እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5193337
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
790
3331
20700
5145598
97395
128136
5193337

Your IP: 54.158.219.248
2018-05-25 05:24

ልሕሉሕ ምሕደራ ሃፍቲ ማዕድን

here we go
selam new

ኣይተ ብስራት ወልደሳሚኤል

ኣብ ኤጀንሲ ማዕድንን ኢነርጅን ክልል ትግራይ ዝርከብ ከይዲ ስራሕ ልምዓትን ምምሕዳርን ሃፍቲ ማዕድን ቀንዲ ልእኽትኡ በብ ወረድኡ ዘለዉ ፀጋታት ሃፍቲ ማዕድን ብምፅናዕን ብኣግባቡ ብምምራሕን ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ክልልናን ሃገርናን ምችው ኩነታት ምፍጣር እዩ። እዚ ኣብቶም በብግዚኡ ዝካየዱ ስራሕቲ ልምዓት ደጋፊ ኮይኑ ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ተጠቃምነት መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ክልልና ብምርግጋፅ ሸርፊ ወፃኢ ሃገርና ኣብ ምዕባይ ዝለዓለ ብፅሒት ከበርክት ትፅቢት ይግበር።

ወረዳ መረብ ለኸ ካብተን ኣብ ክልልና ዝተፈላለዩ ፀጋታት ማዕድን ዝወነና ወረዳታት ሓንቲ እያ። ኣብዛ ወረዳ ከም ሳፋየር፣ ወርቂ፣ እምነ በረድ፣ ሑፃ፣ እምንን ፀፀርን ዝበሉ ናብ ቅርሺ ዘይተቐየሩ ግን ድማ ኣብ በረኻ ዝፈሰሱ ሃፍቲ ማዕድናት ይርከቡ። ነዚ ሃፍቲ እዚ ብኣግባቡ እናማሓደርካ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ብምርግጋፅ መንግስቲ ካብ “ሮያሊቲ” ክረኽቦ ዝግባእ ኣታዊ ንምዕባይ ከም ቤት ፅሕፈት ፃዕርታት ይግበሩ እዮም። ይኹን እምበር ምምሕዳር እታ ወረዳ ንሃፍቲ ማዕድን ከምቶም ካልኦት መደባት ቆፂሩ ሂቡ ኣብ ምቕባል ክፍተት ኣሎ።

ኣብ 2009 ዓ/ም ምስ ትልምን ፍፃመን ብምንፅፃር ተታሒዞም ዝነበሩ ዓበይቲ መደባት 3,170 መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ተጠቀምቲ ንምግባር መደብ ተታሒዙ ካብዚኦም 1,092 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2,913 ስራሕ ዘይነበሮም መናእሰይ ኣብ 135 ማሕበራት ኣብ ወርቂ፣ ሑፃ፣ እምኒ፣ ሳፋየር ተወዲቦም ክንቀሳቐሱ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም እዩ። ካብኣቶም ድማ እቶም 37 ማሕበራት ልዕሊ 200 ሽሕ ሃፍቲ ከዋህልሉ ብምኽኣሎም ሎምዘበን ናብ ደኣንት ተሰጋጊሮም ይርከቡ። እቶም ዝተረፉ 257 ድማ ነቲ ዕድል ኣብ ክንዲ ምጥቃም ካብ ሕጊ ወፃኢ በብውልቆም ስለዝንቀሳቐሱ እቲ ትልሚ ክፍፀም ኣይከኣለን።

ካብዞም ዝተፈላለዩ ማዕድናት ሓደ ሚልዮንን 600 ሽሕን ብር ካብ ሮያሊቲ ኣታዊ ንምግባር መደብ ተታሒዙ ልዕሊ ዝተትሓዘ ትልሚ ክልተ ሚልዮንን 279 ሽሕን 570 ብር ክፍፀም ተኻኢሉ እዩ። ከምኡ እውን 120 ኪሎ ወርቂ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ንምእታው መደብ ተታሒዙ እቲ ብፀሊም ዕዳጋ ዝፍፀም ዘይሕጋዊ ተግባር ክበራኸት ብምኽኣሉ 25 ነጥቢ 34 ኪሎ ግራም ጥራሕ እዩ ተፈፂሙ።

ኣብ 2009 ዓ/ም ዝነበሩ ኣፈፃፅማ መደባት ኣብ ሮያሊቲ ልዕሊ ትልሚ ምፍፃሙ፣ ንስራሕቲ ማዕድን ብውሱን ሓይሊ ሰብ ክሽፈን ዝተገበረ ፃዕሪ ዝናኣድ ነይሩ። ብኣንፃሩ ድማ ኣመራርሓ ወረዳ ምስ ብትሕቲኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ጣብያ ተዋዲዱ ዘይምስርሑ፣ ፀሊም ዕዳጋ ምብርኻቱ፣ ኣብ ተሓራሲ መሬት ካብ ሕጊ ወፃኢ ዘይሕጋዊ ጠቆምቲ ማሽን ሒዞም ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ዘይምቁፅፃር ነዚ ኩሉ እኹል ሓይሊ ሰብ ብብርኪ ወረዳን ጣብያን ዘይምህላዉ ዝብሉ ጥንካረታትን ድኽመታትን ምንባሮም ተገምጊሙ እዩ። ኣብ 2010 ዓ/ም እውን 3,400 መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ወርቂ፣ ሑፃ፣ ፀፀርን ካልኦት ማዕድናትን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ካብ ዝተትሓዘ መደብ ዛጊድ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት እቶም 1,745 መናእሰይ እቲ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩሎም ኣሎ። እቶም ዝተረፉ መናእሰይ ድማ ኣብቶም ተሪፎም ዘለዉ ኣዋርሕ ክውደቡ እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተኾነ ሐዚ እውን ብሰንኪ እቶም ብውልቆም ክንቀሳቐሱ ዝደልዩ ኣካላት ብምሉእነት ዘይክፍፀም ይኽእል እዩ ዝብል ዓብዪ ስግኣት ፈጢሩ ይርከብ።

ኣብዚ ዓመት ካብ ሮያሊቲ ኣርባዕተ ሚልዮንን 600 ሽሕን ብር ክርከብ ተተሊሙ ዛጊድ ዘሎ ፍፃመ ሓደ ሚልዮንን 452 ሽሕን 153 ብር እዩ። እዚ እውን እቲ ትልሚ ብብርኪ ክልል ነታ ወረዳ ተለጢጡ ዝተውሃበ መደብ ዋላ እኳ እንተኾነ እቶም ብሕጋዊ መንገዲ ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ኣካላት ኣብ ፀሊም ዕዳጋ እናኸዱ ክሳብ ሽረን ሱዳንን ዝሸጥሉ ኩነታት ምህላዉ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናብ ብሄራዊ ባንኪ ዝኣቱ ወርቂ ትልሚ 200 ኪሎ ግራም ኮይኑ ክሳብ ሐዚ ዘሎ ፍፃመ ግን ሸውዓተ ነጥቢ 84 ኪሎ ግራም እዩ። እዚ ዝቐነሰሉ ምኽንያት እውን እቲ ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ዝግበር ምንቅስቓስ ዘይምቁፅፃሮም ዝወለዶ ክፍተት እዩ።

ብሓፈሻ እቶም ኣብ 2009 ዓ/ም ዝነበሩ ክፍተታት ኣብ 2010 ዓ/ም እውን ከም ወረዳ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ነቶም ኣብ ሃፍቲ ማዕድን ዝተዋፈሩ ዘይሕጋውያን ኣረይትን ደለልትን ኣብ ምሓዝን ምቁፅፃርን ዓብዪ ፀገም ከምዘሎ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማዕድን ወረዳ መረብ ለኸ መተሓባበሪ ከይዲ ስራሕ ማዕድን ኣይተ ብስራት ወልደሳሚኤል ይገልፁ።

ካልእ ኣብቲ ወረዳ ንዘሎ ሃፍቲ ማዕድን በብ ብርኩ ዘለዉ ኣካላት ብኣግባቡ ኣብ ምቁፅፃርን ምምሕዳርን ዓብዪ ክፍተት ኣሎ። ብፍላይ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ከምኡ እውን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እታ ወረዳ ነቲ ሓይሊ ሰብ ወዲቦም ምስ ኣምፅኡ ብኸመይ ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኣብ ባይታ ወሪዶም ኣየረጋግፁን። ካብዚ ዝብገስ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ቤተሰበን ተኪአን ካብቲ ውዳበ ወፂአን እየን። ብርክት ዝበሉ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተወደቡ ማሕበራት እውን ዘይሕጋዊ ጠቆምቲ ወርቂ ማሽን ብምምፃእ ይኹን ኣብ ፀሊም ዕዳጋ ተዋፊሮም ይርከቡ። ካሊእ ዘይሕጋውያን መቕረብትን ዓደግትን ሒዝካ ናብ ሕጊ ክተቕርቦም እንተለኻ ብነፃ ክልቀቑ ዝግበረሉ ኣሰራርሓ ኣብ ንኡስ ወረዳ ጭላ ኣብ ዘለዉ ዳያኑ ከም ዝርአ ኣይተ ብስራት ይገልፁ።

ብሓፈሻ ብብርኪ ክልል ዘሎ ስርዓት ቁፅፅርን ምሕደራን ሃፍቲ ማዕድን ምስቲ በብ ወረድኡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ እንትነፃፀር ኣዝዩ ዝላሕለሐ እዩ። ኣብዚ መዳይ በብደረጅኡ ተሓታቲ ክኸውን ዝግበኦ ኣካል ክህሉ ብዘይምኽኣሉ እቲ ሃፍቲ ብሓደ ሓደ ኣከብቲ ክራይ ይውረር ኣሎ። ብማሕበር ተወዲቦም ተጠቃምነቶም ከረጋግፁ ኣፍልጦ ዝረኸቡ ኣካላት እውን ገሊኦም ብሕጋዊ መንገዲ ገሊኦም ካብ ሕጊ ወፃኢ ይንቀሳቐሱ ብምህላዎም ዝምልከቶ ኣካል ነዚ ትኹረት ሂቡ መስርሕ ተሓታትነት ከነፅር ይግባእ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010