እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

4840636
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1661
2770
29896
4800954
72897
108196
4840636

Your IP: 54.144.73.205
2018-02-24 14:06

ዝተኣረሙ ጉድለታት ኣሰራርሓ ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም

here we go
selam new

ራብዓይን መዛዘምን ክፋል

ኮሚሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ካብ 2006 ክሳብ 2008 በጀት ዓመት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ቤት ፅሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ስርዓት ኣሰራርሓ ዝምልከት መፅናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብቲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ኣብ ምሕደራ ሓይሊ ሰብ ዝነበሩ ጉድለታት ኣሰራርሓን ዝተቐመጡ መፍትሒ  ሓሳባትን  ንተኸታተልቲ ሰለስተ ሕታማት ምቕራብና  ይዝከር። ንሎሚ ድማ እቲ ቤት ፅሕፈት በቲ ኮምሽን ብመፅናዕቲ ዝተነፀሩ ጉድለታት ኣፈፃፅማ ንምስትኽኻል ዝተቐመጡ መፍትሒ ሓሳባት ንምትግባር ዘኽእል ትልሚ ብምድላውን ኣብ ተግባር ብምውዓልን ብጭቡጥ ዝተመዝገቡ ለውጥታትን ዝድህስስ ራብዓይን መዛዘምን ክፋል ከም ዝስዕብ ኣቕሪብና ኣለና ።

ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ካብ መምርሒ ወፃእ ቑፃር ኣብ ምፍፃምን መደብ ስራሕ ካብ ዝሓቶ ዝነኣሰ ተደላዪ ክእለት ወፃእን ተወዳደርቲ ብበዝሒ ንምዕዳም ብዘየኽእል ኣገባብ ምልክታ ብምውፃእ ቑፃር እናተፈፀመ ፀኒሑ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ንምስትኽኻል በቲ ኮምሽን ዝተሓበሩ መፍትሒ ሓሳባት መሰረት ብምግባር ኣመራርሓን ፈፀምትን እቲ ቤት ፅሕፈት ብዝግባእ ገምጊሞም ትምህርቲ ወሲደምሉ እዮም።  ብተወሳኺ ካብ መምርሕን ተደላዪ ክእለትን ዘቐመጦ ወፃእ ብተደጋጋሚ ምልክታ እናወፀ ሰራሕተኛ ክቑፀር ዝገበሩ ሓደ ሰራሕተኛ እቲ ቤት ፅሕፈት መጠንቀቕታ ቃል ክውሃቦም ተገይሩ ኣሎ።

ካብዚ ሓሊፉ ኣብቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ዓመታት ብሓደ ሰብ ፈተናን መልሲ ፈተናን ምድላውን ምእራምን ንዝብሉ ጉድለታት ኣሰራርሓ ነይሮም እዮም። እዚኦም ንምስትኽኻል ከዓ ሐዚ ፈተና ዘዳልዉን ዝእርሙን ዝተፈላለዩ ኣካላት ክኾኑ ተገይሩ ኣሎ። ብዘይካ እዚ ንዝዳሎ ነፍሲ ወከፍ ሕቶ ክንደይ ነጥቢ ክሕዝ ከምዝግባእ ኣቐዲሙ ከይተወሰነ ፈተና ምሃብን ምእራምን፣ ከምኡ እውን ኣብ ኣተኣራርማ ንገሊኡ ተወዳዳሪ መልሲ  ዘቐየመጠ እናሃለወ ምእራም ኣብ ካልእ ተወዳዳሪ ድማ ካብቲ ዝተቐመጠ መልሲ ዝተፈለየ መልሲ ንዝመለሱ ነጥቢ ምሃብ ዝበሉ ጉድለታት ነይሮም። ነዚ መስተኻኸሊ ብመምርሒ ምልመላን መረፃን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክልል ትግራይ ቑፅሪ 2/2003 ዓንቀፅ 24 መሰረት ፍትሓውን ግልፅነትን ኣሰራርሓ ክሰፍን ዝምልከቶ ኣካል ግቡእ ጠመተ ሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ። ብመሰረት እዚ እውን ዝዳለዉ ፈተናታት ንነፍሲ ወከፍ ሕቶ ብኽንደይ ነጥቢ ክሕሰብ ከምዘለዎን ንፁር መልሲ ክቕመጠሉ ዝገብር ኣሰራርሓ ተኣታትዩ ኣሎ።

ካብዚ ሓሊፉ  ካብ ሕጊ ወፃእ ኣብ ቤት ህንፀት ንዝነበሩ ፍርዲ ዘይረኽቡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኣብ ምኽፋል መሃያ  ዝተርአየ ጉድለት ንምስትኽኻል እውን ዝተቐመጡ መፍትሒ ሓሳብ መሰረት ብምግባር እቲ ዝተፈፀመ ጌጋ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ንቐፃላይ ብዘይድገመሉ ተገምጊሙ ብመምሃራይነቱ ተወሲዱ ኣሎ።

ኣብ ቤት ህንፀት ዝፀንሑ ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ዝምለሱ ሰራሕተኛታት ምስ ስርሖም ብዝተትሓሓዘ ፈፂምዎ ዝተብሃለ ገበን ተፃርዩ ገበነኛ ዘይምዃኑ እንተተረጋጊፁ ብምእሳሩ ምኽንያት ዘይተኸፈሎ ዝተረፈ መሃያ ብዘይወለድ ክኽፈሎ ይግባእ። ይኹን ምበር ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት  ትምህርቲ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ዝኾና ወገናት ዘእሰረን ምኽንያት ገበን ምዃኑ ብዝምልከቶ ኣካል ተረጋጊፁ እናሃለወ መሃያ ክኽፈለን ምግባሩ ኣሰራርሓ ዝጠሓሰ ነይሩ። ስለዝኾነ ንግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን በሪ ዝኸፍት ምዃኑ ብምግንዛብ ንሓደ ሰራሕተኛ ናይ ቃል መጠንቀቕታ ክወሃብ ተገይሩ እዩ። ብተወሳኺ ናይ ክልተ ሰራሕተኛታት መንግስቲ  ነፍሲ ወከፍን ብዘይኣግባብ ናይ ሓሙሽተ  ወርሒ ኣብ ቤት ህንፀት ዝነበራ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ ገንዘብ መንግስቲ ተኸፊሉ ነይሩ።ብመሰረት ዝተቐመጠ መፍትሒ ሓሳብ ዛጊድ መሃያ ሽውዓተ ወርሒ  ናብ ካዝና መንግስቲ  ኣታዊ  ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ድማ ብመሰረት ትልሚ 30 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ተመላሲ ንክኸውን እቲ ኮምሽን ግዘ ገደብ ዋላ ኳ እንተሃቦም ተግባራዊ ምዃኑ ግና ብፅሑፍ ኣየፍለጠን። ስለዚ ኣመራርሓ እታ ወረዳ ነዚ ብትኹረት ሪኡ ክሰርሐሉ ኣለዎ።    

ብድምር ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ብመሰረት ዝወፁ ኣዋጃት፣ ደንብታትን መምርሕታትን ክመሓደሩ ምግባር ፍትሓዊ ዝኾነ ተጠቃምነት ክህሉ ይገብር። ብዘይካ እዚ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምጉልባት ግልፅነትን ተሓታትነትን ንክሰፍን ዓብዪ ዓቕሚ ዝፈጥር እዩ። ስለዝኾነ ቤት ፅሕፈት ስቪል ሰርቨስ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም  እውን ብመሰረት መምርሒ ጉድለታቱ ንምእራም እናተረባረበ ይርከብ። እቲ ቤት ፅሕፈት ጉድለታቱ ንምምሕያሽ ብትልሚ ኣቢሉ ብዝሰርሖም ስራሕቲ ካብቶም ብኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ዝተርኣዩ ጉድለታት ዛጊድ 96 ምኢታዊ ጉድለታት ኣስተኻኺሉ ኣሎ። ኮይኑ እቶም ዝተረፉ ኣርባዕተ ምኢታዊ እውን ኣብ ከይዲ ምስትኽኻል ከም ዝርከቡ ሰነዳት ዳህሳስ ኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን የረድኡ። ስለዚ ካልኦት ትካላት እውን ነዚ መበገሲ ብምግባር ውሽጠን ክፍትሻ ይግባእ እናበልና ንተኸታታሊ ኣርባዕተ ሕታማት ክነቕርቦ ዝፀናሕና ዛዕባ ኣብዚ ንኽምብት።


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 970
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት መስከረም 2010