እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5190390
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1174
3787
17753
5145598
94448
128136
5190390

Your IP: 54.166.172.180
2018-05-24 07:58

“ህዝቢ ትግራይ መፃኢ ዕድሉ ምስ ልምዓት ኢንድስትሪ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝተገንዘበ ህዝቢ እዩ”

here we go
selam new

ስነ ስርዓት ምረቓ ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ

15 ዓበይቲ ማእኸላት መፍረይ ጨርቃ ጨርቅን ዓለባን ዝሓዘ ንልዕሊ 20 ሽሕ ወገናት ዕድል ስራሕ ክፈጥር ትፅቢት ዝግበረሉ ፍረ ለካቲት ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፌደራልን ክልልን፣ ዕድመ ዝተገበረሎም ኣጋይሽ፣ ነባሪ ህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ኣብ ዝተረኸብሉ ክልተ      ሓምለ 2009 ዓ.ም ብዝደመቐ ፅምብል ተመሪቑ።

ኣብ ዕለተ ምረቓ እቲ ኢንዳስትሪ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢፌዴሪ ኣይተ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ህዝቢ ትግራይ መፃኢ ዕድሉ ምስ ልምዓት ኢንዳስትሪ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ኣቐዲሙ ዝተገንዘበ ህዝቢ ከም ዝኾነ ብምግላፅ እዚ ብብርኪ ሃገር ንዝፍፀም ዘሎ ኣጀንዳ ልምዓት ኢንድስትሪ ዝተፈለየ ብፅሒት ከም ዝህልዎ መንግስቲ ብዝግባእ ከምዝተገንዘበ ኣብሪሆም። ብመሰረት እዚ ንፃዕራምነት፣ ዝተባባዕ ልምዲ ኢንዳስትሪን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ሃገራዊ ፀጋ ኢንዳስትሪ ንምምዕባል ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ ክህነፅ ከም ዝተገበረ ተዛሪቦም። ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ፣ ኢትዮጵያ ብመዳይ ፍርያት ጨርቃ ጨርቅን ኣልባሳትን ማእኸል መናሃርያ ኣብ ምግባር፣ ብኣሽሓት ንዝቑፀሩ ወገናት ዕድል ስራሕ ንምፍጣር፣  ፍርያትን እታዎታትን ኢንድስትሪ ንምትእስሳር ይኹን ምብርታዕ፣ ሸርፊ ወፃኢ ኣብ ምርካብን ምዕባይ ሰደድን ዝለዓለ ግደ ዝህልዎ ዓብዪ ፕሮጀክት ምዃኑ እውን ኣመልኪቶም። 

ህንፀት እቲ ፓርክን ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ዝተዓለመሎም ሸቶ ክወቕዑ ወሰንቲ ዝብሃሉ ስራሕቲ ምስራሕ ከም ዘድሊ ድማ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣገንዚቦም። ካብቶም ወሰንቲ ዝተብሃሉ ተግባራት እቲ ሓደ ንህንፀት ፓርክን ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ስዒቦም ዝመፁ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ብፅርየት፣ ቕልጣፈ፣ ብዝተዋደደን ምሉእ ቁርፀኝነት ብዘለዎ ኣገባብን ምፍፃም እንትከኣል ምዃኑ ኣረዲኦም። ብመንፅር እዚ ሰብ ሃፍቲ መልሚልካን ኣእሚንካን ናብ ስራሕ ክኣትዉ ብምግባር፣ ሓይሊ ሰብ ምምላእ፣ ንፍርያት ዘድልዩ ቀፀልቲ ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ብዝግባእ ናይ ምስራሕ ተግባራት ብልዑል ጠመተ ምፍፃም ዘድሊ ምዃኑ ሓቢሮም።

“ልምዓት ፓርክ ኢንዳስትሪ ናይ ህንፃን መዋቕር መሰረተ ልምዓትን ጥራሕ ዘይኮነስ ዓቕሚ ኢንድስትርን  ኢንቨስትመንትን ንምጉልባት፣ ቴክኖሎጂ ንምዕባይ፣ ምትእስሳር ኢኮኖሚ ንምፍጣር እንጥቀመሉ ዝተመረፀ መሳርሒ እዩ” ዝበሉ ድማ ብመዓርግ ሚኒስተር ኣካቢ ቦርድ ኮርፖሬሽን ልምዓት ኢንድስትሪ ከምኡ እውን ሓላፊ ዘፈር ክትትልን ደገፍን ውፅኢታውነት ትልሚ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣርከበ ዑቕባይ እዮም። ዶክተር ኣርከበ ኣብ መግለፂኦም፣ ፓርክ ኢንድስትሪ መቐለ ኣብ ልዕሊ 1000 ሄክታር መሬት ክህነፅ ትልሚ ዝተትሓዘ ኮይኑ ካብዚ እቲ ብቐዳማይ ዙር ተሃኒፁ ክልተ ሓምለ 2009 ዓ.ም ዝተመረቐ ኣብ ልዕሊ 75 ሄክታር መሬት ዝዓረፈ ከምዝኾነ ኣብሪሆም።

“ፓርክ ኢንድስትሪ መቐለ ብሩህ ዝበሃል ተስፋ ዘለዎ እዩ” ዝበሉ ዶክተር ኣርከበ፣ ናይዚ ምኽንያት እውን “መንግስትን ህዝብን ትግራይ ኢንቨስትመንት ናይ ምትእንጋድ ዝለዓለ ድልየትን ፃዕርን ኣብ ዝፈጠርሉ እዋን ክህነፅ ብምኽኣሉ እዩ” ኢሎም። ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ፈታዊ ስራሕን ፃዕራምን ምስቲ ምዃኑ ድኽነት ንምቕናስ ዘድሊ ምንቅስቓስን ፃዕርን ዝገብር ከምኡ እውን ካብ ካልኦት ከባብታት ክመፅኡ ዝግብኦም ደለይቲ ዕድል ስራሕ ብልዑል ኣቀባብላ ከተኣናግድ ዝኽእል ህዝቢ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም። ብተወሳኺ ህንፀት መንገዲ ባቡር ሃራ ገበያ-ወልድያ መቐለ ምስ ተጠቓለለ ነቲ ፓርክ ኢንድስትሪ ዓብይ ዕድል ከም ዝኾነ ኣብሪሆም።

ህንፀቱ ተጠቓሊሉ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክኣቱ ትፅቢት ዝግበረሉ ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ

 

ብመሰረት እዚ ድሕሪ ህንፀት እቲ ፓርክ ሰለስተ ዓበይቲ ዕማማት ከም ዝፅበዩና ዝገለፁ ዶክተር ኣርከበ፣ “እቲ ፈላማይ ዕማም ሰፊሕ ኢንቨስትመንት ናይ ምስሓብ ጉዳይ እዩ” ኢሎም። እዚ ከዓ ብብርኪ ዓለም ዝፍለጡ ሰብ ሃፍቲ እናሰሓብካ ኢትዮጵያውያን ሰብ ሃፍቲ ስግግር ቴክኖሎጂ ዝገብርሉ ኩነታት ንምፍጣር ወሳኒ ግደ ከም ዝህልዎ ኣረዲኦም። ኣብ ኩሎም ፓርክታት ምትእስሳር ሰብ ሃፍቲ ወፃእን ውሽጢ ዓድን እናፈጠርካ እንትኽየድ ኣብ ውሽጢ ውሑዳት ዓመታት ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ብዛዕባ ፍርያትን ምትእስሳር ዕዳጋን እኹል ግንዛበ ወሲዶም ናብ ሃገራውያን ልምዓታዊ ሰብ ሃፍትን ዝሰጋገርሉ ኩነታት ከም ዝህሉ ኣብሪሆም።

እቲ ካልኣይ ወሳኒ ዕማም ሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ንምድጋፍ ዝግበር ስራሕቲ ምዃኑ ዝገለፁ ዶክተር ኣርከበ፣ ኣብዚ እውን ልምዓታዊ መንግስቲ ፓኬጅ ደገፍ ኣዳልዩ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ድሕሪ ምግላፅ ብሳልሳይ መንገዲ ዝሰልጠነ ናይ ኢንድስትሪ ሰራሕተኛ ናይ ምድላው  ኩነታት እውን ብዝተዋደደ ኣገባብ ክምራሕ ከም ዘለዎ ኣገንዚቦም።

ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ እቲ ፓርክ ኢንዳስትሪ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር፣ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ ብወገኖም፣ ፓርክ ኢንዳስትሪ፣ መቐለ ኢትዮጵያ ኣብ ዘርፊ ኢንዳስትሪ ጀሚራቶ ዘላ ውፅኢታው ጉዕዞ ዓይነታዊ ኣብነት ከም ዝኾነ ገሊፆም። እቲ ፓርክ ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ክኣቱ ዘድሊ ምድላው ተወጊኑ ምህላው ድማ ኣብሪሆም። ብቐፃልነት ኣብቲ ፓርክ ንዝኣትው ሰብ ሃፍቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዘድሊ ደገፍ እናገበረ ከም ዝኽየድ እውን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ኣረጋጊፆም።

ፍረ ለካቲት ፓርክ ኢንዳስትሪ መቐለ እንትምረቕ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን እውን ዝተሰምዖም ታሕጓስ ገሊፆም ነይሮም። ካብቶም መልእኽቶም ዘሕለፉ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ሓደ ዝኾኑ ሸኽ ኣደም ዓብደልቃድር፣ “ፓርክ ኢንዳስትሪ ይትረፍ ንዓና ንሰብ ዋና ነቶም ከምዚ ዝበለ ልምዓት ከይመፅእ ዝፀልኡ ሰባት እንተዝርእዩዎ እውን መሓጎሶም” ኢሎም።  ብመሰረት እዚ ሕድሪ ስውኣት ተሓንጊጥና ተጀሚሩ ዘሎ ልምዓት ክንቀላጥፎ ከምዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። ኣብቲ ምረቓ ተረኺብና  ዘዘራረብናየን ነባሪት ከተማ መቐለ ወ/ሮ ተብርህ ግደይ ብወገነን፣ “ፓርክ ኢንድስትሪ መቐለ መፃኢና ብሩህ ምዃኑ ብተግባር ካብ እንርእየሎም ዘለና ፍረታት ቃልስና ሓደ እዩ” ኢለን።

ኢትዮጵያ ንልምዓት ዘፈር ፓርክ ኢንድስትሪ ዓብዪ ትኹረት ሂባ ብዕቱብ እትሰርሕ ዘላ ሃገር ኮይና ዛጊድ ፓርክ ኢንድስትሪ ሃዋሳ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ኣትዩ ውፅኢታዊ ዝኾኑ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ፣ ፓርክታት ኢንድስትሪ ኮምበልቻን መቐለን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተመረቑ እንትኾኑ ብቕልጡፍ ናብ ስራሕ ክኣትው ዘድሊ ርብርብ ይግበር ምህላው ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።  


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 977
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010