እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840728
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1753
2770
29988
4800954
72989
108196
4840728

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:14

ውዕሊ ሕኸኸኒ ክሓከካ የብቅዕ!

here we go
selam new

ከመይ ቀኒኹም እንዳ ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን። ፈለማ ኣብ ሕድሕድ ሕታም ምስ ህልዊ ኩነታት እናዛመድኩም እተቕርብዎም ትሕዝቶታት እናነኣድኩ እዛ እትስዕብ ሓፃር ፅሑፈይ ዝመሓየሽ ኣመሓይሽኩም፤ ዝምላእ መሊእኹም ናብ  መንበብቲ ክተብፅሑለይ ይላቦ።

ጉዳይ ኣካብነት ክራይ ዝፍልፍሎም ትምክሕቲ፣ ፀቢብነት፣ ከባብያውነትን ካልኦት ጠንቂ ሰናይ ምምሕዳር ዝኾኑ ኣተሓሳስባታትን ተግባራትን ኣብ ህዝቢ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ሳዕቤን ነቲ ዝምዝገብ ዘሎ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም። ነዚ ዝተረድኡ ውድብን መንግስትን ድማ ዓመBቕ መድረኽ ተሃድሶ ብምድላው ኩሉ በቢብርኩ ዘሎ ኣመራርሓን መሓውርን ዓርሱ ክፍትሽን ውሽጡ ክርእይን ከምዝተገበረ ዝፍለጥ እዩ። ናይዚ ውፅኢት ድማ ኣብ ገለ ገለ ኣመራርሓ ህዝቢ ብዝዓግበሉ መንገዲ ግልጋሎት ምሃብ ዝጀመርሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ይኹን እምበር ሐዚ እውን ቁፅሮም ዘይንዓቑ ኣመራርሓን ስቪል ሰርቫንትን “እገለ የለን፤ እዚ ስራሕ እዚ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን፤ ንእገለ እዩ ዝምልከት፤ ፅባሕ ተመለስ ወይ ስልኪ ደውል” እናበሉ ህዝቢ እንተጉላእልኡ ይረኣዩ ኣለዉ።

ኣካብነት ክራይ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ንውልቀ ረብሓኻ ብምቕዳም ዕብየት ሃገር ንድሕሪት ዝጎትት፣ ኣፍ ደገ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳር ዝዓፅው ዝተራቐቐን ምስጢራውን ተግባር ዕንወት እዩ። ስለዝኾነ እዚ ፀረ ልምዓትን ዕብየትን ብትረት ምቅላስ ግደ ኩሉ ሕብረተሰብ ይጠልብ። ብፍላይ እቲ ህዝቢ ኸገልግል ዝተቐመጠ መንግስታዊ መሓውር ኣብ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ቃልሲ ኣንፃር ኣካብነት ክራይን ዘይትካእ ግደ ኣለዎ። ኮይኑ ግና ብመንፅር እቲ ዝተውሃበ ሓላፍነት ኣብ ምፍፃም ፀገማት ብምህላዎም ህዝቢ ዕግበት ከም ዘይብሉ ኣብቶም ዝተኻየዱ መድረኻት ብኣንደበቱ ኣረጋጊፁ እዩ።

ስለዝኾነ ነቶም ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናጓሕጉሑ ኣብ ናይ ውልቀ ረብሓኦም ንምውዓል ካብ ዘለዎም ድሌት ተበጊሶም ኢዶም ዝሰዱ ዘለዉ ህዝቢ ኣደብ ግበሩ ክብሎም ኣለዎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብመሰረት ዝተጀመረ ፅርየት ኣብ ኣካብነት ክራይን ግዕዝይናን ዝጠሓሉ ኣመራርሓ መንግስቲ ጀሚርዎ ዘሎ ጅማሮ ክጠናኸር ይግባእ። እዚ ድማ ናብ ክልል፣ ወረዳታትን ጣብያታትን ክወርድ ኣለዎ። እቲ መንግስቲ ጀሚርዎ ዘሎ ምፅራይ ክሳብ መወዳእታ ውፅኢታዊ ንክኸውን ህዝቢ ካብኡ ዝድለ ኩሉ እጃሙ ከበርክት ትፅቢት ይግበር። በዚ ኣገባብ እንተቐፂሉ ብፍላይ ህዝብን መንግስትን ተዋዲዶም እንተሰሪሖም ኣከብቲ ክራይ ባይታ ክስእኑ ብምግባር ዝተጀመረ ጉዕዞ ዕብየትን ልምዓትን ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ናህሪ ብዝለዓለ ክቕፅል ይኽእል እዩ።

ብድምር ካብ ምቅድዳሕ ዝፀረየ፣ ኣብ ዓርሱ ዝተኣማመን፣ ረሃፅ እንዳማቱ ዘይለመደ፣ ግዕዝይና ዝፅየፍ፣ ኣብ ፈጠራን ምርምርን ዝነጥፍን ሃገር ክርከብ ዝኽእል ድልዱል ቁመና ዘለዎን ትውልዲ ብምህናፅ ሃገራዊ ልእኽቶኡ ብዝግባእ ክዋፃእ ብምግባር ኣብ ዝቕፅሉ ውሑዳት ዓመታት ካብ ተቐራመትን በላዕቲ እንዳማቶምን ዝፀረየት ዓባይ ሃገር ክንሃንፅ ንኽእል ኢና። ስለዚ ክራይ ኣካብነት ኣብ ምውጋድ ዝግበር ዘሎ ቓልሲ ሕኸኸኒ ክሓከካ ገዲፍና ብትረት ክንኣቱ ይግባእ። 

መ/ር ኣክሊሉ መስፍን

ካብ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ቤት ትምህርቲ ዋርን


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010