኣክትቲ…ትቲ

ኣደዋኒ…ትቲ

ኩሓልኒ…ትቲ

ጣስምኒ…ትቲ

ቆንኒ…ትቲ

መሓዙተይ…ትቲ

ከይፀርፋኒ…ትቲ

ብዓል በቕሊ…ትቲ

ክሓድገኒ…ትቲ

በዓል ፈረስ…ትቲ

ክወስደኒ…ትቲ

* *

አዋልደይ እንታይ ደልኽንየ

ሓሸው እናበለ ዙርያ ጋማኽንየ

‹‹ኣዋልደየ ሎሚ ዕበዳ…ላዕላይ ሰማይ ዶ ኣሎ

 መይዳ

ኣዋልደየ ሎሚ ዕበዳ…ላዕላይ ሰማይ ዶ ኣሎ

 መይዳ››

ክዐማዶ ኢለየን ነይረ

ከም ኣውዕርየ

ክፃወታ መሲሉኒ ከም ናይንቡርየ››

ኣዋልድ ኣሸንዳ ገዛ ገዛ ምዛር እንትጅምራን  ንምጎሳ ዝደርፈኦም ን

‹‹ጎይታይ ኣጋፋሪ… ኽፈተለይ በሪ…

ኣነማ ከይኹሪ እዞም ዓዲ ኣንበሳ ደለዎምየ…

ጉዝም በለ ኣብ ድሕሪ ገዝኦምየ››

ኣቲ እምበይተይ ፀሓየ…

መፂአለኹ እዛ መፅበዓይየ››

ፀሓይ ገፃ ወርቂ መወፃ…ይብላኺ ኣለዋየ››

‹‹እሰንስ ለምለም እየን…ኣኸዛየ

ፈትፊተን ዘብልዓኻ…ከምብዋዛ

መኾምብያ ለይለይየ ክብረት ይሃበለይ››

ፈሰሰ…ከም ማይ ነሓሰ

ፈሰሰ…ከም ማይ ነሓሰ››

ብዛዕባ ምሃብን ወቐሳን ካብ ዝደርፈኦም ድማ

ሃባናይዶ የ…ሃባናይዶ…ምሃብዶ ነውሪ እዩ?››

ኩሉና ኣዋልድ ኢና…አሆ…ኣይተዳልዋና››

‹‹ወይዛ ገጣጢት ሽሮ…ረሲዓቶ ድሮ

እንጣጢዕ ቡቕላ…ማይሰዋኣየ

እፉፈየ…ትጨንላ ሂበይየ

እፉፍ በላ…ትጨንላ ዲባላ

ዓመት ዓቊራታየ…ኣምስ ሓሪማታ

ዓመት ዓቊራታየ…ኣምስ ሓሪማታ››

ኣብ ኣጋ መወዳእታ እዋን ኣሸንዳ ካብ

 ዝደርፈኦም

‹‹ኣቦይ ቀሺየ ዳንዩና…ዕምበብ ከይዳ ዓዳ

 ስኣንዋና

ኣቦይ ቀሺየ ዳንዩና…ዕምበብ ከይዳ ዓዳ

 ስኣንዋና››

እዛ ዕምበብ ኸደትየ...

ሓሸው እናበለትየ…ከም ብዋዛ››

ኣሸንዳዋይ ኸደትየ

ገረብ ተሻገረትየ››

‹‹ልዓመታ ኸ ትመፅኣዲኽን

እወ ክንመፅኢና

ብሓጎስ የፅንሐና 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010