እዋናዊ ቃለ-መሕትት ምስ ኣቦ መንበር ህ.ወ.ሓ.ት ዶ/ር ደብረፅዮን ገ/ሚካኤል

ሼር/ላይክ

ተኸታተልቲ

5051458
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1555
2909
30572
4998067
83652
110388
5051458

Your IP: 54.80.103.120
2018-04-20 07:08

ኣብ ክልል ትግራይ ሓደ ሽሕ ዝኾና ማሕበራት መንበሪ ኣባይቲ ከተማ ክረኽባ እየን!

here we go
selam new

ሓዱሽ ዲዛይን ህንፀት ኣባይቲ ትግራይ

ኣብ 2009 ዓ.ም  ከም ክልል  ንዓሰርተ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ሓዊሱ ኣብ 110 ከተማታት ናይ ዝርከቡ ነበርቲ ሕቶ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ንምምላስ ሓደ ሽሕ ዝኾና ዝተወደባ ማሕበራት  መሬት ረኺበን ኣባይቲ ክሃንፃ  ዘኽእል ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትርን ትግራይ ኣፍሊጡ።

ኣብቲ ቢሮ ምክትል ሓላፍን መተሓባበሪ ክላስተር ልምዓት ከተማን ዝኾኑ ኣይተ ኣታኽልቲ ገብረህይወት ብፍሉይ ንጋዜጣ ወይን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ፣ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ነበርቲ ከተማታት ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ቅድመ ምድላዉ ይስርሑ ከም ዘለዉ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ 2009 ዓ.ም ተግባራዊ ዝኸዉን ዘሎ ፕሮግራም ዓርሰ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ ነበርቲ ከተማ፣ ሰፋሕቲ መበገስታት ዝሓዘ ምዃኑ ኣብሪሆም። ካብቶም መበገስታት እቲ ሓደ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እናተኻየዱ ኣብ ዝመፁ መድረኻት ነበርቲ ከተማታት ዓብይ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ከም ዘለዎም እናገለፁ ብምምፅኦም መንግስቲ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም። ብተወሳኺ ኣብ ስርዓት ምሕደራ መሬት ከተማ ካብ 2001 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ መሬት ንማሕበራት እናተዓደለ ብዘይምምፅኡ ከም ዝኾነ ኣይተ ኣታኽልቲ ገሊፆም።

ከም ኣገላልፃ ኣይተ ኣታኽልቲ፣ ፕሮግራም ዓርሰ ሓገዝ ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ከተማታት፣ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ ካብ ምቕራፍ ብተወሳኺ ካልኦት ረብሓታት እውን ዝሓዘ እዩ። ካብ ዉሽጢ እቶም ተወሰኽቲ ረብሓታት እውን ገንዘብን መሬትን ብምቑጣብ፣ብደኣንት ዝዉደቡ ወገናት ዝተፈላለየ ዕድል ስራሕ  ዝረኽብሉ ዙርያ መለሽ ኣማራፂ ዝፈጥር መደብ ህንፀት ኣባይቲ ከም ዝኾነ ኣይተ ኣታኽልቲ ግልፂ ገይሮም። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ፕሮግራም ኣብ መሬት ዝርኣዩ ዘይሕጋዊ ተግባራትን ዘይምርግጋእ ዕዳጋ መሬትን እውን እናስተኻኸለ ክኸይድ ልዑል ግደ ክህልዎ እዩ። ምስ እዚ ተዛሚዱ ስርዓት ጨረታ ሊዝ ብትኽክለኛ ዕዳጋ ክፍፀም ኣብ ምግባር እውን ናይ ባዕሉ መሰረታዊ ረብሓ ከም ዝህልዎ እቶም ምክትል ሓላፊ ወሲኾም ገሊፆም።

 ብመሰረት እዚ ፕሮግራም ዓርሰ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ ነበርቲ ከተማታት ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ 110 ከተማታት በብደረጅአንን ብዝተፈላለየ ኣገባብን ተግባራዊ ይኸዉን ከም ዘሎ ኣይተ ኣታኽልቲ ኣብሪሆም። ነቲ ዛጊድ ዘሎ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ኣመልኪቶም እውን ማሕበራት ካብ ምዉዳብ ጀሚረን መሬት ተረኪበን ናብ  ህንፀት ዝኣተዋ ማሕበራት ከም ዘለዋ ኣገንዚቦም።  ብፍላይ ኣብ ኣናእሽተይ ከተማታት ልዕሊ 30 ማሕበራት ረቛሕታት ኣማሊአን መሬት ተረኪበን ህንፀት መንበሪ ኣባይቲ ጀሚረን ምህላወን ገሊፆም። ብብርኪ ምዉዳብ ድማ  ከም ክልል ክሳብ 21 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ኣብ ዝነበረ ግዘ ከባቢ 400 ማሕበራት ረቛሕታት ኣማሊአን ተወዲበን ምህላወን ሓቢሮም። እቲ ፕሮግራም ብዝተተለመሉ መንገዲ ተግባራዊ ብምግባር መንፅር እውን ኣድለይቲ ዝኾኑ ስራሕቲ ከም ምድላዉን ቅየሳን መሬት፣ ህንፀት መሰረተ ልምዓታት፣ ቀረብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ዝኣመሳሰሉ ተግባራት ጎድኒ ንጎድኒ ይፍፀሙ ምህላዎም ኣረዲኦም።

ካብተን ኣብ 2009 ዓ.ም ከም ክልል መንበሪ ገዛ ዓርሰ ሓገዝ ክዕደላ ዝተብሃላ ከባቢ ሓደ ሽሕ ዝኾና ማሕበራት ዝበዝሓ  ኣብ ከተማ መቐለ ክኾና ትፅቢት ከም ዝግበር ድማ ኣይተ ኣታኽልቲ  ኣብሪሆም። ብመንፅር እዚ ክሳብ 21 ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ፍፃመ እንትርአ 386 ማሕበራት ከምዝተወደባ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ንዕዉትነት እቲ ተታሒዙ ዘሎ መደብ ከም ቢሮ ዘሎ ድልዉነት  እንትርአ እውን መምርሒ ካብ ምድላዉ ጀሚሩ ብዝወፀ መምርሒ ተጠቀምቲ ምሕራይ፣ መረዳእታታት እናፃፈፍካ ማሕበራት ብምዉዳብ መሬት ናብ ምሃብን ህንፀት ናብ ምጅማርን ተሰጋጊሩ ስለ ዘሎ መርኣያ ድልዉነት ከም ዝኾነ እቶም ምክትል ቢሮ ሓላፊ ኣመልኪቶም።

“ተጀሚሩ ዘሎ ስራሕ ንድሕሪት ዝምለስ ኣይኮነን” ዝበሉ ኣይተ ኣታኽልቲ፣ እቲ ጉዳይ ምምላስ ሕቶ መንበሪ ነበርቲ ከተማን ጉዳይ ሰናይ ምምሕዳርን ስለ ዝኾነ ብዝተፈለየ ትኹረት ይምራሕ ምህላዉ ድማ ኣረዲኦም። ምስ ቀፃልነት እቲ ስራሕ ተዛሚዱ እውን ሕቶ መንበሪ ነበርቲ ከተማታት ንምምላስ ካብቲ ዝተጀመረ ፕሮግራም ብተወሳኺ ካልኦት ኣማራፅታት እናስፋሕኻ ዝኽየድ ምዃኑ ተገሊፁ ኣሎ። ካብቶም ኣማራፅታት ብባዕሉ ዝሰርሕ ሰብ እናተባባዕኻ ምኻድ፣ ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክራይ ገዛ ናይ ምትእትታዉ፣ ቀረብ “ሪል ስቴት” ከምኡ እውን ብቐፃሊ ብመንግስቲ ፌደራል ሰፋሕቲ ኮንደሚኔማት ብምህናፅ ፀገማት እናቐረፍካ ንምኻድ ትልሚ ነዊሕን ሓፂርን ግዘ ተታሒዙ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ሕቶ መንበሪ ኣባይቲ ነበርቲ ከተማ ብዓርሰ ሓገዝ ጥራሕ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ እዮም ኣይተ ኣታኽልቲ ዘብርሁ።

ቢሮ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዳስትርን ክልል ትግራይ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራም ሒዙ እንትሰርሕ ካብ ማሕበራት ትፅቢት ዝግበሩ ብርክት ዝበሉ ተግባራት ከም ዘለዉ ድማ ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩ ኣሎ። ብፍላይ ሓደ ማሕበራት ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ብመሰረት መምርሒ ከማልኣን መረዳእታ ኣባላተን ብዝግባእ ከፃርያ ኣለወን። እዚ ኣብ ዘይገብራ ማሕበራት ዉዳበአን ንድሕሪት እናተጎተተ ካብ ምኻድ ሓሊፉ ብሕጊ ዘሕትት ጥፍኣት እንትርከበን ከዓ ብሕጊ ተሓተቲ ክኾና ምዃነን  ኣይተ ኣታኽልቲ ገሊፆም።

ኣብ ማሕበራት ዓርሰ ሓገዝ መንበሪ ኣባይቲ ነበርቲ ከተማታት ዝቐርቡ መረዳእታታት ንምፅራይ ዝርዝር መረዳእታ ኣባላት ነብሲ ወከፍ ማሕበር በብዝተወደባሉ ክፍለ ከተማ ንህዝቢ ግልፂ ስለ ዝግበር ኣብዚ ዝተጭበርበሩ ሰነዳት እንተሃልዮም ህዝቢ ሓጋዚ ዝኾነሉ ኩነታት ትልሚ ተታሒዙ ከም ዘሎ እውን ካብቲ ዝተዉሃበ መብርሂ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ።  

ኣብ ምምሕዳር ዞባ መቐለ ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ዘዕብዩ ስራሕቲ ይስርሑ ኣለዉ

መሰረት ዕብየት ለውጢ ኣተሓሳስባ እዩ !

ኣብ 1‚421 ጉጅለታት ልምዓት ዝተወደባ ልዕሊ 42 ሽሕ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ተጠቃምነተን ኣብ ዘዕብዩ ስራሕቲ ብምዉፋር መሰረታዊ ለዉጢ ንምምፃእ ተሓሲቡ ይስራሕ ከምዘሎ ቤት ፅሕፈት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዞባ ገሊፁ።

ከም ኣላልፃ ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ ወ/ሮ ለታይ ሃደራ፣ ኣብ መቐለ ካብ ዝርከብ 390 ሽሕ በዝሒ ህዝቢ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዞባ 153 ሽሕ (51 ምኢታዊ) እዩ። “ካብ ጠቕላላ በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ እተን 42 ሽሕ ብጉጅለታት ልምዓት ደቂ ኣንስትዮ ዝተወደባ እየን” ዝበላ እተን ሓላፊት ካብዚኣተን 38 ሽሕ ኣባላት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ፣ 16 ሽሕ ድማ ኣባላት ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ህሓወት ከም ዝኾና ገሊፀን።

ከም ዞባ ንዘለዋ ዉዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ብምሓዝ ክሳብ ኔትዎርክ እናወረድካ መሰረታዊ ውፅኢት ንምምዝጋብ ዘኽእሉ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ምስራሕ ዝሓትት ምዃኑ ዝሓበራ ወ/ሮ ለታይ፣ ዛጊድ ብዘሎ ምስሊ ምስ ተጠቃምነት ተዛሚዱ እቲ ዝዓበየ ውፅኢት ዝምዝገበሉ ዘሎ ኣብ ዘፈር ደኣንት ምዃኑ ድማ ኣረዲአን። ብመሰረት እዚ፣ “ከም ከተማ ካብ ዘለዋ 22 ሽሕ ስሩዓት መንቀሳቐስቲ ደኣንት እተን 9‚800 ደቂ ኣንስትዮ እየን” ኢለን። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዝያዊ ስራሕቲ ናይ ምዉፋር ዝንባልአን ልዑል ምዃኑ ዝሓበራ ወ/ሮ ለታይ ናይዚ መንቀሊ ምስ ኣተሓሳስባ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ድማ ኣብሪሀን። ብፍላይ ብቐፃልነት ዕብየት ኣብ ዘረጋግፁ ዘፈራት ስራሕ ናይ ምዉፋር ባህሊ “ኣይክእሎን” ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝነቅልን እውን ገና በቲ ዝድለ ደረጃ ለዉጢ ስለ ዘይመፅአ ስለዝኾነ እናሰዓብካ ክስርሐሉ ዝግባእ ተግባር ከም ምዃኑ ኣመልኪተን።

“ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ወሰንቲ ካብ ዝኾኑ ተግባራት እቲ ካልእ ቀረብ ልቓሕ እዩ” ዝበላ ወ/ሮ ለታይ፣ ኣብዚ እውን ከም ከተማ በብዓመቱ ብመንግስቲ ካብ ዝወሃብ ልቓሕ 68 ምኢታዊ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚያ ክወሃባ ከም ዝግበር ተዛሪበን። 

ኣብ 2009 ዓ.ም ብብርኪ ዞባ ን9‚200 ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ዕድል ስራሕ ክፍጠር ሸቶ ከም ዝተትሓዘ ዝገለፃ እተን ሓላፊት ክሳብ ፍርቂ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝነበረ ፍፃመ ኣመልኪተን ድማ 4‚784 ደቂ ኣንስትዮ (52 ምኢታዊ) ኣብ ዝተፈላለዩ ዓዉደ ስራሕቲ ኣትየን ተረባሕቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ኣብሪሀን። ነዚ ብኣብነት እንትገልፃ ኣብ መፍረይቲ ካብቲ ዓመታዊ ሸቶ 25 ምኢታዊ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዝተትሓዘ ትልሚ ዛጊድ 24 ምኢታዊ ተግባራዊ ምዃኑ ድማ ኣረዲአን።

እዞም ስራሕቲ እዚኣቶም እንትስርሑ ከም ቤት ፅሕፈት ይኹን ካልኦት መዳርግትን ይግበአና በሃልቲ ኣካላትን ንምዕባይ ተጠቃምነትን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ዘድሊ ደገፍን ክትትልን እናገበሩ ዝኸድሉ ኩነታት ከም ዘሎ እውን ወ/ሮ ለታይ ገሊፀን እየን። ብፍላይ ምስ ለዉጢ ኣተሓሳስባ ተዛሚዱ ግንዛበ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ብስፍሓት ከም ዝስርሑ እተን ሓላፊት ወሲኸን ሓቢረን።

ካብቶም ልዕል ክብሉ ዝተገለፁ ሸቶታት ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮ ዞባ መቐለ ብተወሳኺ ኣብ 2009 ዓ.ም ተግባራዊ ይግበሩ ኣብ ዘለዉ መድረኻት ተሃድሶ ተሳትፎአን ይዓዝዝ ምህላዉ እተን ሓላፊት ኣብሪሀን። ብመሰረት እዚ ህወሓት/ኢህወዴግ ኣብ ዘካይዶም ዘሎ መድረኻት ተሃድሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቶም መድረኻት እናተረኸባ በብብርኩ ንዝተርኣዩ ጉድለታት ኣብ ምስትኽኻል ዝለዓለ ቃልሲ ኣብ ምግባር ከም ዝርከባ ካብ መብርሂ ወ/ሮ ለታይ ንምግንዛብ ተኻኢሉ ኣሎ።    


alena ember where do we

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 3

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 2

መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ኣውርድ መፅሄት ክልሰ ሓሳብ ህወሓት 1

ወይን ብፒዲኤፍ

ኣውርድ ጋዜጣ 971
ፍሉይ ሕታም መፂሄት
አውርድ መፅሄት ለካቲት 2010