እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4925701
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3106
2784
12604
4892207
68283
89679
4925701

Your IP: 54.224.94.8
2018-03-21 20:45

ተሓታቲ ይፈለጥ!

here we go
selam new

ጉራምራ 70 ካሬ ከተማ መቐለ ብኽፋል

ካልኣይን መዛዘምን ክፋል

ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ፅሑፍና ከይዲ ህንፀት እቲ ኣብ 2009 ዓ/ም ኣብ ኩለን ከተማታትና ዝተኣታተወ “70 ካሬ” እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣባይቲ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ዝምልከት ፅሑፍ ሒዝና ቀሪብና ከምዘነበርና ዝዝከር እዩ። እቲ ከይዲ ህንፀት ገና ፍሕዩኽ ዘይበለ (ኣብ 28 ምኢታዊ) ኮይኑ እቲ ዝሐሸ ምንቅስቓስ ኣብ መቐለ ከምዝኾነ ይኹን እንበር ኣብ መቐለ እውን ብሰንኪ ቀረብ ብረት (ቴንዲኖ) ጠቕሊሉ ጠጠው ካብ ዝብል ከባቢ ሽዱሽተ ወርሒ ኣቑፂሩ ምህላዉ ርኢና ነይርና።

እዚ ጥራሕ ተዝኸውን ኣይምኸፈአን፤ ሕፅረት ቀረብ ከይኣክል ኣብ ከይዲ እቲ ህንፀት ብዘጋጥሙ ዘይምንባባትን ዘይምርድዳእን እተን ማሕበራት መረረት ከም ዘስመዓ እውን ጠቊምና ነይርና። እቲ ህንፀት ሐዚ ክውዳእ ዝግባእ እኳ እንተነበረ፣ ገና ኣብ ምንባር ሰረት ዘለዋ፣ መሸሻታ ዘይመልኣ፣ ምስ ኮንትራክተራት ናብ ምክሳስ ኣትየን ጠጠው ዘበላ፣ ገንዘበን ኮንትራክተር ሒዙለን ዝጠፍአ ወዘተ ዝዓይነቶም ፀገማት ዘለወን ማሕበራት ብዙሓት ኮይነን ኢና ረኺብናየን። እዚ ድማ ተስፋ እቲ ማሕበርተኛ ካብ ምፍትታን ብተወሳኺ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር ኮይኑ ከምዘሎን መን ክሕተተሉ ከምዘግባእን ሓበሬታ ሒዝና ክንምለስ ብቖፀሮ ተፈላሊና ነይርና፤ ከም ቆፀሮና ከዓ ተራኺብና ኣለና።

መንእሰይ ፍትሃነገስ በርሀ ካብተን ኣብ መቐለ ዝተዓደላ 569 ማሕበራት ብሎክ 151 ዝፀንሐ ኣቦ ወንበር እታ (ቀሺ ገብሩ) እናተባህለት እትፅዋዕ ማሕበሮም እዩ። እንታይ ከምዘፀግመሎም ምስሓተትናዮ “ኮንትራክተርና ኣብ ኣሰራርሓ ክሽፍጠና ይደሊ፣ ካብ ምኹዓት ክሳብ ምምላእ ዘይግቡእ ሓመድ ክጥቀም ይደሊ፣ ካልኦት ኣብ ካልኣይ ህድሞ በፂሖም ናህና ገና ሕዚ “ባክ ፊል” (ሓመድ ምምላእ ሰረት) ኣብ ምምላእ ንርከብ። በቲ ዝሃብናዮ ገንዘብ ዘድሊ ኣቑሑ ብእዋኑ ኣቀረበን፤ ከይነዘራርቦ እኳ ንባዕሉ ኣብዚ የለን፤ ምሳና ኣይራኸብን፣ ሰራሕተኛታቱ ኣይቆፃፀሮምን፣ ስለዚ ብጣዕሚ ስለዝደንጎና ንሕና ሰለስተ ግዜ መጠንቀቕታ ፅሒፍናሉ ሕዚ እውን ምላሽ ኣይሃበናን። ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ግቡእ ክትትል ክገብረልና ኣይከኣለን” ወዘተ ዝብሉ ፀገማት እዩ ኣልዒሉልና።

ክብሮም ፀጋይ እውን ኣቦ ወንበር ናይታ እፎይታ እናተባህለት እትፅዋዕ ማሕበር ቁፅሪ 291 እዩ። “ኮንትራክተርና 10 ብሎካት እያ ሒዛ። ነቲ ኣቕርቦት ሕፅረት መንግስቲ ምኽንያት ገይራ ነቶም ብረት ዘየድልዮም ስራሕቲ እውን ጠጠው ኣቢላቶ እያ። ገንዝብና ኣብ ካልእ ናይ ባዕላ ስራሕ እያ ኣውዒላቶ ኢና ንብል። ዝከታተልን ዘገድድን ኣካል ስለዘየለ ገና ኣብ ሰረት ኢና ዘለና” ይብል።

ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ፅሑፍና ዘቐመጥናዮ ብመርበብ ሓበሬታናን ብኣካልን ብዙሓት ሕቶታት ምስቀረቡልና ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮም ክልተ ማሕበራት ጥራሕ ኣይኮንናን ኣዘራሪብና። ናብ ከባቢ ዓሰርተ ማሕበራት ኣዘራሪብና ዘለዎም ሕቶ ግን ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ ተመሳሳሊ እዩ። ካብ ሕቶ እቶም ማሕበራት ከምዝተረዳእናዮ ኮንትራክተር ክሳብ መዓዝ እንታይ ክገብር ከምዝግባእ፣ ማሕበራት እንታይ ክገብራ ከምዘለወን?፣ መንግስቲ ኣብዚ እንታይ እጃም ከምዘለዎ፣ ወዘተ ኣመልኪቱ ኣብ ኩሉ ቀይዱን ኣገዲዱን ዝሕዝ ኣሰራርሓ ከምዘየለ እዩ። ንምዃኑ ኣብ ከይዲ እዚ ህንፀት ሓላፍነት መንግስቲ እንታይ ምግባር እዩ? ነቶም ኮንትራክተራት ዘቕረበ ኣካል መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ፤ ብእዋኖም ስረሖም ዘይሰርሑ ኮንትራክተራት ከመይ እዩ ዝርእዮም ዘሎ? እዚ ዘጋጥም ዘሎ ፀገም ከ ይፍለጥ ድዩ? ዝብሉ ሕቶታት ሒዝና ናብ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ከይድና።  

ኣይተ ሽሻይ በየነ ኣብ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ዲዛይን ኮንስትራክሽን እዮም። “ውዕል ወሃቢ ማሕበር እዩ፤ ውዕል ተቐባሊ ከዓ ኮንትራክተር። መንግስቲ ቴክኒካል ደጋፊ ወይ ከዓ ዘማእኸል እዩ። መንግስቲ በታ ዲዛይን መሰረት ክትስራሕ፣ በኣ ዘይተሰረሐት ‘ኣፍረስ’ ክብል ሓላፍነት ኣለዎ። ውዕልና ኣብ ሕጊ ተቐባልነት ዘለዎ ውዕል እዩ። ኮንትራክተር ካብታ ዝኣሰራ ውዕል ሓንቲ መዓልቲ እኳ እንተኣሕሊፉ እንታይ ከምዝኸውን ዝተቐመጠ እዩ። ይኹን እንበር ካብቶም ‘መናውሒ ውዕል’ ተባሂሎም ብግልፂ ዝተቐመጡ ምኽንያታት ሓደ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ ስእነት ቀረብ እዩ። እዚ ከዓ እቶም ኮንትራክተራት ብማሕበር ኮንትራክተራት ኣቢሎም ሕቶ ኣቕሪቦም እዮም። እቲ ናይ ተንዲኖ ሕፅረት ከም ሃገር ምዃኑ ስለዘረጋገፅና ኢና ከዓ እቲ ምድንጓይ ቅቡል ገይርናዮ ዘለና” ኢሎምና። ንሕና ሕቶና ኣየቋረፅናን። “ሕፅረት ብረት ዘይምልከቶም ኣብ እግሪ ንዘለው ኸ?፣ ብስሩ እቲ ኣብ መንጎ ማሕበራትን ኮንትራክተራትን ዘሎ ዘይምርድዳእ ደኣ እንታይ ዝወለዶ እዩ?፣ ብዙሓት ማሕበራት ናባኹም ጥርዓን ከምዘቕርቡ ኢና ንፈልጥ፤ ሕቶታት ኣይመፁኹምን ድዮም? ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ኣስዒብና።

ኣይተ ሽሻይ ነዚ እንትምልሱ “ናዓና እውን እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ንሱ እዩ። ‘ዝወሃብ ገንዘብ ሂብና እናሃለና ገዛና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ኣይበፀሐን’ ዝብሉ ብዙሓት ጥርዓናት ይመፁ እዮም። ተቐራሪቦም ኣብ ምስራሕ ፀገም ዘለዎም ኮንትራክተራት ከምዘለው ንፊልጥ ኢና። ዘይከታተሉ፣ ደዊልናሎም ከይተረፈ ስልኪ ዘይልዕሉ ኮንትራክተራት ኣለዉ፣ ናብ ምርድዳእ ዘየምርሑ እውን ኣለው፤ ንሕና እውን ንርእዮ ኢና። ንኣብነት ጉና ብረት ኣቕሪብሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ተንዲኖ ክዕድጉ እናተገበኦም ኣብ ዘይዓደጉ ኮንትራክተራት ስጉምቲ ወሲድና ኢና። ‘ሽዑ ስለዘይዓደግኩም ባዕልኹም ዋጋ ወሲኽኩም ግዝኡ’ ዝበልናዮምን ዝተቐፅዑን ኣለዉ። እዚ ዋላ ንግበር ግን ‘በዘን ገንዘብ እዚአን (“ልቓሕ ኣድቫንስ”) ኣብዚኣ ብፃሕ’ እትብል ውዕል የብልናን። እዚ ጌጋ እዩ፤ ክህልዎ ነይርዎ። ቀያዲ ዝኾነ ውዕል ክንገብር ነይሩና” ኢሎምና።

ከምቲ ኣይተ ሽሻይ ዝበልዎ “በዛ ልቓሕ ‘ኣድቫንስ’ (ቀዲሙ ዝልቀቕ ልቓሕ) ኣብዛ ደረጃ እዚኣ ብፃሕ” እትብል ውዕል ዘይምህላዋ ብዙሕ ፀገም እያ ፈጢራ። እኹል ቅርሺ ዝተለቐቐሉ ኮንትራክተር እቲ ገንዘብ ናብ ካልእ እንተውዐሎ እውን ሓታቲ ኣይብሉን። ካብኡ ኣቑሑ ህንፃ ብዝኸበሩ ቁፅሪ ነቲ ማሕበርተኛ “ገንዘብ ወስኽ” እናበለ ምእዛዝ ጥራሕ እዩ። ኣብዚ መንግስቲ ‘እቲ ስርሑ ዘየሰላስል ዘሎ ኮንትራክተር ኩሉ ናይ ብሓቂ ቀረብ ዝሰኣነ ድዩ?’ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ናይ ቀረባ ክትትል ዘይገብር ዘሎ ምዃኑ ምዕዛብ ክኢልና ኢና።

መንግስቲ እቲ ስራሕ ብግቡእ ይኸይድ ምህላው ዝከታተል ብዝመደቦም ሱፐትቫይዘራት ኣቢሉ እዩ። ንኣብነት ሰብ ማሕበር ኣብቲ ኣሰራርሓ ሕቶ እንተደኣ ሃልይዎም ቅሬተኦም ተቐቢሉ እቲ ኮንትራክተር ከስተኻኽል ዝሕብር፤ ኣድላዪ እንተኾይኑ እውን ፈሪሙ ‘ዘይግቡእ ስራሕ ይስራሕ ከምዘሎ’ ሓበሬታ ዝህብ እቲ ዝተመደበ ሱፐርቫይዘር እዩ። ይኹን እንበር እቶም ን569 ማሕበራት መቐለ እናዞሩ ዝቆፃፀሩ ሱፐትቫይዘራት 22 ጥራሕ እዮም። እዚ ማለት ሓደ ኮንትራክተር ንከባቢ 26 ማሕበራት ይቆፃፀር ኣሎ ማለት እዩ። እዞም ሰባት መደበኛ ስራሕ ዘለዎም ኮይኖም ፍርቂ መዓልቲ ኣብተን ማሕበራት ከሕልፉ እዮም ተኣዚዞም። ይኹን እንበር ኣሽንባይ ዶ በቢማዓልቱ ክከታተሉወንስ ንሓንቲ ማሕበር ኣብ ወርሒ ሓንቲ ግዜ እንተኣባፂሐሙላ እውን ዕድለኛ እያ። ኣብ ድልውነት እቶም ሱፐርቫይዘራት ሕቶ ዘቕረብናሎም ኣይተ ሽሻይ “ ውሑዳት ኣብ ርእሲ ምዃኖም እሞ ፍርቂ መዓልቲ ጥራሕ እናሓገዙ እኹል ድጋፍ ይህቡ እዮም ኢልካ ኣይውሰድን” ኢሎምና።

እዚ ስለዝኸውን ዘሎ ኮንትራክተራት ከምልቦም እንተገበሩ እውን ዝቆፃፀሮም ኣይረኽቡን። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ካብ ፈለማ ኣብ ትኹረት ተዋሂብዎ ስለዘይተኣተወ እዩ። ኮንትራክተራት ቀስ ኢለ እየ ዝሰርሕ ኢሎም ንሽሙ ሓደ ነዳቒ ንመዓልቲ እንተውዐሉ እውን ሓታቲ ኣይብሎምን። እቲ ገንዘብ ኣብ መዓልኡ ክውዕል እንተደኣ ኮይኑ “ክሳብ እዛ እዋን እዚኣ ዝሰረሐ እዚኣ፣ ዘይሰረሓ እዚኣ” ተባሂሉ መምርሒ ክወፆ እዩ ዝግባእ ነይሩ። ሰብ ማሕበር ልቦም መሊኦም ከይሓቱ እውን መንግስቲ ዘማእኽሎ ኮነ፤ ‘መንግስቲ ይከታተሎ ኣሎ’ ኢሎም ከይረጋግኡ እውን መንግስቲ ንኹሉ ሓላፍነት ወሲዱ ክዓሞ ኣይምከኣለን። ኣብዚ እዩ ዘሎ እንበኣር እቲ ፀገም። መንግስቲ ብሚልዮናት ቅርሺ ኣፍሲሱ ንድኻ እናተሓለቐ እንተሎ፤ ሰኣን ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ዳርጋ ተሓታቲኡን ዋንኡን ዘይፍለጥ ከይዲ ህንፀት እዩ ኮይኑ ዘሎ። ኣጋጣሚ ለባምን ሓላፍነት ዝስመዖን ኮንትራክተር ዝረኸባ ማሕበራት ካልኣይ ህድም ኣብ ምስራሕ ይርከባ። እንተ ልምዓታውያን ዘይኮኑ ኮንትራክተራት ዝበፀሑወን ከዓ ኣብ ምክሳስ ይውዕላ ኣለዋ። ስለዚ ሕዚ እቲ ስራሕ ከም ምርድዳእኻ እንበር ከም ሕጊ ክምራሕ ኣብ ዘይኽእለሉ ብርኪ እዩ ዳርጋ ዘሎ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን።

ኮነሬል ንጉስ ሃፍቱ ኣቦ ወንበር ብሎክ ማሕበር 539 እዮም። “ብመሰረቱ ብምርድዳእ ክንሰርሕ እዩ ነይሩ እቲ ውዕል ኣተኣሳስራ” ዝብሉ ኮነሬል “ኮንትራክተርና ቅኑዕ ሳላ ዝኾነ ኮለን ጠጠው ኣቢልና ኣለና፤ ቁሩብ ፀኒሕና ክንህድም ኢና። ብትኽክል ይስራሕ ምህላዉ ክንከታተል ሰብ ፈሊናሎም ኣይንፈልጥን፤ እዚ ምግባርና ንሳቶም ሕጉሳት እዮም። ተረዳዲና ኢና ንሰርሕ። እቲ ሕዚ ዘሎ ምድንጓይ ብሕፅረት ናውቲ ኮንስትራክሽን ዝተፈጠረ ምዃኑ ስለዝፍለጥ ግን ቅቡል ገይርናዮ ኢና” ኢሎምና። እዚ እዩ እንበኣር እቲ ፀገም፤ እቲ ስራሕ ኣብ ባህሪ እቲ ኮንትራክተር እንበር ኣብ ኢድ ቀያዲ ሕጊ ዝተመርኮሰ ዘይምዃኑ ንኣደዳ ምስሕሓብ ኣሳጢሑዎም ይርከብ። እዚ ስለዝኾነ “እቲ ኣካይዳ ክድገም ዘይግባእ እዩ፤ መንግስቲ ፅቡቕ ሓሲቡ ዘምፀኦ ዕዱል እኳ እንተኾነ ኣብ ኣሰራርሓ ዘገድድን ቅያድን ኣካይዳ የብሉን” ዝበሉና ሰባት ብዙሓት እዮም።

“ካብ ፈለማ ዝነበረ ኣካይድኡ ትኽክል እዩ ነይሩ ዶ ክንብል ንኽእል?” ኢልና ሕቶ ዘቕረብናሎም ኣይተ ሽሻይ በየነ፣ “እቲ ኣካይድኡ ፀገም ዘለዎ ኢልና ኣይወሰድናዮን” እዮም ዝብሉ። “ዋላ ውዕል ይሃሉ ቴክኒካል ስለዝኾነ መብዛሕቲኡ ብምርዳእእ ዝስራሕ ስራሕ እዩ” ዝብሉ እቶም ወናኒ ኣውራ ከይዲ ስራሕ ጫፍ ዝኸዱ እንተዘይኮይኑ ኮንትራክተራትን ማሕበራትን ክረዳድኡ እናገበሩ ይኸዱ ከምዘለዉ እዮም ነጊሮምና።

ጉዳይ “ሰብዓ ካሬ” እንበኣር ምስ ፀገማቱ ነዚ ይመስል። እቲ ህንፃ ምጉታቱ፣ ምስሕሓብ ምፍጣሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ጠቕሊሉ ገንዘብ ማሕበራት ሒዙ ዝጠፈአ ኮንትራክተር ከምዘሎ እውን ምስ ሰማዕና ድማ ኣዝዩ ገሪሙና። መንእሰይ ፊደል ደስታ ካብተን ኣብ መቐለ ዝተዓደላ 569 ማሕበራት ብሎክ 209 ዝተዓደለ ኣቦ ወንበር እታ ኮኸብ እትበሃል ማሕበሮም እዩ። “ውዕል ኣሲርና ምስተፈራረምና ናይ ኣርባዕተ ማሕበራት ገንዘብና ሒዙዎ ጠፊኡ” ዝብል እዚ መንእሰይ፣ መንግስቲ ኣድላዪ ምትሕብባር እኳ እንተገበረሎም ኣዝዮም ተፀጊሞም ከምዘለዉ እዩ ዝዛረብ። ብርግፅ እቲ ኮንትራክተር ገንዘብ ሒዙ ምስጠፈአ፣ ፍትሒ ቢሮ ጠበቓ ኣቚሙ፣ ምምሕዳር ደብዳበ ፅሒፉ፣ ማይክሮ ፋይናነስ እቲ ቅርሾም ለቒቑሎም ምስ ካልእ ኮንትራክተር ውዕል ኣሲሮም ከም ሰቦም ገዘኦም እናሰርሑ እዮም። ይኹን እንበር እቲ ካብ ኣርባዕተ ማሕበራት ከባቢ ኣርባዕተ ሚልዮን (50 ሽሕ ካብ ሕድሕድ ሰብ) ሒዙ ዝጠፈአ ሰብ ብመንግስቲ ይህደን እኳ እንተሃለወ እቶም ማሕበራት ካብ ምንግልተዖም ግን ዓዲ ኣይወዓለን። እቲ ናይ መጀመርታ ኮንትራክተር ክገዝኦ ዝግባእ ዝነበረ ኣቑሑ ብእዋኑ ስለዘይተገዝአ ሕዚ ከቢርዎም ፀኒሑ ኣሎ። ንኣብነት ካብ ሓንቲ ዕድጊት ተንዴኖ 179 ሽሕ ክውስኹ ከምዝተገደዱ እዩ መንእሰይ ፊደል ደስታ ዝዛረብ። ገብረመድህን ገብረወልድ እውን ኣባል እዛ ማሕበር እዩ። “ስለዝተጠለምና ወይ ስለዘየለ ኢና ‘ገበን’ ኢልና ንጠርዕ ዘለና እንበር ኣብዚ ኮይኑ ‘እናሰራሕኹ እየ’ ኢሉ ተዝበልዖ እውን እንገብሮ የብልናን። ምኽንያቱ ‘እዚኣ ዝገበረ እዚኣ ይኸውን!’ ዝብል ሕጊ ዘይብሉ ኣካይዳ እዩ” ዝብል ርኢቶ እዩ ዘለዎ።

እዚ ከይዲ ህንፀት እንበኣር በዓል ዋንኡ ይፈለጥ። ምድንጓዩን ዋጋ ኣቑሑ ህንፃ ምኽባሮምን ከይኣክል ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ እውን ክልተ ምኢታዊ ወለድ ወሲኹ ኣሎ”፣ ሕዚ እውን ገና እዩ። ጉና ብረት ከቕርብ ኣይከኣለን፤ መዓዝ ከመዝዘቕርብ እውን ዝተፈልጠ ነገር ከምዘየለ እዩ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ዝነገረና። እዚ ገና እናሃለወ ገንዘቦም ሂቦም ካልኣይ ዙር ዕደላ መሬት ካብ ዝፅበዩ ዳርጋ ዓመት ዝገበሩ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ማሕበራት እውን ኣብ ትፅቢት እዮም ዘለዉ። ብርግፅ ካልኣይ ዙር ክተርፍ እዩ ዝበሃል ሓሜት ጌጋ ከምዝኾነን ሕጋዊ ኣፍልጦ ተዋሂቡዎም መሬቶም እናተዳለወሎም ከምዘሎን እዩ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ዝዛረብ። ይኹን እንበር እቲ ኣብቲ ቀዳማይ ማሕበር ዘጋጥምና ዘሎ ፀገም ከጋጥሞም ስለ ዘይብሉ “ሃንደፍደፍ ኢልና ተመሳሳሊ ስሕተት ክንፍፅም ኣይንደልን፤ እንተነኣሰ በቲ ውዕል ዝሃብናሉ እዋን ከምዝውዳእ ተመሳሰልቲ ዓንቀፍቀፋት ከምዘይድገሙ ገይርና ክንህቦም ኢና” ተባሉ ኣሎ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010