እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051424
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1521
2909
30538
4998067
83618
110388
5051424

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:05

ህንፀት ርእሰ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ ብዝተትሓዘሉ ትልምን ኣንፈትን ይፍፀም ኣሎ

here we go
selam new

 

ኣብ 2009 ወርሒ ለካቲት እምነ ሰረት ተቐሚጥሉ ውርሒ ግንቦት ህንፀቱ ዝጀመረ ርእሰ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ ከተማ መቐለ፣ ብቐዳማይ ዙር ኣብ 570 ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ዝካየድ ህንፀት ብዝተትሓዘሉ ትልምን  ኣንፈትን ይፍፀም ምህላው ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ፡፡

 

ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኤጀንሲ ልምዓት ኣባይቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ኣብርሃ፣ ክልተ ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ንመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፣ ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ርእሰ ሓገዝ መቐለ ክሳብ ሕዚ ብዝወፀሉ ትልሚ ብፅቡቕ ይኸይድ ምህላው፣ ኣብ ከይዲ ዘጋጥሙ ፀገማት ድማ ብእዋኑ እናገምገምካ ክፍትሑ ይግበሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም፡፡ ጠለብ መንበሪ ኣባይቲ ነበርቲ ከተማ መቐለ መሰረት ገይሩ ብፍሉይ ትኹረት መንግስቲ ዝኣተዎ እቲ ፕሮግራም ክሳብ ወርሒ መስከረም 2010 ዓ.ም ካብ 25 ክሳብ 30 ምኢታዊ ብርኪ ኣፈፃፅማ ክህልዎ ትፅቢት እኳ እንተነበረ ፍፃመ እንትርአ ግን 21 ነጥቢ ሸሞንተ ምኢታዊ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም፡፡ ኣብ ክሊ ከምዚ ዝበለ ምንቅስቓስ ማሕበራት፣ ዝሓሻ (ቀዳማይ ደብሪ ምህዳም ዝጀመራ)፣ ማእኸላይ ዝኾናን ትሑት ኣፈፃፅማ ዘለወንን ተባሂለን ኣብ ሰለስተ ብርኪ ኣፈፃፅማ  ምህላወን ዝነፀሩ ኣይተ ገ/እግዝኣብሄር ብመሰረት እዚ ከባቢ 23 ዝኾና ማሕበራት ቀዳማይ ደብሪ ናብ ምህዳም በፂሐን ምህላወን እውን ገሊፆም፡፡

እቶም ኣካያዲ ስራሕ ነቲ ኣብ መንጎ ማሕበራት ዘሎ ፍልልይ ብርኪ ኣፈፃፅማ ምኽንያታት ዝኾኑ ተግባራት እንትገልፁ ኣብ ዲዛይን ዝነበረ ፀገም፣ ካብ ፈለማ ጀሚሩ መሃንዲሳት ክገብርዎ ዝግብኦም ደገፍን ክትትልን ምንኣስ፣ ሕፅረትን ምቁርራፅን ከባብያዊ ናውቲ፣ ፀገማት ቀረብ ማይ ከምኡ እውን ሕፅረት ቴንዲኖን ስሚንቶን ኮይኖም ኣለዉ፡፡ ከም ኣብነት ኣብ ፈለማ ካብ ዝወፀኡ ዲዛይናት ኣብ ባይታ ምስ ዓለቡ ተወሳኺ ስራሕን ወፃእን ዝሓተቱ ዓይነታት ዲዛይን ከም ዝነበሩ ኣይተ ገብረእግዚኣብሄር ኣብሪሆም፡፡ ምስ ወሰኽ ዋጋን ፀገም ቀረብ ስሚንቶ ይኹን ቴንድኖን ተዛሚዱ ንዝለዓል ሕቶ ኣመልኪቶም ኣብ ስሚንቶ ቀረብ ይኹን ዋጋ ፀገም ከም ዘየለ ኣብ ዋጋ ወሰኽ ቴንድኖ ግና ብምኽንያት ዓለማዊ ናህሪ ዕዳጋ ዝተፈጠረ ምስቲ ምዃኑ ከመይ እናፈታሕኻ ክኽየድ ከም ዝግባእ ብቐፃሊ  ዝርአ ምዃኑ ገሊፆም፡፡ እዚ ኮይኑ ንዘጋጥሙ ፀገማት ምስ ዝምልከቶም ትካላት እናተረዳዳእኻ ክንዲ ዝክኣል ንምፍታሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ገሊፆም፡፡ ደሚርካ እንትርአ መንግስቲ ነቶም ከምዚ ዝበሉ ፀገማት በብእዋኖም ብምግምጋም ክፍትሑ እናገበረ ከም ዝመፅአ ኣረዲኦም፡፡

ካብቶም ከምዚ ዝበሉ ወድዓዊ ፀገማት ብተወሳኺ ኣብ ማሕበራትን ኮንትራክተራትን ዝርአ ፀገም ምህላው ዝሓበሩ እቶም ኣካያዲ ስራሕ፣ ከም ኣብነት ካብ ማሕበራት ትሕቲ 30 ምኢታዊ ቅድመ ክፍሊት ምኽፋል፣ ኣብ ኮንትራክተራት 30 ምኢታዊ ቅድመ ክፍሊት ተኸፊሉ ትሑት ኣፈፃፅማ ምህላዉን ምዝንጋዕን ከምኡ እውን ማሕበራት ክገብርዎ ዝግባእ ክትትልን ቁፅፅርን ምንኣስ ተጠቀስቲ እዮም፡፡ 

ኣይተ ይብራህ ሓዱሽ ኣብ ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ርእሰ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ መቐለ ኣተሓባባሪ ማሕበራት እንትኾኑ፣ እቲ ስራሕ ብዝተቐላጠፈን ብፅፈትን ክስራሕ ዘድሊ ክትትልን ቁፅፅርን ይግበር ምህላዉ ተዛሪቦም፡፡ ካብ 570 ማሕበራት 15 ኣተሓባባርቲ ተመሪፆም ደገፍ ይገብሩ ከም ዘለዉ  ድማ ኣረዲኦም፡፡

ኣይተ የማነ ኣለምሰገድ “ብናዮም ኮንስትራክሽን” ካብ ዝስርሓ ዘለዋ ገዛውቲ 10 ማሕበራት ነተን ኣርባዕተ  ኣብ ፅርየት ይኹን ቅልጣፈ ክትትልን ቁፅፅርን  ዝገብር ተቖፃፃሪ እዮም፡፡ ከም ኣገላልፃ ኣይተ የማነ፣ ንሶም ካብ ዝከተተሉወን ኣርባዕተ ማሕበራት እተን ክልተ ዝሓሸ ኣፈፃፅማ ዘለወን እየን፡፡ ኣብተን ማእኽላይ ዝኾነ ኣፈፃፅማ ዘለወን ክልተ ማሕበራት ምስ ክራማትን ቀረብ ናውትን ተዛሚዶም ዝነበሩ ፀገማት ንምትሓት ኣፈፃፅማ ምኽንያት ምዃኖም ሓቢሮም፡፡ ሕዚ ብዘለዎ ብርኪ ኣፈፃፅማ ንስራሕ ዘድልዩ ወሰንቲ ዝበሃሉ ከም ቴንድኖ ዝበሉ ናውቲ ብዝድለ መጠንን ግዘን እንተቐሪቦም ኣብ ውሽጢ ቀፃሊ ሰለስተ ኣዋርሕ ህንፀት ዝሓዙዎም ገዛውቲ ብምዝዛም ንማሕበራት ምርካብ ከም ዝክኣል እምነቶም ገሊፆም፡፡

ኣብ 2010 ዓ.ም ኹለ መዳያዊ ሰራዊት ልምዓት ክህነፅ ተተሊሙ

ካብ ሽዱሽተ ክሳብ ሸውዓተ ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ኣብ ዝተሳለጠ ሓምሻይ ዘመን ታሽዓይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጥሙር ፀብፃብ 2010 ዓ.ም ዘቕረቡ ርእሰ ምምሕዳር ኣባይ ወልዱ ኣብ 2010 ዓ.ም ኹለ መዳያዊ ሰራዊት ልምዓት ንምህናፅ ዘኽእል ኣንፈት ተታሒዙ ከም ዘሎ ገሊፆም። 

2010 ዓ.ም ኣካል ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ሓሙሽተ ዓመት ምስቲ ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዝነበረ ኣፈፃፅማ ከም ስንቂ ሒዝካ ንቐፃሊ ክልተ ዓመት መንጠሪ ዝኸውን ስራሕ ዝስርሐሉ ከም ዝኾነ ኣይተ ኣባይ ገሊፆም። ብመሰረት እዚ ብቐፃልነት ውሽጣዊ ዓቕምታት እናረጋገፅካ ኣካብነት ክራይ ብዝበለፀ ንምድኻምን ጉድለታት ሰናይ ምምሕዳር ንምስትኽኻልን ኣበርቲዕኻ ከም ዝስራሕ ኣብሪሆም። “ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ብተኸታታሊ ዝተመዝገበ በዓል ክልተ ኣሃዝ ዕብየት ብምቕፃል ኢኮኖሚ ብ11 ነጥቢ ሰለስተ ምኢታዊ ክዓቢ ሸቶ ተታሒዙ ኣሎ “እውን ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ መጠን ድኽነት ናብ ትሕቲ 18 ምኢታዊ ንምንካይን መጠን ስራሕ ስእነት ናብ ትሕቲ 13 ምኢታዊ ንምውራድን ካብ ሸቶታት ማይክሮ ኢኮኖሚ 2010 ዓ.ም ምዃኖም ናብ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ዝቐረበ ጥማር ትልሚ መንግስቲ ክልል ትግራይ የመላኽት።

ምስ ዓበይቲ መደባትን ሸቶታትን 2010 ዓ.ም ተዛሚዱ ኣብ 2010 ዓ.ም ከም ክልል 251 ሽሕን 353 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 514 ሽሕን 897 ወገናት ተረባሕቲ ዝገብር 416 ሽሕን 140 ሄክታር መሬት ብመስኖ ክለምዕ ትልሚ ተታሒዙ ምህላው ኣይተ ኣባይ ኣብሪሆም። ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ብምውዳብን ብምጥንኻርን ኣብ ምዕዋት ትልሚ ዕብየትን ትራንስፎርሜሽንን ዝለዓለ ግደ ክህልወን ሰፊሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኾነ ኣብ ፀብፃቦም ዝገለፁ ኣይተ ኣባይ፣ ምስ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ብዝተኣሳሰረ “53 ሽሕን 257 ሓደሽቲ ኢንተርፕራይዛት ንምፍጣር ትልሚ ተታሒዙ ኣሎ” ኢሎም። ኣብ 2010 ዓ.ም ክፍፀሙ ተተሊሞም ዘለው ሸቶታት ልምዓትን ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ንዝጎደለ እናመላእኻን ምንቅስቓስ ተሃድሶ እውን መሰረት ገይርካን ኩለመዳየዊ ሰራዊት ልምዓት ክህነፅ ዝተዋደደ ርብርብ ከምዝካየድ እዮም ሓቢሮም።

ነቶም ተታሒዞም ዘለው ሸቶታት 2010 ዓ.ምን  ተግባራውነቶምን ኣመልኪትና ዘዘራረብናየን ካብ ወረዳ ደጉዓ ተምቤን ዝተወከላ ኣባል ቤት ምኽሪ ክልል ዝተኸበራ ወ/ሮ ኣሚት ገብረስላሰ፣ተታሒዞም ዘለው ትልምታት ብምሉነት ህዝቢ እንተተንቀሳቒሱሎም ክዕወቱ ዝኽእሉ ምዃኖም ገሊፀን። ከም ኣባል ቤት ምኽሪ ካብአን ትፅቢት ዝግበር ስራሕቲ ክትትልን ቁፅፅርን ዝገብራ ምዃነን  ድማ ኣረጋጊፀን። 

ንክልተ መዓልቲ ዝተሳለጠ ሓምሻይ ዘመን ታሽዓይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጥሙር ትልሚ 2010 ዓ.ም ዓምይቕ ምይይጥ ሕድሪ ምክያድ ን2010 ዓ.ም ተወሳኺ በጀት 836 ሚልዮንን 194 ሽሕን 747 ብር፣ መመሓየሺ ኣዋጅ ግብሪ 2010 ከምኡ እውን ሹመት ሓደ ዳይና ብምፅዳቕ ተዛዚሙ። 


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010