እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052391
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2488
2909
31505
4998067
84585
110388
5052391

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:43

እምኒ ዶ ሕምበሻ?!

here we go
selam new
ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኤስያ እትርከብ ሃገረ በርማ (ማይናማር) ዝርከብ ሳኦ ሚን ዝተበሃለ ትካል መውፅኢ ማዕድን ኣብ 2009 ዓ/ም 175 ቶን ክብደት፣ ክልተ ነጥቢ 75 ቁመትን ሓሙሽተ ነጥቢ 48 ሜትሮ ስፍሓትን ዘለዎ ማዕድን እምኒ ረኺቡ።እቲ ማዕድን ንሓደ ኪሎ ግራም ሓደ ሽሕን 400 ዶላር ኣሜሪካ ዝሽየጥ ኮይኑ በዚ ሒሳብ እዚ 174 ነጥቢ     ሽዱሽተ ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዋጋ ዘውፅእ እዩ።ካብዚ ሓሊፉ ሃገረ በርማ ካብ ዓለም ዝለዓለት ማዕድን ኣፍራይት ሃገር እንትትኾን ብዓመት 50 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ እቶት ካብቲ ዘፈር ትረክብ።ካብ እቲ እቶት 50 ምኢታዊ ጠቕላላ ፍርያት እታ ሃገር ከም ዝሽፍን እውን “ዩከይ ኒውስ” ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ የረድእ።ብመንፅር እዚ እንትዕቀን ኢትዮጵያ እውን ዘለዋ ሃፍቲ ዕቑር ማዕድን ብምውፃእ ልክዕ ከም በርማ ተረባሒት ንምዃን ሰፋሕቲ ርብርባት እናተኻየዱ ይርከቡ።ዋላእኳ ብዓበይቲ ቴክኖሎጅታትን ኩባንያታትን ዝተደገፈ ኣለሻ ማዕድን ኣይሃሉ ዝርካቡ ቴክኖሎጅታት ብምጥቃም ተረባሕነት ሕብረተሰብ ዝረጋገፀሉ ብርኪ ንምብፃሕ እናተሰረሐሉ እዩ።ምፍራይ ማዕድን ብብርኪ ክልል ትግራይ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ኣብ ወረዳ እንደርታ ዘሎ ምፍራይ ማዕድን እምኒ ከም ኣብነት ኣልዒልና ክንርኢ።

ወረዳ እንደርታ ካብ ዘለዋ 112 ሽሕ ህዝቢ እቲ ልዕሊ 85 ሽሕ ሕብረተሰብ ብቐጥታን ተዘዋዋርን ኣብ ምፍራይ ማዕድን እምኒ ተሳታፊ እዩ።17 ጣብያታት እታ ወረዳ ብሃፍቲ ማዕድን እምኒ ዝፍለጣ እንትኾና ካብዚኣተን እተን 10 ጣብያታት መናእሰይን ጉዱኣት ኣካል ተጋደልትን ብማሕበር ተወዲቦም፣ ሰብ ሃፍቲ ድማ ሃፍተ ገነቶም ናብ ረብሓ ብምውዓል ይንቀሳቐሱ ኣለዉ።እቶም ኣካላት ኣብ 2007 ዓ/ም ካብ ማዕድን ዝረኸብዎ ኣታዊ እንትርአ 80 ሚልዮን ብር ነይሩ።ኣብ 2008 ዓ/ም እቲ ተመክሮ ምፍራይ ማዕድን ናብ ካልኦት ወረዳታት ስለዝተኣታተወ በዚ ምኽንያት እውን ተጠቃሚ ኣብ ቀረብኡ ብምርካቡ ናብ 50 ሚልዮን ብር ከም ዝወረደ ምክትል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ማይ፣ ማዕድንን ኢነርጅን ወረዳ እንደርታ ኣይተ ኣታኽልቲ ፍቕረ ይገልፁ።

ኣይተ ኣታኽልቲ፣ ቅድም ክብል እምኒ ከም ሓደ ተፈጥሮኣዊ ፀጋን ፍልፍል እቶትን ዘይርአ ዝነበረ ማዕድን ምንባሩ ብምጥቃስ ሎሚ ግና ምስ ምስፍሕፋሕ ከተማን ቀፃሊ ኢኮኖሚያዊ ዕብየትን ተኣሳሲሩ ዘለዎ ጠለብ ብምርኣይ ብፍላይ መናእሰይ ከም ሓደ ዝለዓለ መኻዕበቲ እቶት ገይሮም እናሰርሕሉ ይርከቡ።ነዚ እውን ኣብ 2008 ዓ/ም 3‚600 መናእሰይ ኣብ ዙርያ ስራሕቲ እምኒ ክዋፈሩ ተተሊሙ ን4‚000 መናእሰይ እንትፍፀም ኣብ 2009 ዓ/ም ድማ 4‚000 መናእሰይ ንምውፋር ዝሓዞ ትልሚ ክሳብ ፍርቂ ዓመት 2‚500 መናእሰይ ኣብዚ ዘፈር ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እዩ።ብመሰረት እዚ እቶም ዝተጠቐሱ በዝሒ መናእሰይ እታ ወረዳ ስራሕ ከየማረፁ ተወዲቦም ኣብ ቀረብ ዓብዪ እምኒ ሰረት፣ ፅርበት “ኮብልስቶን”፣ ፀፀርን ሑፃን ብምስራሕ ክሳብ 500 ሽሕ ብር ከዋህልሉ ክኢሎም ኣለዉ።ብጭቡጥ ኣብታ ወረዳ ኣብ ሃፍቲ ማዕድን እምኒ ብሰብ ሃፍትን ማሕበራትን ዝውነና ልዕሊ 80 ክረቸራት (መጥሓን እምኒ) ኣለዋ።ካብዚ ብተወሰኺ ኣብ 134 ማሕበራት ዝተወደቡ መናእሰይ ናብ ምፍራይ ማዕድን እምኒ ተዋፊሮም ተረባሕቲ ይኾኑ ምህላዎም ኣይተ ኣታኽልቲ ይዛረቡ።ካብ ማዕድን እምኒ ዝእከብ እቶት “ሮያሊቲ” እንትርአ እውን ኣብ 2008 ዓ/ም ኣርባዕተ ሚልዮን ብር ግብሪ እንትርከብ ኣብ 2009 ዓ/ም ፍርቂ ዓመት ሓደ ነጥቢ ሽዱሽተ ሚልዮን ብር እቶት ንምርካብ ተኻኢሉ ኣሎ።ይኹን እምበር ግብሪ ንዘይምኽፋል ኣብ 2009 ዓ/ም 50 ፅዕነት መኻይን ብዘይስርዓት ንምምላጥ እንትፍትና ተታሒዘን ዝፀዓነኦ ብምውራስ መጀመርያ 5‚000 ብር ንካልኣይ ግዘ ዝተረኸባ 10 ሽሕን መጠንቀቕታን ስጉምቲ ክውሰደለን ተኻኢሉ እዩ።

እቲ ከይዲ ኣብ ባይታ እንታይ ይመስል ኢልና ንምርግጋፅ ኣብ ጣብያ ማይ ኣምበሳ ምንቅስቓስ ማሕበር ገብረሃንስ ሃይሉን ለተብርሃን ሓዱሽን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ማሕበር ተዓዚብና ነይርና።ኣባል እታ ማሕበር ኣይተ ገብረሃንስ ሃይሉ ኣብ ዝሃቡና መብርሂ፤ እታ ማሕበር 17 ኣባላት ከም ዘለውዋን ኣብ 2004 ዓ/ም ልዕሊ ክልተ ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ስድርኦም ሒዞም ብምፅራግ ከም ዝጀመርዎን ይዝክሩ።ፈለማ ዓብዪ እምኒ ሰረት ብምቕራብ ዝነበረ ስርሖም ኣብ 2006 ዓ/ም ናብ “ክርቸር” ተሰጋጊሮም እዮም።በታ ክርቸር እናሰርሑ ብዘዋህለልዎ ገንዘብ፣ መኪና ፅዕነት እምኒ ዓዲጎም ኣለዉ።ሐዚ ጠቕላላ ሃፍተ ገነቶም ከባቢ ክልተ ሚልዮን ብር እንትኸውን ብቐፃሊ መንግስቲ ዘተኣታትዎ ሓዱሽ ኣሰራርሓ ተጠቒሞም ስርሖም ብምጥንኻር ንዶዘርን ኤክስካቫተርን ዝውዕል ልቓሕ ካብ መንግስቲ ተለቂሖም ስርሖም ናብ ዝለዓለ ብርኪ ንምስግጋር ትልሚ ሒዞም ኣለዉ።

ኣቦ ወምበር እታ ማሕበር ኣይተ ገብረመስቀል ሓጎስ ብወገኖም፣ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ክልል ትግራይ ስራሕቲ ማሕበሮም ንምጥንኻር ዓሊሙ ፍርያቶም ክሳብ ወረዳ ኣላማጣ ክሽየጠሎም ንዝገብሮ ዘሎ ምትእስሳር ዕዳጋ ልዑል ምስጋና ኣለዎም።ኮይኑ ግና እቲ ኣብ 2004 ዓ/ም ዝተሰረሐ መንገዲ ፀፀር ዛጊድ ንብዙሓት ማሕበራት ኣብቲ ዘፈር ተዋፊሮም ክሰርሑ በሪ ዋላእኳ እንተኸፈተ ሐዚ ግና መኻይን ከም ድልየተን ንምጉዓዝ ናብ ዘፀግመለን ብርኪ በፂሑ ኣሎ።ስለዝኾነ ምምሕዳር እታ ጣብያ ከስተኻኽለሎም ሓቲቶም ኣለዉ።ኣይተ ገብረመስቀል ኣብ ማሕበሮም ዘሎ ፀገም እንትገልፁ፤ ኣባላት እታ ማሕበር ኣብ ኣታሓሕዛ ቃለ ጉባኤ ዝረአዩ ክፍተታት ዝፈጥርዎም ፀገማት ምህላዎም እዮም ሓቢሮምልና።

ብድምር ማዕድን እምኒ ከምቲ ቀደም ረብሓ ኣልቦ ተገይሩ ዝቑፀረሉ እዋን ኣይኮነን።እምኒ ናብ ዝብላዕ ሕምባሻ ዝቕየር ሃፍቲ ኮይኑ ኣሎ።ከም ኣንፈት እውን ኣብ ምዕባይ ፍልፍል እቶት መናእሰይ ዝለዓለ ግምት ካብ ዝወሃቦም ዘፈራት ስራሕ ሓደ እዩ። ስለዝኾነ ንመናእሰይ ግቡእ ቆላሕታ ብምሃብ ኣብ ኣጠቓቕማ ዕቑር ሃፍቲ ማዕድን ዘለዎም ግንዛበ ከዕብዩ ይግባእ። በብብርኩ ዝርከቡ ዝምልከቶም መንግስታዊ ይኹኑ ዘይመንግስታዊ ትካላት ብቐንዱ ድማ ምስ ሕብረተሰብ ብሓባር ብምዃን ጉዳይ ማዕድን ጉዳይ ልምዓት ምዃኑ ተረዲኦም ዝለዓለ ምንቅስቓስ ክገብሩ ይግባእ ንብል።እንተ ብትምክሕተኛታት ʿዓዲ እምኒʾ ዝተብሃለትሉ ሃፍትና ግና ሕምባሻ ኮይኑ የኹረዐና ኣሎ።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010