እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5052360
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2457
2909
31474
4998067
84554
110388
5052360

Your IP: 54.198.134.104
2018-04-20 14:39

ደወል ቃልሲ ኣንፃር ግዕዝይና!

here we go
selam new

ግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ኣቐዲምካ ንምክልኻል ኣብ ዜጋታት ህንፀት ስነ ምግባር ምክያድ ይግባእ። ነዚ ከም ተመክሮ እተን ኣብ ልዑል ምዕባለ ዝበፅሓ ሃገራት ዝመፃሉ ጉዕዞ ብንፁር የመላኽት። ንኣብነት ሃገራት ሲንጋፖርን ሆንግኮንግን ህንፀት ስነ ምግባር ብምክያድ ኣብ ምክልኻል ግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ዓብዪ ለውጢ ዘመዝገባ ሃገራት ኤሽያ ከም ዝኾና ዊክፒድያ ዝተብሃለ መርበብ ሓበሬታ ይሕብር። ብፍላይ ዋና ከተማ ሃገረ ቻይና ዝኾነት ሆንግኮንግ ከም ኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን ካብ 1950 ክሳብ 1960 ህዝቢ ብላዕ እንተዘይከፊሉ ግልጋሎት ንምርካብ ኣዝዩ ዝፅገመሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ኣብነት የቐምጥ። ድሓር ግና ህዝቢ ኣብ ቃልሲ ፀረ- ግዕዝይና ንቑሕ ተሳታፋይ ክኸውን ብምልዕዓልን ተኸታታሊ ትምህርቲ ፀረ ግዕዝይና ብምሃብን ኣብዚ ሐዚ እዋን ብስነ ምግባር ዝሐሸ ዜጋ ሃኒፀን ምስ ዝብሃላ ሃገራት ተሰሪዓ ትርከብ።

ኣብ ሃገርና እውን ብብርኪ ፌደራልን ክልላትን ኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ተጣይሹ ትምህርቲ ፀረ ግዕዝይና ምሃብ ካብ ዝጅምር ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ዜጋታት ጎዳኣይነት ግዕዝይና ክርድኡ እናተገበረ ይርከብ። በዚ ድማ ቃልሲ ፀረ ግዕዝይና ሃገራዊ ዛዕባ ክኸውን ጀሚሩ እዩ። ኣብ ክልልና እውን እንተኾነ ብዛዕባ ፀረ ግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓታትን ኣመልኪቱ ኣስተምህሮታት ብምሃብ ግዕዝይና ሓደጋ ስርዓትና ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ንምውራድ ብትኹረት እናተሰርሐ እዩ። ካብቶም ህንፅት ስነ ምግባር ዝካየደሎም ጉዳያት በቢዓመቱ ዝኽበር ዓለም ለኸ መዓልቲ ፀረ ግዕዝይና ምጥቃስ ይከኣል። ብመሰረት እዚ ሎሚ ዘበን ብብርኪ ዓለም ንመበል 13 ግዘ፣ ብብርኪ ሃገር ንመበል 12፣ ብብርኪ ክልልና ድማ ንመበል 11 ግዘ 14 ክሳብ 15 ታሕሳስ 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ማይጨው ብዝተፈላለዩ ምድላዋትን መድረኽ ዘተን ብምክያድ ተኸቢሩ ውዒሉ እዩ።

እቲ መድረኽ ከካብ ወረዳኡ ዝተወከሉ ኣመራርሓ፣ ተወከልቲ ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ሓፋሽ ማሕበራት፣ ካብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተወከሉ መምህራን፣ ተምሃሮ፣ ኣመራርሓ ክልልን ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽን ብድምር 280 ኣካላት ዝተሳተፍሉ እዩ ነይሩ። ናይቲ ዕለት ዕዱም ጋሻ ኮይኖም መኽፈቲ መደረ ዝገበሩ ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ሓጎስ፣ ቀንዲ ዕላማ እቲ መድረኽ ብመንግስትን ህዝብን ሃገርና ዝተሓንፀፁ ሽቶታት ልምዓትን ህንፀት ዴሞክራስን ንክዕወቱ ኣንፃር ኣተሓሳስባ ተግባር ግዕዝይናን ኣካብነት ክራይን ዝተወደበ ቃልሲ ምውላዕ ምዃኑ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሐዚ እዋን መንግስቲ እቲ ሐዚ እናተኻየደ ዝርከብ ብዕምቆት ናይ ምህዳስ መድረኽ ሓዊሱ ህዝቢ ንምንቃሕን በዓል ዋና ልምዓት ክኸውን ንምግባርን ሰፋሕቲ መድረኻት ብምድላው ትኹረት ገይሩ እናሰርሐ ስለዝርከብ ኣብ በብብርኩ ዝርከብ ኣመራርሓ ዝተወደበ ህዝባዊ ቃልሲ ብምውላዕ ኣንፃር ግዕዝይናን  ኣካብነት ክራይን ዝግበር ቃልሲ ተጠናኺሩ ክቕፅል ዘኽእል ግንዛበ ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲኦም እዮም።

ኣብቲ መድረኽ ኣድላይነት፣ ዕላማ፣ ከምኡ እውን ኮምሽን ስነ ምግባርን ፀረ ግዕዝይናን ብኣዋጅ ቁፅሪ 67/ 1995ዓ/ም ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ 2008 ዓ/ም ዝወገኖም ዝርዝር ስራሕቲ ዝገልፅ ፀብፃብ ቀሪቡ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ክልል፣ ዞባን ወረዳን ዝቐርቡ ጥቆማታትን ኣገባብ ኣቀባብልኦምን ዝምልከት እውን ኣካል እቲ ፀብፃብ ኮይኑቀሪቡ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2008 ዓ/ም ከም ክልል 134 ሰባት ገበን ፈፂሞም በቲ ኮምሽን ናብ ሕጊ ብምቕራብ ካብ ሓደ ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ማእሰርቲ፣ ከምኡ እውን ካብ ሓደ ሽሕ ክሳብ 50 ሽሕ ብር ክቕፅዑ ከም ዝተገበረ እቲ ዝቐረበ ፀብፃብ ኣመላኺቱ።

ብዘይካ እዚ፣ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተጭበርበረ ልዕሊ ሰለስተ ሚልዮንን 17 ሽሕን ጥረ ገንዘብ ናብ ካዝና መንግስቲ  ክምለስ ተገይሩ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት፣ ወረዳ ሕንጣሎ ወጀራት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተወሰዱ 260 ካሬ መሬት፣ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተፈፀሙ ዕድጊታት፣ ዘይተኸፈሉ ግብሪ መንግስትን ካልኦትን ሓዊሱ ልዕሊ 35 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ገበናት ግዕዝይና ተፈፂሞም ኣለዉ። እቲ ኮምሽን እዚኦም ናብ ሕጊ እናቕረብካ ሕጋዊ ዕልባት ክረኽቡ ናይ ምግባር ስራሕቲ ይሰርሕ ምህላዉ ኣብቲ መበገሲ ፀብፃብ ቀሪቡ እዩ።

ኣይተ ሚኪኤለ ፀጋይ ካብ ወረዳ ኦፍላ ዝተወከሉ ተሳታፊ እቲ መድረኽ እዮም። ቃልሲ ግዕዝይናን ኣካብነት ክራይን ብቐንዱ ዘጥቅዕ ነቲ ሕብረተሰብ ስለዝኾነ ነዚ ንምቅላሰ እቲ ሕብረተሰብ ክነቅሕን ብውዳበታቱ ኣቢሉ ብትረት ክቃለስን ከም ዝግባእ ይገልፁ። ካብዚ ብተወሳኺ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ብምድላው ኩሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ክሳተፉ ምኽኣሎምን ኣብ ታሕቲ ወሪድካ ንግዕዝይናን ኣካብይነት ክራይን ንምቅላስ ዘኽእል ዓቕሚ ምፍጣሩን ፅቡቕ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም።

ከምቲ ኣብ መእተዊ ትሕዝቶና ዝተሓበረ ግዕዝይናን ኣካብነት ክራይን ኣቐዲምካ ንምክልኻል ህንፀት ስነ ምግባር ምክያድ ወሳናይ ግደ ኣለዎ። ብመሰረት እዚ ኮምሽን ስነ-ምግባርን ፀረ-ግዕዝይናን ክልል ትግራይ ብምኽንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ፀረ ግዕዝይና በብዓመቱ ኣብ ምህናፅ ልምዓታዊ ሰራዊትን ምዕባይ ግንዛበ ሕብረተሰብን ዝሰርሖም ስራሕቲ ፅቡቕ ዝበሃል ጅማሮ እዩ። ይኹን እምበር ሐዚ እውን ግዕዝይናን ብልሽው ኣሰራርሓን ሓደጋ ልምዓትና ናብ ዘይኾነሉ ብርኪ ንምውራድ ኣብ ምዕባይ ግንዛበ ሕብረተሰብ ብፃዐቒ ክሰርሐሉ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። እዚ ንምግባር ድማ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብዘካይዶ ንቑሕ ተሳትፎን ዘመዝግቦ ሓበራዊ ውፅኢትን ስለዝኾነ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ እዚ ንምርግጋፅ ክረባረብ ይግባእ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010