እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052357
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2454
2909
31471
4998067
84551
110388
5052357

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:39

ንጥፍኣተኛታት ተመጣጠኒ ውሳነ ንፅበ!

here we go
selam new

ዝኸበርኩም እንዳ ምስንዳእ ጋዜጣ ወይን፣ እንልእኻ ዘለና ትሕዝቶ ከም እትጥዕም ገይርኩም ናብ መንበብቲ ጋዜጣ ወይን ከም እተብፅሑልና ብምትእምማን እዩ። ከም ዝፍለጥ ብብርኪ ሃገር ይኹን ክልል ካብ ምጅማር 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ሕሉፍ ጉዕዞ ሰላም፣ ዴሞክራሲ፣ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ማእኸል ዝገበሩ ሰፋሕቲ መድረኻት ተሃድሶ ተኻይዶም እዮም። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ህወሓት ከይዲ ተሃድሶ ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጀሚሩ በብብርኩ ንዝርከቡ ኣመራርሓ ዞባ፣ ወረዳ፣ ጣብያ ከምኡ እናበለ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ቃልሲ ምህዳስ እናቐፀለ ይርከብ። ውፅኢቱ እንትርአ እውን ዘተባብዑ ከይድታት ከም ዘለዉ እናተዓዘብና ኢና። እዚ ኢልና ናብቲ ቀንዲ ዛዕባና ዝኾነ ከይዲ ተሃድሶ ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን ብውዑይ ተሳትፎ ሓፋሽ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ 2009 ዓ/ም ተኻይዱ እዩ።

 ኣብ ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን ዝተኻየደ ተሃድሶ ካብቶም ኣብ ካልኦት ከባብታት ትግራይ ዝተኻየዱ ፍልይ ዝበለ እዩ። ፍሉይ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ኣብ 2008 ዓ/ም ብትምክሕተኛታትን ፀበብትን ኣብ ልዕሊ መንነትና ተላዒሉ ዝነበረ ፀለመን ካልኦት ተዛመድቲ ሕሱራት ፕሮፖጋንዳታትን ብቐጥታ ዘነፃፀሩ እዮም። ኣብ ውሽጥን ደገን ዘለዉ ብብረታዊ ቓልሲ ዝሰዓርናዮም ተረፈ መረፍ ፀላእቲ ምስ ሰላምን ልምዓትን ሃገርና ዘይምነዩ ሃገራት ብምትሕብባር ኣብ ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን ምስ ዝርከቡ ከም እሸቱ ግሸ ዝበሉ ዕሱባት ተላኣኣኽቲ ትምክሕተኛታት፣ መሪሕ ውድብናን መንግስትናን ዝሓንፀፅዎም ምንጋስ ሰላም፣ ዴሞክራስን ልምዓትን ጉዕዞና ንኽኹለፍ ዕግርግር ብምፍጣር መድረኻት ክብተን ገይሮም እዮም። ብተመሳሰሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ክብረ በዓላት ህዝቢ፣ ተወዲቦም እከይ ተግባሮም መሰረት ብምግባር ረብሻ ኣካይዶም፣ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ግሂሶምን ፅርግያታት ብምዕፃው ስራሕቲ ልምዓት ክዕገት ገይሮምን እዮም። ምስቶም ሓይልታት ትምክሕቲ ኢድን ጓንትን ኮይኖም ኣብ ገዛውቶም ትምክሕተኛታት ይቕልቡ፣ የዕቑቡ ከምኡ ድማ መእተውን መውፅእን መንገዲ ዝሕብሩ ኣካላት እዮም ነይሮም።

ሕብረተሰብ ሃገርና፣ ፀበብትን ትምክሕተኛታትን ሕቡእ ድልየት ስልጣኖም ንምርካብ ብሽም ህዝቢ ጉልባብ ገይሮም ንህዝብና ንምድንጋር ዝፍሕስዎ ውዲት ምዃኑ ክግንዘብዎ ኣለዎም። እኒ እሸቱን መሓዙቱን ነዚ ብቓልስና ዘረጋገፅናዮ መሰል ምስ ዑሉላት ትምክሕተኛታት ወጊኖም ኣንፃር ልምዓትና እናተንቀሳቐሱ ምምፀኦም ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ነዚ መበገሲ ብምግባር ኣብ ከባቢና ኣብ ዝተኻየዱ መድረኻት ህዝባዊ ተሃድሶ ኮንፈረንስ ዝፈፀምዎ ገበን ብናይ ህዝቢ ዳንሻ ምሉእ ተሳትፎ ብዝርዝር ቀሪቡን ብሕቶን ርኢቶን ክምዕብል ተገይሩን ንዝፈፀምዎ ገበን ኣብ ህዝቢ ክቃልዑ ተገይሩ እዩ። ነዚ ስዒቡ ድማ ከከም ደረጃ ገበኖም ናብ ተሃድሶ ማእኸልን ብሕጊ ንዝሕተቱ ድማ ኣብ ሕጊ ቀሪቦም ግቡእ ፍርዶም ንኽረኽቡ ብውሳንኡ ኣረጋጊፁ ሓሊፉ እዩ።

ይኹን እምበር ቅድሚ ሐዚ እናረአናዮ ምስ ዝመፃእና ከይዲ ኣዋሃህባ ውሳነ ብወገንነት፣ ብብላዕ ካልኦት ክራይ ኣካብነት ብዝተኣሳሰሩ መንገድታት ፍትሒ ኣብ ከባቢና እናተዛብዐ እዩ መፂኡ። ሐዚ እውን ናትና ዓብይ ስግኣት ናይዚኦም ፍርዲ ንዐኦምን ካልኦትን ብዘምህር እንድሕር ዘይተፈፂሙ ፅባሕ ንጉሆ መሊሶም ናብቲ ትምክሕታዊ ፀረ-ሰላም ተግባሮም ምእታዎም ኣይተርፍን። ብሱሩ እውን ብሰንኪ ዘሳወርዎ ሓዊ መተካእታ ዘይብላ ህይወት ንፁሃን ንኽጠፍእን ብርክት ዝበሉ ንብረታት ህዝብን መንግስትን ንክዓንዉን ምኽንያት ኮይኖም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ እዋን ተሃድሶ ትዕቢት ብዝተመልኦ ይቕልዱን የባጭውን ዝነበሩ ኣካላት ስለዝኾኑ ዝፈፀምዎ ገበን ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ ሕጋዊ ፍርዶም ክረኽቡ ይግባእ። ስለዚ ናይ ሕግን ዳይነትን ነፃነት ጉዳይ ከም ዘሎ ቅቡል ገይርና ግን ድማ ዝምልከቶም ኣካላት ክልል፣ ዞባን ወረዳን ነዚ ጉዳይ ግቡእ ትኹረት ሂቦም ክከታተልዎን ገበነኛታትን ሰዓብቶምን ብዘምህር ፍርዶም ንኽረኽቡን ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት እጃሞም ንክፃወቱ ካብ ስግኣትና ተበጊስና ኣቐዲምና ርኢቶና ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኣለና። ነቶም ህዝቢ ጥፍኣተኛታት ዝበሎም ኣካላት ተመጣጠኒ ውሳነ ክወሃቦም ድማ ትፅቢትና እዩ።

                           ካብ ነበርቲ ከተማ ዳንሻን ከባቢኣን 

1/ ገ/ሊባኖስ በርሀ፣                                                5/  መዓዛ ገብሩ፣ 

2/ ንጉስ ገረመው፣                                               6/ በላይ ሓዱሽን

3/ ኣብርሀት ገ/ማርያም፣                                        7/ ጎበዛይ ተስፋይን

4/ ድንቅነሽ ተሰማ፣              


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010