እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3127
2784
12625
4892207
68304
89679
4925722

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:48

ህንፃ ሹምን ኣኽሱምን

here we go
selam new

ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ከይዲ ህንፀት ካብ  ዝርከቡ ህንፃታት ገሊኦም

ዘፈር ኮንስትራክሽን ኢንዳስትሪ ንቅልጡፍን ተኸታታልን ዕብየት ሓንቲ ዓዲ ወሳኒ ተራ ኣለዎ። ላዕለዋይ ገፅታ ሓንቲ ዓዲ ዝቕይር ከም ህንፀት መንገድታትን ህንፀት ዓበይቲ ትካላትን ኣብ ትሕቲ ኮንስትራክሽን ኢንዳስትሪ ዝጥመሩ እዮም። እዚኣቶም ዝሓቑፍዎ ከባብን ሓይሊ ሰብን ኣዝዩ ሰፊሕ ስለዝኾነ ኣብታ ዓዲ ዘምፀኦ ኩለ መዳይ ዕብየት ኮንስትራክሽን ከምዘለዎ ኮይኑ፤ ኣብ ምፍጣር ስራሕን ምልዋጥ ህይወት ዜጋታትን ዘለዎም ግደ ጥራሕ እኳ ዝለዓለ እዩ። እዙይ ስለዝኾነ እዩ እንበኣር መንግስቲ ሃገርና ዘፈር ኮንስትራክሽን ኢንዳስትሪ ዘለዎ ኩለ መዳይ ፋይዳ ተገንዚቡ፣ ብ 2008 ዓ/ም “ኮንስትራክሽን ኢንዳስትሪ” ተባሂሉ ዓርሱ ክኢሉ ክጣየሽ ገይሩ ዘሎ። ኣወዳድብኡ ኣብ ትሕቲ ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ኮይኑ ልዕሊ 10 ሽሕ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለወን ከተማታት ሃገርና ኣብ ቤት ማዘጋጃአን ከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ክህሉ ተገይሩ እዩ።

ቀንዲ ተልእኾ እዚ ከይዲ ስራሕ፣ ዝስርሑ ዓበይቲ ህንፃታት ብስርዓትን ዘበን ብዝጠልቦ ቴክኖሎጅን ይህነፁ ምህላዎም ዝከታተልን ኣብ ዝጎደለ ዝድግፍን እዩ። ብመሰረት እዚ ንክትትልን ኣሳልጦን እቲ ከይዲ ስራሕ ዝሕግዝ “ቢዩልዲንግ ኢንፎርሜሽን ሞዴል” ዝበሃል ቴክኖሎጂ ካብ ሃገረ ኣሜሪካ ኣተኣታትዩ ይርከብ። ንከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ኣመልኪቱ ቅድም ክብል ዝወፀ ኣዋጅን መምርሕን ምስ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ እናተኣታተወ ዝርከብ ቴክኖሎጅን ተደሚሩ ልዕሊ 10 ሽሕ በዝሒ ህዝቢ ኣብ ዘለወን ከተማታት ትግራይ ስራሕቲ ህንፃን ዲዛይንን እናሳለጠ እዩ። ንኣብነት እዚ ከይዲ ስራሕ ካብ ዝተተግበረለን ከተማታት ክልልና፣ ከተማ ኣኽሱም ሓንቲ እያ። ኣብ ከተማ ኣኽሱም ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ንስራሕቲ ህንፃን ዲዛይን ማእኸል ገይሮም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተሳሊጦም እዮም። ብመሰረት እዚ ብከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ከተማ ኣኽሱም ኣብ ስራሕቲ ህንፃን ዲዛይን ንዝነጥፉ ኣካላት ዝግበር ቁፅፅርን ክትትልን እንታይ ከም ዝመስል ንሎሚ ክንርኢ ኢና።

ከተማ ኣኽሱም ልዕሊ 72 ሽሕ በዝሒ ህዝቢ ዝሓቖፈት ኮይና ብዘርፊ ልምዓት ኮንስትራክሽን ኢንዳስትሪ ዘተባብዕ ውፅኢት የመዝግባ ካብ ዘለዋ ከተማታት ክልልና ሓንቲ እያ። ኣብታ ከተማ ዘሎ ምስፋሕ ከተማነት ብ 53 ምእታዊ ከምዘሎን ብመዳይ መሰረተ ልምዓት ብፍላይ ድማ ዘፈር ኮንስትራክሽን ካብ እዋን ናብ እዋን ፅቡቕ ውፅኢት እናተመዝግበ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብታ ከተማ 109 ህንፃታት ልዕሊ በዓል ሰለስተ ደብሪ ፣ 83 ህንፃታት በዓል ኣርባዕተ ደብሪ፣ 12 ህንፃታት በዓል ሓሙሽተ ደብሪ፣ 16 ህንፃታት በዓል ሽዱሽተ ደብሪ፣ በዓል ሸውዓተ ደብሪ ሓሙሽተ፣ በዓል ሸሞንተ ደብሪን ልዕሊኡን ትሽዓተ ህንፃታት ዘለውዋ ከተማ ክትውን ክኢላ እያ። ስለዝኾነ እውን ከይዲ ህንፀቶም ንምክትታልን ንምቁፅፃርን ዘኽእል ንፁር መምርሒ ብዘይ ምንባሩ ኣብ ስነ ፅባቐን ቅዲ ህንፃን እታ ከተማ ፅልዋ ነይርዎ እዩ።

ነዞም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ሃገርና ዝረኣዩ ፀገማት ንምፍታሕ ኣብ 2008 ዓ/ም ነዚ ስርዓት ዘትሕዝ መምርሕን ኣዋጅን ብኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ድሕሪ ምውፅኡ ከተማ ኣኽሱም እውን ናይዚ ተጠቃሚት ክትኸውን ኣኽኢልዋ እዩ። እዚ እናጠቐስናዮ ዝመፃእና ኣዋጅ ህንፃ ቁፅፅርን ክትትል ኣብ ከተማ ኣክሱም ተግባራዊ ዝተገበረ ኣብ 2008 ዓ/ም እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ እውን ኣብታ ከተማ እናሰርሑ ዝርከቡ ግን ከዓ በቲ ኣዋጅ ህንፃ ቁፅፅርን ክትትልን እናተደገፉ ፍቓድ ስራሕ ዘይወሰዱ ኮንትራክተራት ፈቓድ ንኽወስዱ ተኸታታሊ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2009 ዓ/ም ን 54 ኮንትራክተራት ፍቓድ ንምሃብ ትልሚ ተታሒዙ ዝነበረ እንትኸውን ን 50 ኮንትራክተራት ፍቓድ ስራሕ ምሃብ ተኻኢሉ እዩ። ኣብ 2010 ዓ/ም እውን ን 54 ኮንትራክተራት ፍቓድ ንምሃብ ትልሚ ተታሒዙ ዝነበረ እንትኸውን ልዕሊ ዝተተለመ 91 ኮንትራክተራት ፍቓድ ኮንስትራክሽን ከምዝወሰዱን ብከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ድማ ክትትልን ቁፅፅርን ይግበረሎም ከምዘሎ ንምርዳእ ክኢልና ኢና። ንኣብነት ልዕሊ ክልተ ደብሪ “G+2” ህንፃ ንምስራሕ ፍቓድ ዝወሰደ ኮንትራክተር ክገብሮም ዝግባእ ቅድመ ኩነት እንትንርኢ ፍቓድ ስራሕ፣ መረጋገፂ መኽፈሊ ግብሪ፣ ዝተሓደሰ ብቕዓት መረጋገፅን ንውሕስና ዝኸውን ካብቲ ዝሰርሕዎ ፕሮጀክት 20 ምኢታዊ ብር ምትሓዝን ካልኦትን ረቛሕታት ከማልእ ብምግባር እናተሰርሐ እዩ መፅኡ።

ቀፂሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ፍትሒ ውዕል ስምምዕነት ኮንትራክተርን በዓል ዋና ህንፃን ከምፅእ ምስተገበረ ሕጋዊ ዝተዳለወ ፕላን ክወሃቦ ይግበር። እቲ ፕላን እንትወሃቦም እቲ ህንፃ ዝዓርፈሉ ቦታ ምንፃር፣ ምርመራ ሓመድ ምክያድ፣ ቅርፂ “ስትራክቼራት”፣ ፅርየት “ስኒቴሪ”፣ ኩነታት ኤሌክትሪኩ ደረጃ ብደረጃ ክትትል ይግበረሎም። እቲ ዝህነፅ ህንፃ ንመንበሪ እንተኾይኑ ሓደ ሜትሮን ፈረቓን ካብ ፅርግያ ክርሕቕ፣ ካሊእ ዓብዪ ትካል እንተኾይኑ ድማ ክልተ ሜትሮ ካብ ፅርግያ ክገልሳን ኣብ ሓደጋ እዋን መውፅኢ ከም ዘለዎን ንኣካል ጉድኣት ምችው ከምዝኾነ ክረጋገፅን፣ ይግበር ኣብ መወዳእታ ነዚ ረቋሒ እንተማልእ ድማ ፍቓድ ይወሃቦ።

ኣብታ ከተማ መዋእለ ንዋዮም ንዘፍስሱ ሰብ ሃፍትን ንኮንትራክተራትን ምስ ግልጋሎት ኣዋህባ ተኣሳሲሩ ዝነበረ ፀገም ንምፍታሕ በቢብርኩ ንዘለው ኮንትራክተራት ፍቓድ ወሲዶም ናብ ስራሕ ንኽኣትው ግዘ ተነፂሩሎም እዩ። ንኣብነት ንምድብ “ሀ” ኮንትራክተራት ሓሙሽተ መዓልቲ፣ ንምድብ “ለ”ሸውዓተ መዓልቲ ንምድብ “ሐ” ድማ 21 መዓልቲ ፍቓድ ወሲዶም ናብ ስራሕ ንኽኣትው ግዘ ተነፂሩ እዩ። ብምኽንያት እዚ ኣብታ ከተማ ኣብ ቁፅፅርን ክትትልን ህንፀት ኮንስትራክሽን፣ ኣብ ግልጋሎት ኣዋሃህባ ኮንትራክተራትን ሰብ ሃፍትን ርኡይ ለውጢ ክመፅእ ክኢሉ እዩ።

ኣይተ ሙለይ ወ/ገብሪኤል ኣብ 2004 ዓም ፍቓድ ስራሕ ኮንስትራክሽን ወሲዶም ዝፀንሑ ኮንትራክተር እዮም። ከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ተጣይሹ ቁፅፅርን ክትትልን ቅድሚ ምጅማሩ ኣብታ ከተማ ብመዳይ ህንፀት ኮንስትራክሽን ዝረአ ብርክት ዝበለ ፀገም ከምዝነበረ እዮም ዝዛረቡ። ንኣብነት ፍቓድ እንተየውፃእኻ ህንፀት ኮንስትራክሽን ምጅማር፣ ሕጋውነት ዘየማልአ ፕላን ምህላውን ብጠቕላላ ብሕግን ስርዓትን ዝመሓደር ስራሕቲ ህንፀት ኮንስትራክሽን ከምዘይነበረ የረድኡ። “ከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ስራሕ ድሕሪ ምጅማሩ ግን ኣብታ ከተማ ዝሳለጥ ህንፀት ኮንስትራክሽን ስርዓቱ ዝሓለወን ዘበናውን ክኸውን ክኢሉ እዩ” ብምባል ይገልፅዎ።

ኣይተ ተኸስተ ካሕሳይ ድማ ኣብታ ከተማ መዋእለ ንዋዮም ካብ መንጎ ዘፍሰሱ በዓል ሃፍቲ ሓደ እዮም። ብከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ክትትል እናተገበረሉ ብልዕሊ 40 ሚልዮን ብር በጀት ኣብ ህንፀት ዝርከብ በዓል ሸሞንተ ደብሪ “G+8” ሆቴል ፍቓድ ወሲዶም እናሰርሑ ይርከቡ። እቲ ዘህንፅዎ ዘለው ሆቴል ድማ ደረጅኡ ዝሓለወ (ማለት እውን ኣብ ሓደጋ ግዘ መውፅኢ ዘለዎ፣ ንጉድኣት ኣካላት ዘተኣናግድን ካልኦት ረቛሕታት ዘማለአን) ከምዝኾነ ይገልፁ። እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ብከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹምን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ዝግበር ክትትል ከምዝኾነ እዮም ዘረድኡ።

ካሊእ ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ኮንስትራክሽን ንዝሳተፉ ኮንትራክተራትን ሰብ ሃፍትን ዝቆፃፀሩ ብከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ክትትል ዝግበረሎም ውዳበታት ኣለው። ኣብ ነብሲ ወከፍ ጣብያታት እታ ከተማ ክልተ ሰባት ዘለው እንትኾኑ ንፅሬትን ፅባቐን ሓዊሱ ካብ ሓሙሽተ ጣብያታት ዝተውፃእፅኡ 14 ቁፅፅርን ክትትልን ዝገብሩ ሰባት ኣለው። እዞም ውዳበታት ብዋናነት ተረፍ ኮንስትራክሽንን ዘይሕጋዊ ህንፀትን ከይህሉ፣ ፍቓድ ወሲዶዎ ናብ ስራሕ ንዘይኣተው ብእዋኖም ህንፀት የካይዱ ምህላዎም ዝከታተሉ እዮም። ኣብ ዝሓለፉ ዓመት እዞም ኮሚቴታት ብዝገበርዎ ክትትል ኣርባዕተ ኮንትራክተራት ፍቓድ ህንፀት ኮንስትራክሽን ወሲዶም እሞ ድማ ብእዋኖም ሰሪሖም ዘየረከቡ ክቕፅዑ ገይሮም እዮም። ስለዝኾነ እውን ኣብታ ከተማ ዝሳለጥ ህንፀት ኮንስትራክሽን ንኽቀላጠፍን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝካየድ ህንፀት ስራሕ ኮንስትራክሽን ከይርከብን ዝለዓለ እጃም ኣበርኪቶም እዮም።

ኣይተ ኢፍሬም ተኸሰተ ኣብ ከተማ ኣኽሱም ከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም መተሓባበሪ ፍቓድን ዲዛይንን እዮም። ኣብታ ከተማ ቅድሚ ክልተ ዓመት መምርሕን ኣዋጅን ብዘይምንባሩ ዝኾነ ይኹን ህንፀት ኮንስትራክሽን ንዘካይድ ኣካል ምቁፅፃርን ምክትታልን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ከምዝነበረ እዮም ዘረድኡ። “ካብ 2009 ዓ/ም ጀሚሩ ግን ኣብዚ ዓውዲ ንዝነጥፉ ኣካላት ኣስተምህሮ ብምሃብን መምርሕታትን ኣዋጃትን ወፂኡሎም ኣብ ጣብያታት እውን ኮሚቴታት ስለዝተጣየሻ ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክሰጋገር ክኢሉ እዩ” ይብሉ። ኣብዚ በጀት ዓመት ድማ ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ኮንስትራክሽን ዝግበር ክትትልን ቁፅፅርን ንምጥንኻር ንስራሕ መካየዲ ሓዊሱ ልዕሊ ሓደ ነጥቢ ሸሞንተ ሚልዮን ብር በጀት ተመዲቡ ይስረሐሉ ከምዘሎ የረድኡ።

ብድምር ኣብ ከተማ ኣኽሱም ዝሳለጥ ህንፀት ስራሕቲ ኮንስትራክሽን መምርሕን ስርዓትን ተኸቲሉ ኣብዚ ሐዚ እዋን ዘበን ብዝጠልቦ ስራሕቲ ቅዲ ስነ ህንፃ ክህሉን ኣብ ዝተትሓዘሉ ግን ንኽዛዘም ዝግበር ፃዕሪ ዝነኣድ እዩ። እዚ ድማ ካብ ህንፀት ስራሕ ኮንስትራክሽን ዝተርፍ ጥረ ኣቕሑ ብኣግባቡ ክውገድ፣ ስነ- ፅባቐ ከተማታት ንኽሕለው፣ ሕጋዊ ግብሪ ዝኸፍሉ ኮንትራክተራት ንኽበራኸቱ ዘበን ዝጠልቦ ቅዲ ስነ ህንፃ ከተማታት ንኽህሉ ዝገብር እዩ። ስለዚ ድማ ውዳበታት ብምጥያሽ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ ህንፀት ኮንስትራክሽን ንዝሳተፉ አካላት ስርዓት ንኽሕዙን ኣስተምህሮ ክረኽቡን ኣብ ምግባር፣ ዘበናዊ ቅዲ ስነ ህንፃን ትግበራ ኣመልኪቱ ብዝወፀ ኣዋጅ ተኸቲሉ ክኸይድ ብከይዲ ስራሕ ህንፃ ሹም ከተማ ኣኽሱም ዝግበር ክትትልን ቁፅፅርን ካልኦት ከተማታት ትግራይ ተመክሮ ክወስዱሉ ይግባእ ንብል።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010